Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Medycyna Pracy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa – Ochota

ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
www.szpzlo-ochota.pl
 
Medycyna pracy w SZPZLO Warszawa – Ochota
 
 
W ramach Medycyny Pracy zapewniamy komplet badań niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
 •  badania pracowników na stanowiskach biurowych i kierowniczych,
 •  badania kierowców wszystkich kategorii,
 •  badania operatorów wózków widłowych oraz maszyn w ruchu,
 •  badania pracowników pracujących na wysokości,
 •  badania pracowników fizycznych
 • badania pracowników oświaty,
 • badania pracowników branży spożywczej,
 • badania pracowników medycznych.
 
Nasza oferta obejmuje:
 •  badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy,
 •  konsultacje lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach,
 •  badania dodatkowe:
 1.  laboratoryjne,
 2.  diagnostykę obrazową ( RTG),
 3.  elektrodiagnostykę (EKG),
 4.  badania psychotechniczne,
 5.  inne wymagane badania,
 •  wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.
Dysponujemy możliwością wykonywania wymienionych badań i konsultacji w terminach uzgodnionych z pracodawcą.
 
Pracownik ma zapewnione następujące badania profilaktyczne zgodnie z Kodeksem pracy i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o służbie medycyny pracy:
 •  badania profilaktyczne wynikające z art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy,
 •  wstępne – osób przyjmowanych do pracy i przenoszonych na inne stanowisko pracy,
 •  okresowe, których częstość i zakres wynika z warunków pracy (minimalny zakres badań został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).
 
Pracownik ma zapewnione następujące badania profilaktyczne zgodnie z Kodeksem pracy i art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o służbie medycyny pracy:
 •  kontrolne – po zwolnieniu chorobowym trwającym ponad 30 dni,
 •  pozostałe badania i orzeczenia lekarskie wynikające z Kodeksu pracy, 
 • badania profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 •  ocena możliwości wykonywania pracy na konkretnym stanowisku (stanowiskach pracy).


Zapisy na badania:
tel.: 22 592 97 97

 

W celu uzyskania informacji dotyczących zawierania umów na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyna pracy prosimy o kontakt:

Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia
tel.: 22 592 98 07 lub 500 445 71


 
 
 
 
*Pola wymagane.


Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.