Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Badania Endoskopowe

GASTROSKOPIA 

Badanie, które Pani/Panu proponujemy wymaga Pani/Pana zgody. Aby ułatwić tę decyzję przekazujemy informacje na temat przygotowania do badania, jego przebiegu i możliwych następstw, jak również na temat jego roli w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy kierować swe pytania do lekarza wykonującego badanie.

Na czym polega gastroskopia i jaki jest przebieg badania

Przed rozpoczęciem badania Pani/a gardło zostanie znieczulone lekiem w postaci aerozolu. Pozwoli to ograniczyć dyskomfort związany z wprowadzaniem endoskopu. Badanie będzie przeprowadzone w pozycji leżącej na lewym boku. Na początku będzie Pani/Pan poproszony/a o przygięcie głowy oraz delikatne zaciśnięcie zębów na ustniku, przez który wprowadzany będzie endoskop. Sam endoskop (gastroskop) jest cienkim, giętkim i gładkim instrumentem o średnicy ok.1,0 cm. Dzięki silnej żarówce, specjalnemu układowi optycznemu oraz miniaturowej kamerze zainstalowanej w endoskopie możliwe jest dokładne uwidocznienie wewnętrznej powierzchni górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy). Z uwagi na to, że w trakcie badania do żołądka wprowadza się niewielką ilość powietrza, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijanie. Są to zjawiska normalne w trakcie badania i ustępują zaraz po jego zakończeniu.W trakcie gastroskopii może pojawić się potrzeba pobrania wycinków z przewodu pokarmowego w celu oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa, lub innych zmian, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia lub pod kątem zakażenia częstym patogenem przewodu pokarmowego – bakterią Helicobacter pylori. Pobieranie takich wycinków jest niebolesne. Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi około 15 minut.

Przygotowanie do badania

W chwili rejestracji otrzymają Państwo instrukcje jak przygotować się do badania. Bardzo prosimy o dokładne przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji, jest to jednym z warunków powodzenia badania.

Możliwe powikłania

W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

 • perforacja (przedziurawienie) przełyku, odma i zapalenie śródpiersia;
 • perforacja żołądka lub dwunastnicy, zapalenie otrzewnej;
 • krwotok z przewodu pokarmowego;
 • omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego (np. niewydolność krążeniowo- oddechowa);
 • możliwość wymiotów i zachłyśnięcia się treścią z żołądka, następstwem którego może być zachłystowe zapalenie płuc;
 • chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami;
 • część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
 • niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny);
 • część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

Po badaniu

Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Prosimy Państwa, żeby przez co najmniej 60 min po badaniu nic nie jeść i nie pić, a przez dwie godziny unikać gorących posiłków i płynów. Jeśli badanie było wykonywane w znieczuleniu ogólnym, zalecenie unikania posiłków i płynów może obowiązywać dłużej, zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa.

*Wymagana jest obecność osoby trzeciej (towarzyszacej).

Cena badania

Gastroskopia

220,00 zł

 

 

Do pobrania:
przygotowanie do gastroskopii

 

KOLONOSKOPIA

Badanie, które Pani/Panu proponujemy wymaga Pani/a zgody. Aby ułatwić tę decyzję przekazujemy informacje na temat przygotowania do badania, jego przebiegu i możliwych następstw, jak również na temat jego roli w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy kierować swe pytania do lekarza wykonującego badanie.

Na czym polega kolonoskopia i jaki jest przebieg badania

Badanie polega na wprowadzeniu giętkiej i gładkiej sondy przez kanał odbytu do jelita grubego. Kolonoskopia pozwala prześledzić wnętrze jelita grubego, ocenić wygląd błony śluzowej, ukształtowanie jej fałdów oraz zweryfikować obecność zmian chorobowych takich jak: zmiany zapalne, łagodne polipy, guzy nowotworowe czy malformacje naczyniowe. Samo wprowadzanie aparatu nie jest bolesne. W trakcie dalszych etapów badania, u niewielkiego odsetka pacjentów może wystąpić ból wywołany przez pociąganie krezki - wiotkiej błony, na której zawieszone jest jelito grube lub ból związany z koniecznością podania do światła jelita powietrza, które rozprężając jelito umożliwia badanie. Samo wystąpienie bólu i jego nasilenie jest indywidualnie zmienne i zależy od takich cech jak: układ anatomiczny jelita (tzn. mniej lub bardziej skręcona esica) lub obecność zrostów po przebytych operacjach np. ginekologicznych. Znieczulenie miejscowe stosowane jest jako standard i polega na pokryciu końcówki aparatu środkiem znieczulającym w postaci żelu, jest ono wystarczające w przypadku większości badań. Alternatywą dla znieczulenia miejscowego jest znieczulenie ogólne, które zapewnia pełną analgezję. Kwalifikację do znieczulenia ogólnego przeprowadza anestezjolog, kierując się aspektami zdrowotnymi. W trakcie badania może zaistnieć potrzeba pobrania wycinków ze ściany jelita grubego w celu oceny mikroskopowej (biopsja endoskopowa) lub usunięcia polipów (polipektomia endoskopowa). Takie postępowanie jest warunkiem rozpoznania szeregu istotnych chorób tego odcinka przewodu pokarmowego. Pobranie wycinków jest niebolesne. Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi około 30 minut.

Możliwe powikłania

W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

 • perforacja jelita;
 • zapalenie otrzewnej;
 • krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej ( np, po usunięciu polipów);
 • omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo-
  naczyniowego oraz oddechowego;
 • chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym
  każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami
  zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami;
 • część z ww, powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia
  krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
 • niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek
  znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafitaktyczny);
 • część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

Po badaniu

Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. W przypadku stosowania znieczulenia ogólnego nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu oraz nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu. Konieczna jest opieka drugiej osoby. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego zalecane jest by nie prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

*Wymagana jest obecność osoby trzeciej (towarzyszącej).

Cena badania

Kolonoskopia

400,00 zł

Instrukcja przygotowania do kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym

 

 

Do pobrania:
przygotowanie do kolonoskopii preparatem Citrafleet
przygotowanie do kolonoskopii preparatem Eziclen
przygotowanie do kolonoskopii preparatem Fortrans
przygotowanie do kolonoskopii preparatem ClensiaBADANIA WYKONUJEMY W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ORAZ KOMERCYJNIE

INFORMACJE I ZAPISY: 22 822 32 21 do 25


 

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.