Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Cenniki

RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Konsultacja lekarza w poradni
Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych 110,00 zł
Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci 110,00 zł
Wad postawy dla dzieci 120,00 zł
Okulistycznej 120,00 zł
Zdrowia psychicznego 120,00 zł
Laryngologicznej 120,00 zł
Usunięcie woskowiny/płukanie uszu 40,00 zł
Laryngologicznej dla dzieci 120,00 zł
Okulistycznej dla dzieci 200,00 zł
Dermatologicznej 120,00 zł
Diabetologicznej 120,00 zł
Dietetycznej 120,00 zł
Wizyta kontrolna w poradni dietetycznej 60,00 zł
Tygodniowy plan żywieniowy 80,00 zł
Dwutygodniowy plan żywieniowy 160,00 zł
Pakiet dwumiesięczny dietetyczny: 320,00 zł
- Konsultacja
- 1 wizyta kontrolna
- Dwutygodniowy plan żywieniowy
Pakiet trzymiesięczny dietetyczny: 440,00 zł
- Konsultacja
- 2 wizyty kontrolne
- Trzytygodniowy plan żywieniowy
Pakiet czteromiesięczny dietetyczny: 560,00 zł
- Konsultacja
- 3 wizyty kontrolne
- Miesięczny plan żywieniowy
Kardiologicznej 180,00 zł
Chirurgicznej 120,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
Zdjęcie szwów 50,00 zł
Endokrynologicznej 150,00 zł
Endokrynologicznej + USG tarczycy 200,00 zł
Ginekologiczno-położniczej 120,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego 200,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + cytologia 140,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego + cytologia 220,00 zł
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej + USG jamy brzusznej 250,00 zł
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej 180,00 zł
Anestezjologicznej 200,00 zł
Internistycznej w zakresie badań endoskopowych 100,00 zł
Chorób płuc i gruźlicy 120,00 zł
Reumatologicznej 120,00 zł
Psychologicznej 120,00 zł
Neurologicznej 120,00 zł
Neurologicznej dla dzieci 120,00 zł
Urologicznej 120,00 zł
Obrzezanie całkowite 1800,00 zł
Wydłużenie wędzidełka prącia 1000,00 zł
Cystoskopia 600,00 zł
Cystoskopia z zastosowaniem znieczulenia 800,00 zł
Urethroskopia 650,00 zł
Uroflowmetria 80,00 zł
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra 200,00 zł - 700,00 zł
Rozszerzenie cewki moczowej 500,00 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego 250,00 zł
Wymiana/usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 150,00 zł
Założenie/wymiana cewników cystostomijnych/nefrostomijnych 250,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego na wniosek*** 50,00 zł
Wizyta domowa lekarza internisty (Ochota, Ursus, Raszyn) 140,00 zł
Gabinet zabiegowy - lek posiada pacjent - (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) 20,00 zł
Gabinet zabiegowy iniekcje dożylne - lek posiada pacjent 25,00 zł
Podłączenie kroplówki 40,00 zł
Spirometria 50,00 zł
Audiogram 40,00 zł
Krioterapia zmian szyjki macicy 300,00 zł
Krioterapia zmian na sromie 300,00 zł
Opieka pielęgniarska w domu chorego - materiał posiada pacjent (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
Pobranie materiału do badań w domu chorego na terenie dzielnicy Ochota i Ursus + koszty badań 50,00 zł
Zabiegi udzielane w domu chorego - lek posiada pacjent (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) (Ochota, Ursus, Raszyn) 80,00 zł
EKG z opisem 40,00 zł
Holter 100,00 zł
Test wysiłkowy 140,00 zł
Wizyta położnej środowiskowo - rodzinnej (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł
Kąpiel noworodka 60,00 zł
Badanie cytologiczne 30,00 zł
Posiew wydzieliny z pochwy 30,00 zł
Czystość pochwy 30,00 zł
Posiew wydzieliny z gardła, nosa, ucha, oka 30,00 zł
Badanie komputerowe wzroku 30,00 zł
Opłata za prowadzenie praktyk studenckich, praktyk zawodowych 15,00 zł (1 osoba/1 dzień praktyk)
*** Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Konsultacja lekarza medycyny pracy
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne i wydanie orzeczenia do pracy 120,00 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych z orzeczeniem 90,00 zł
Badania kierowców (kat. B) 200,00 zł
Konsultacja specjalistyczna z zakresu medycyny pracy
Okulista 110,00 zł
Neurolog 120,00 zł
Laryngolog 120,00 zł
Badania psychotechniczne z zakresu medycyny pracy
Kierowca zawodowy 150,00 zł
Kierowca samochodu służbowego 100,00 zł
Badanie operatora: wózka widłowego, jezdniowego, spalinowego, koparki, koparko-ładowarki, maszyn budowlanych, suwnic, sprzętu ciężkiego i innych sprzętów 80,00 zł
Badanie do pracy na wysokości 70,00 zł
Badanie do pracy kuratora 140,00 zł
Badanie do pracy komornika 140,00 zł
Zabezpieczenie techniczne 120,00 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 150,00 zł
Badania diagnostyczne z zakresu medycyny pracy
EKG 40,00 zł
Spirometria 50,00 zł
Audiogram 40,00 zł
Morfologia 18,00 zł
OB (odczyn Biernackiego) 9,00 zł
Aminotransferaza alaninowa ALT 13,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa AST 13,00 zł
Cholesterol całkowity 12,00 zł
Lipidogram 40,00 zł
Glukoza 10,00 zł
Mocz - badanie ogólne 14,00 zł
Kreatynina 12,00 zł
Bilirubina 12,00 zł
Przeciwciała anty - HBS 36,00 zł
Antygen HBS 20,00 zł
Przeciwciała anty HIV 36,00 zł
Przeciwciała anty HCV 45,00 zł
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00 zł
Kał - nosicielstwo Salmonelli (3 próbki) 140,00 zł
RTG klatki piersiowej (PA lub AP) 50,00 zł
RTG klatki piersiowej projekcja boczna 25,00 zł
RTG klatki piersiowej 2 projekcje (PA/AP i boczne) 75,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Czaszka część twarzowa 60,00 zł
Czaszka (dwie projekcje) 60,00 zł
Podstawa czaszki 48,00 zł
Siodło tureckie 45,00 zł
Zatoki przynosowe PA 48,00 zł
Zatoki czołowe PA wg Caldwella 48,00 zł
Zatoki, projekcja boczna 48,00 zł
Żuchwa w rzucie PA i obu skośnych 75,00 zł
Bródka AP (rentgenogram spojenia żuchwy) 48,00 zł
Oczodoły rzut PA lub AP i boczny 55,00 zł
Okolica jarzmowo - szczękowa, osiowe (na łuki jarzmowe) 50,00 zł
Stawy skroniowo - żuchwowe (dwie projekcje) 60,00 zł
Kanały wzrokowe (dwie projekcje) 66,00 zł
Szyja, tkanki miękkie 48,00 zł
Jama brzuszna AP 64,00 zł
Nos 45,00 zł
Nosogardło (projekcja boczna) 48,00 zł
Klatka piersiowa jedna projekcja (PA lub AP) 50,00 zł
Klatka piersiowa projekcja boczna 25,00 zł
Klatka piersiowa dwie projekcje (PA/AP i boczne) 75,00 zł
Klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką 50,00 zł
Klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc, jedna projekcja 48,00 zł
Tchawica 50,00 zł
Żebra (jedna projekcja) 50,00 zł
Mostek (dwie projekcje) 56,00 zł
Stawy mostkowo obojczykowe 56,00 zł
Kręgosłup szyjny, AP, bok 64,00 zł
Kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika 48,00 zł
Kręgosłup szyjny, skosy 64,00 zł
Kręgosłup szyjny, czynnościowe 64,00 zł
Kręgosłup piersiowy, AP, bok 66,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, AP, bok 66,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, skosy 66,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, czynnościowe 66,00 zł
Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy w pozycji stojącej (skolioza) 70,00 zł
Kość krzyżowa i ogonowa AP, bok 60,00 zł
Miednica AP 58,00 zł
Spojenie łonowe 50,00 zł
Staw biodrowy (każda projekcja) 48,00 zł
Stawy biodrowe AP 58,00 zł
Stawy krzyżowo - biodrowe 50,00 zł
Obojczyk, PA 50,00 zł
Łopatka, AP i styczne 56,00 zł
Staw ramienny (jedna projekcja) 50,00 zł
Staw ramienny (dwie projekcje) 75,00 zł
Kość ramienna, AP, bok 54,00 zł
Kość udowa, AP, bok 60,00 zł
Staw łokciowy, AP, bok 55,00 zł
Stawy łokciowe, AP, boczne 62,00 zł
Staw łokciowy (każda projekcja dodatkowa) 25,00 zł
Kości przedramienia, AP, bok 54,00 zł
Kości nadgarstka, PA, bok 55,00 zł
Kości nadgarstka, PA, boczne 62,00 zł
Kości nadgarstka (każda projekcja dodatkowa) 25,00 zł
Ręce projekcja porównawcza 48,00 zł
Ręce (dwie projekcje) 55,00 zł
Palec 45,00 zł
Kości podudzia, AP, bok 60,00 zł
Stawy kolanowe, AP, boczne 68,00 zł
Staw kolanowy, AP, bok 58,00 zł
Rzepka (każda projekcja) 45,00 zł
Kość piętowa (każda projekcja) 45,00 zł
Staw skokowy, AP, bok 55,00 zł
Staw skokowy, AP, boczne 62,00 zł
Stopa (dwie projekcje) 55,00 zł
Stopy (trzy projekcje) 62,00 zł
Śródstopie, AP, skos 55,00 zł
Palec stopy, AP, bok 45,00 zł
Zdjęcie zęba 20,00 zł
Zdjęcie Pantomograficzne 85,00 zł
Zdjęcie Cefalometryczne 85,00 zł
Zdjęcie Pantomograficzne i Cefalometryczne 165,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Jama brzuszna 110,00 zł
Układ moczowy 110,00 zł
Sutki 120,00 zł
Tarczyca 120,00 zł
Węzły chłonne 100,00 zł
Tkanki miękkie i wskazana okolica 100,00 zł
Ślinianki 120,00 zł
Jądra 110,00 zł
Gruczoł krokowy 130,00 zł
Narząd rodny 110,00 zł
Ciąża 120,00 zł
Ciąża z nagraniem 150,00 zł
Przezciemiączkowe 110,00 zł
Staw biodrowy (dorośli) 120,00 zł
Stawy biodrowe (dorośli) 180,00 zł
Stawy biodrowe (dzieci) 130,00 zł
Dłoń 120,00 zł
Nadgarstek 120,00 zł
Stawy nadgarstkowe 170,00 zł
Staw łokciowy 120,00 zł
Staw barkowy 120,00 zł
Stopa 120,00 zł
Staw skokowy 120,00 zł
Stawy skokowe 170,00 zł
Ścięgna Achillesa 120,00 zł
Staw kolanowy 120,00 zł
Stawy kolanowe 180,00 zł
Doppler tętnic szyjnych 130,00 zł
Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 220,00 zł
Doppler tętnic kończyn górnych (2 kończyny) 220,00 zł
Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 220,00 zł
Doppler żył kończyn górnych (2 kończyny) 220,00 zł
Doppler tętnic 1 kończyna 160,00 zł
Doppler żył szyjnych 110,00 zł
Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych 130,00 zł
Doppler żyły 1 kończyna 160,00 zł
Serce 150,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Zajęcia grupowe 10 sesji (pakiet) 500,00 zł
Badania biochemiczne
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Albumina 12,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa AST 13,00 zł
Amylaza (surowica) 13,00 zł
Aminotransferaza alaninowa ALT 13,00 zł
Amylaza (mocz) 14,00 zł
Białko całkowite 12,00 zł
Białko CRP (ultra czułe) 30,00 zł
Bilirubina całkowita 12,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 12,00 zł
Cholesterol całkowity 12,00 zł
Cholesterol HDL 12,00 zł
Cholesterol całkowity + HDL + LDL +trójglicerydy – lipidogram 40,00 zł
C-peptyd 40,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 9,00 zł
Dopełniacz, składowa C3 45,00 zł
Dopełniacz, składowa C4 45,00 zł
Elektrolity: chlorki (surowica, mocz) 11,00 zł
Elektrolity: potas (surowica, mocz) 13,00 zł
Elektrolity: sód (surowica, mocz) 13,00 zł
Elektrolity – jonogram (potas + sód + chlorki) w surowicy 37,00 zł
Ferrytyna 30,00 zł
Fosfataza kwaśna całkowita ACP 11,00 zł
Fosfataza alkaliczna ALP 13,00 zł
Fosfor nieorganiczny (surowica) 12,00 zł
Fosfor nieorganiczny (mocz) 13,00 zł
Gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP 14,00 zł
Glukoza 10,00 zł
Glukoza po obciążeniu (n – liczba pomiarów) n x 10,00 zł
Hemoglobina glikowana HbA1 C 35,00 zł
Homocysteina 55,00 zł
Immunofiksacja białek surowicy (A, G, M, kappa, lambda) 160,00 zł
Insulina 25,00 zł
Kalprotektyna w kale metodą Elisa 90,00 zł
Kinaza kreatyninowa CPK 13,00 zł
Kinaza keratynowa mięśnia sercowego CK-MB 18,00 zł
Kreatynina (surowica) 12,00 zł
Kreatynina (mocz) 12,00 zł
Kwas foliowy 37,00 zł
Kwas moczowy (surowica) 12,00 zł
Kwas moczowy (mocz) 12,00 zł
Lipaza 9,00 zł
Lit 15,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa 140,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda 140,00 zł
Magnez (surowica) 11,00 zł
Magnez (mocz) 12,00 zł
Mikroalbuminuria (mocz) 35,00 zł
Mocznik (surowica) 11,00 zł
Mocznik (mocz) 12,00 zł
NT-proBNP 90,00 zł
Proteinogram (elektroforetyczny rozdział białek surowicy) 36,00 zł
Transferyna 35,00 zł
Troponina T 40,00 zł
Troponina I 60,00 zł
Trójglicerydy 15,00 zł
Wapń całkowity w surowicy 12,00 zł
Wapń zjonizowany w surowicy 17,00 zł
Wapń (mocz) 13,00 zł
Witamina D3 55,00 zł
Witamina B 12 35,00 zł
Wskaźnik filtracji kłębkowej – GFR 8,00 zł
Zonulina 300,00 zł
Żelazo 15,00 zł
Żelazo – krzywa wchłaniania (5-cio punktowa) 75,00 zł
Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 8,00 zł
Analityka
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 15,00 zł
Badanie dobowej zbiórki moczu - DZM (glukoza i/lub białko) 12,00 zł
Oznaczenie ciężaru właściwego moczu 5,00 zł
Kał – badanie ogólne 35,00 zł
Kał – badanie w kierunku pasożytów metodą mikroskopową (1 próbka) 10,00 zł
Kał – badanie w kierunku lamblii (test immunoenzymatyczny) 40,00 zł
Krew utajona w kale 10,00 zł
Badania hematologiczne
Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 18,00 zł
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 10,00 zł
OB (odczyn Biernackiego) 9,00 zł
Płytki krwi 18,00 zł
Retikulocyty 10,00 zł
Badania koagulologiczne
Czas protrombinowy (INR) 12,00 zł
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 13,00 zł
D - dimery 40,00 zł
Fibrynogen 28,00 zł
Szybkie testy diagnostyczne
ASO 12,00 zł
Helicobacter pylorii – test jakościowy 30,00 zł
IgE całkowite – test półilościowy 35,00 zł
Helicobacter pylorii - Antygen w kale 30,00 zł
Odczyn Waalera – Rose (test lateksowy) 15,00 zł
RF (test lateksowy) 12,00 zł
Test ciążowy - jakościowy 15,00 zł
WR (odczyn Wassermana) 10,00 zł
Serologia grup krwi
Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 30,00 zł
Badanie w kierunku alloprzeciwciał 25,00 zł
Badanie serologiczno-konsultacyjne 150,00 zł
Diagnostyka hormonalna
DHEA dehydroepiandrosteron niezwiązany 40,00 zł
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 40,00 zł
Estradiol 40,00 zł
FSH 32,00 zł
FT3 30,00 zł
FT4 30,00 zł
Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta β - HCG 30,00 zł
Kalcytonina 30,00 zł
Kortyzol (surowica) 50,00 zł
LH 32,00 zł
Parathormon 30,00 zł
Progesteron 32,00 zł
Prolaktyna 32,00 zł
Prolaktyna po obciążeniu lekiem – test MCT 64,00 zł
Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy – TPOAB 45,00 zł
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH – anty TSH R 85,00 zł
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie – anty TG 45,00 zł
Somatotropina GH (hormon wzrostu) 30,00 zł
TSH 30,00 zł
Testosteron 32,00 zł
Diagnostyka onkologiczna
Antygen CA 125 30,00 zł
Antygen CA 15-3 75,00 zł
Antygen CA 19-9 30,00 zł
Antygen CA 72-4 30,00 zł
Antygen karcynoembrionalny CEA 30,00 zł
a-fetoproteina AFP 30,00 zł
β2 – mikroglobulina 30,00 zł
CYFRA 21-1 220,00 zł
Kinaza pirogronianowa M2 nowotworu (M2-PK) – badanie kału met. Elisa 180,00 zł
PSA całkowite 32,00 zł
PSA wolny 23,00 zł
Test Roma (CA 125 + HE 4 + algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 120,00 zł
Wykrywanie mutacji w genie BRCA 1, met. PCR 280,00 zł
Wykrywanie mutacji w genie BRCA 2, met. PCR 200,00 zł
Autoimmunologia
Antygen HLA B 27 130,00 zł
Antykoagulant tocznia LA (test przesiewowy/test potwierdzenia) 60,00 zł
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi – (a-CCP) 40,00 zł
Przeciwciała przeciw β 2-glikoproteinie I (IgG i IgM łącznie) 80,00 zł
Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) 32,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA, IgG 40,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 – miano + typ świecenia 35,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 – test kompleksowy 80,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-A (Ro) 60,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-B (La) 60,00 zł
Badania mikrobiologiczne
Badanie kału – nosicielstwo Salmonelli (3 próbki) 140,00 zł
Ocena czystości pochwy (biocenoza) 30,00 zł
Posiew moczu 40,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 30,00 zł
Sporal A* 31,00 zł
Wymazy bakteryjne (z gardła, nosa, ucha, oka, rany, inne materiały) 30,00 zł
Wymazy mykologiczne (gardło, nos, ucho, oko, inne materiały) 30,00 zł
Wymazy z dróg rodnych w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 30,00 zł
Wymazy z dróg moczowo-płciowych w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 30,00 zł
Diagnostyka zakażeń
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG – test przesiewowy 30,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG – test potwierdzenia 91,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM – test przesiewowy 30,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM – test potwierdzenia 90,00 zł
Candida spp. – antygen krążący 80,00 zł
Toxoplasmosa gondii – przeciwciała IgG 38,00 zł
Toxoplasmoza gondii awidność przeciwciała IgG 50,00 zł
Toxoplasmosa gondii – przeciwciała IgM 45,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgG 50,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgG - awidność 60,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgM 60,00 zł
Weryfikacja wątpliwych lub dodatnich wyników kiły - test potwierdzenia FTA lub FTA-ABS 40,00 zł
Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – DNA met. PCR 150,00 zł
Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – mRNA met. PCR 290,00 zł
Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności – HIV (antygen p 24/przeciwciała) 36,00 zł
Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności – HIV (test potwierdzenia) 60,00 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgG 50,00 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgM 60,00 zł
SARS-PC-Koronawirus SARS CoV2 przeciwciała IgG i IgM Total 90,00 zł
WZW typu B – antygen HBs 20,00 zł
Wymaz z nosogardzieli na obecność SARS-CoV-2 met. RT-PCR 500,00 zł
WZW typu B (antygen HBs) – test potwierdzenia 40,00 zł
WZW typu B – przeciwciała anty-HBs (HBsAB) 36,00 zł
WZW typu C – przeciwciała anty-HCV 45,00 zł
WZW typu C – przeciwciała anty-HCV – test potwierdzenia 60,00 zł
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00 zł
Monitorowanie stężenia leków terapeutycznych
Fenobarbital 60,00 zł
Karbamazepina 30,00 zł
Kwas walproinowy 40,00 zł
M2PK i krwi utajonej 180,00 zł
Badania histopatologiczne
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Inne
Strep A Test 20,00 zł
Szybki test diagnostyczny CRP 20,00 zł
Szybki test diagnostyczny - RSV 35,00 zł
Szybki test diagnostyczny - Influenza A+B 30,00 zł
Test na obecność antygenu SARS-CoV-2 Ag 129,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty) 20,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 5 - 8 zębów 450,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 9 - 13 zębów 600,00 zł
Proteza całkowita górna 750,00 zł
Proteza całkowita dolna 750,00 zł
Podścielenie protezy 120,00 zł
Naprawa protezy z wyciskiem
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 80,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 1 ząb 220,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 2 - 4 zęby 350,00 zł
Proteza szkieletowa 1 400,00 zł
Dodatkowe czynności w protezach
1. Wzmocnienie łukiem 50,00 zł
2. Bezbarwne podniebienie 50,00 zł
3. Pelota na drucie 30,00 zł
4. Siatka 100,00 zł
Naprawa protezy bez wycisku
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 60,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
Odbudowa zęba pod koronę bez ćwieka
1. Materiałem chemoutwardzalnym 70,00 zł
2. Materiałem światłoczułym 90,00 zł
Wkład koronowo - korzeniowy
1. Pojedynczy 250,00 zł
2. Dzielony 320,00 zł
Usunięcie korony akrylowej 60,00 zł
Usunięcie korony metalowej 70,00 zł
Usunięcie korony porcelanowej 80,00 zł
Usunięcie mostu akrylowego 60,00 zł (x ilość ilarów)
Usunięcie mostu metalowego 70,00 zł (x ilość ilarów)
Usunięcie mostu porcelanowego 80,00 zł (x ilość ilarów)
Zacementowanie korony lub wkładu 50,00 zł
Zacementowanie mostu 50,00 zł (x ilość ilarów)
Korona protetyczna
1. Akrylowa 280,00 zł
2. Metalowa 250,00 zł
3. Porcelanowa 750,00 zł
4. Tymczasowa 80,00 zł
Punkt w moście
1. Akrylowym 250,00 zł
2. Metalowym 250,00 zł
3. Porcelanowym 700,00 zł
Stomatologia dla pacjetów do 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 30,00 zł
Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb) 50,00 zł
Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia 50,00 zł
Znieczulenie 30,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 50,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 60,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 100,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 120,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 150,00 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 150,00 zł
Wkład (sztyft) standardowy metalowy 50,00 zł
Usuwanie zębów mlecznych 80,00 zł
Usuwanie zębów stałych 1 korzeniowy 100,00 zł
Usuwanie zębów stałych wielokorzeniowych 150,00 zł
Stomatologia dla pacjetów powyżej 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 20,00 zł
Lakierowanie pojedynczy ząb 15,00 zł
Lakierowanie 1- łuk zębowy 50,00 zł
Znieczulenie 20,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 50,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 100,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 60,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 130,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 150,00 zł
Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 200,00 zł
Wkład (sztyft) standardowy metal 50,00 zł
Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku) 40,00 zł
Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym 50,00 zł
Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku) 30,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek 40,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek 50,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek 60,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód 40,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 2 przewody 50,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 3 przewody 60,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód 30,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody 40,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody 70,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody 100,00 zł
Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy 50,00 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka) 10,00 zł
Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta) 10,00 zł
Podcięcie wędzidełka, ze znieczuleniem i opatrunkiem 180,00 zł
Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 50,00 zł
Unieruchomienie zębów kompozytem - 1 punkt 25,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia 70,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia 120,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 170,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 250,00 zł
Założenie szwu na jeden zębodół 30,00 zł
Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem 15,00 zł
Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym 20,00 zł
Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta 20,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia bez znieczulenia 400,00 zł
Nacięcie ropnia bez znieczulenia 20,00 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego (za jeden zębodół) 100,00 zł
Plastyka otwartej zatoki szczękowej 350,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
ENGERIX 20 MG (FIOLKA) 72,00 zł
ENGERIX 20 MG (AMPUŁKOSTRZYKAWKA) 85,00 zł
INFANRIX IPV + HIP 150,00 zł
INFANRIX HEXA 210,00 zł
VARILIX 220,00 zł
ROTARIX 320,00 zł
BEXSERO 350,00 zł
PENTAXIM 150,00 zł
PRIORIX 120,00 zł
HEXACIMA 180,00 zł
ADACEL 120,00 zł
ADACEL POLIO 120,00 zł
PREVENAR 13 280,00 zł
NIMENRIX 190,00 zł
FSME IMMUN JUNIOR 0,25 ML 100,00 zł
FSME IMMUN 0,5 ML 110,00 zł
AVAXIM 180,00 zł
CERVARIX 350,00 zł
GRYPA 2021/2022 65,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Masaż klasyczny
1. Całego ciała – 60 min. 120,00 zł
3. Częściowy – 30 min. 80,00 zł
Masaż relaksacyjny
1. Całego ciała – 60 min. 120,00 zł
2. Częściowy – 30 min. 80,00 zł
Drenaż limfatyczny
1. Kończyny górne – 30 min. 100,00 zł
2. Kończyny dolne – 30 min. 100,00 zł
Masaż blizny małej (do 10 cm) 15 – 20 min. 20,00 zł
Masaż blizny dużej (powyżej 10 cm) 20 – 30 min. 30,00 zł
RODZAJ USŁUGI Cena jednostkowa [zł] Cena pakietu 10 wizyt/zabiegów [zł]
Porada lekarska (rehabilitacyjna) 120,00 zł
Sporządzenie planu leczenia 30,00 zł
Wizyta domowa lekarska (rehabilitacyjna) (Ochota, Ursus, Raszyn) 250,00 zł
Wizyta domowa fizjoterapeuty 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł 1 080,00 zł
Porada fizjoterapeutyczna (Ochota, Ursus, Raszyn) 80,00 zł
Laseroterapia biostymulacyjna
Prysznicowa 15,00 zł 130,00 zł
Punktowa 15,00 zł 130,00 zł
Skanerowa 15,00 zł 130,00 zł
Światłolecznictwo
Naświetlanie IR - A Sollux 15 zł/15 min 130,00 zł
Sollux z filtrem (niebieskim, czerwonym) 15 zł/15 min 130,00 zł
Naświetlanie lampą kwarcową (zakres dermatologiczny) 20,00 zł 180,00 zł
Fala uderzeniowa
SWT BTL - bezinwazyjna metoda leczenia przewlekłych zaspołów bólowych 60,00 zł 550,00 zł
Elektroterapia
Prądy diadynamiczne (DD) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy interferencyjne (ID) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy Tens 15,00 zł 130,00 zł
Prądy Trauberta 15,00 zł 130,00 zł
Tonoliza 15,00 zł 130,00 zł
Galwanizacja 15,00 zł 130,00 zł
Jonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
Elektrostymulacja 15,00 zł 130,00 zł
Inne 15,00 zł 130,00 zł
Prądy (z pozycji 1 - 4) + VACCUM BTL - podciśnieniowa stymulacja zabiegu (Ochota) 5,00
Ultradźwięki
Ultradźwięki 15,00 zł 130,00 zł
Fonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
Magnetoterapia
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - Magnetronic 15,00 zł 130,00 zł
Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls 15,00 zł 130,00 zł
Diatermia krótkofalowa DKF 15,00 zł 130,00 zł
Pole magnetyczne n/c. w technologii FMF- FMF technologia skoncentrowanego pola megnetycznego 20,00 zł 170,00 zł
Krioterapia
Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu 20 zł/3 min 180,00 zł
Kinezyterapia
Masaż limfatyczny mechaniczny, dotyczy placówki na Ursusie 20 zł/15 min 180,00 zł
Ćwiczenia bierne 25 zł/15 min 200,00 zł
Ćwiczenia czynno - bierne i wspomagane 25 zł/15 min 200,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 zł/15 min 130,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15 zł/15 min 130,00 zł
Ćwiczenia czynne wolne i czynne wolne oporowe 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia instruktażowe 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia izometryczne 30 zł/20min 280,00 zł
Ćwiczenia grupowe (grupy do 6 osób) 15 zł/30 min 130,00 zł
Wyciągi 10 zł/20 min 80,00 zł
Kinesiotaping mały 35,00 zł 315,00 zł
Kinesiotaping duży 45,00 zł 400,00 zł
Ćwiczenia samowspomagane 15 zł/15 min 130,00 zł
Hydroterapia
Masaż wirowy kończyn górnych 20,00 zł 180,00 zł
Masaż wirowy kończyn dolnych 20,00 zł 180,00 zł
Indywidualna praca z pacjentem metodami specjalnymi
Terapia manualna (schorzenia kręgosłupa) 70 zł/30 min 630,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 60zł/30 min 540,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 75zł/40 min 675,00 zł
Pakiety rabatowe
1 x terapia indywidualna 30 min + 2 x zabieg fizykalny 85,00 zł
1 x terapia indywidualna 30 min + 1 x fala uderzeniowa SWT 105,00 zł
Mały pakiet terapeutyczny (5 x terapia indywidualna 30 min + 10 x fizykoterapia) 400,00 zł
Duży pakiet terapeutyczny (10 x terapia indywidualna 30 min + 20 x fizykoterapia) 700,00 zł
Fala SWT + ultradźwięki 70,00 zł Pakiet 5 zabiegów 300,00 zł
Fala SWT + ultradźwięki + krioterapia 80,00 zł Pakiet 5 zabiegów 360,00 zł
Fala SWT + krioterapia 75,00 zł Pakiet 5 zabiegów 320,00 zł
Świadczenia udzielane w pokoju jednoosobowym 20 zł -
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową RSWT (cellulit, rozstępy)
Cena jednostkowa [zł] Cena pakietu 5 zabiegów [zł]
Uda przód lub tył 250,00 zł 1 100,00 zł
Uda całe 400,00 zł 1 800,00 zł
Pośladki 250,00 zł 1 100,00 zł
Łydki 200,00 zł 700,00 zł
Ramiona 200,00 zł 700,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową + krioterapia
Uda przód lub tył + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
Uda całe + krioterapia 440,00 zł 1 950,00 zł
Pośladki + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
Łydki + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
Ramiona + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowe krioterapią
Uda 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Pośladki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Pośladki 2x6 min 50,00 zł 200,00 zł
Łydki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Ramiona 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Masaż wirowy
Masaż wirowy kończyn dolnych 25,00 zł
Masaż wirowy kończyn górnych 25,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA (sterylizacja) CENA (opakowanie+wskaźnik chemiczny + sterylizacja)
Pojedyncze narzędzie 4,50 zł 6,00 zł
Zestaw narzędzi 1 - 5 7,00 zł 8,50 zł
Zestaw narzędzi 6 - 10 9,00 zł 11,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Gastroskopia 220,00 zł
Znieczulenie do Gastroskopii 250,00 zł
Kolonoskopia 400,00 zł
Znieczulenie do Kolonoskopii 250,00 zł
Gastroskopia + Kolonoskopia 600,00 zł
Znieczulenie do Gastroskopii i Kolonoskopii 320,00 zł
Sigmoidoskopia 260,00 zł
Polipectomia (w zależności od wielkości) 220,00-330,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Gastroskopii 90,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Kolonoskopii 100,00
Test ureazowy na Helicobakter pylori 40,00 zł
Pobranie wycinków 80,00 zł
Kwalifikacja do zabiegu endoskopowego 50,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 0,5% (5mg) - 1 ampułka 350,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych 1% (10mg) - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 2% (20 mg) - 1 ampułka 450,00 zł
Skleroterpia pajączków żylnych 0,5% - 1% - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterpia średnich/dużych żył 1-2% (pod kontrolą USG) od 800,00 do 1 000,00 zł
Laserowe zamykanie naczynek/pajączek od 150,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł] CENA [zł] CENA [zł]
Małe samochody Średnie samochody Busy
Mycie podstawowe (nadwozie, progi, felgi) 24,00 zł 28,00 zł 60,00 zł
Odkurzanie wnętrza (fotele, bagażnik) 20,00 zł 24,00 zł 28,00 zł
Pakiet mycie i odkurzanie 40,00 zł 45,00 zł 80,00 zł
Czyszczenie wewnętrznych elementów plastikowych 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Mycie szyb wewnątrz 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie i kosmetyka opon 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie, konserwacja karoserii 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Ozonowanie pojazdu 40,00 zł 50,00 zł 90,00 zł
Pakiet TAXI
Pakiet mycie i odkurzanie x 37,00 zł 45,00 zł
Pranie tapicerki
Pranie tapicerki - fotel 1 szt. 40,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
Pranie tapicerki - kanapa 60,00 zł 67,00 zł 72,00 zł
Pranie tapicerki - podłoga 62,00 zł 72,00 zł 82,00 zł
Pranie dywanów***
Pranie dywanów i wykładzin dywanowych (usługa wykonywana od 30,00 zł) 15 zł/m2
Pranie foteli od 40,00 zł
Pranie kanap, sof, wersalek od 70,00 zł
Pranie narożników od 70,00 zł
Pranie krzeseł, puf od 8,00 zł
* usługa na życzenie klienta, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału
** w cenę prania kompletnego wliczone jest mycie podstawowe auta
*** Minimalna kwota zamówienia przy praniu dywanów u klienta w domu to 80 zł (usługa dotyczy dzielnicy Ochoty, Śródmieścia, Ursusa i Woli)
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pierwsza godzina parkowania 5,00 zł
Kolejna godzina parkowania 4,00 zł
Opłata za utratę biletu parkingowego 60,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Bezpłatny wjazd na parking ogólnozakładowy Zespołu 0,00 zł
Konsultacja dietetyczna 96,00 zł
Samochodowa myjnia parowa 15% zniżki
Badania endoskopowe - Gastroskopia 170,00 zł
Badania endoskopowe - Kolonoskopia 272,00 zł
Masaż klasyczny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż klasyczny częściowy 30 min 68,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 30 min 68,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny górne 30 min 85,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny dolne 30 min 85,00 zł
Masaż blizny małej 15-20 min 17,00 zł
Masaż blizny dużej 20-30 min 25,50 zł
NAZWA USŁUGI CENA*
Konsultacja lekarska 150 zł
Konsultacja lekarska w dniu zabiegu wliczona w cenę zabiegu
Konsultacja kosmetologiczna bezpłatna
Wizyta kontrolna po zabiegu bezpłatna
Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
Zdjęcie szwów 50,00 zł
Toksyna botulinowa - preparat Azzalure - usuwanie zmarszczek
(w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna):
1 okolica (np. lwia zmarszczka) 800,00 zł
2 okolice (np. całe czoło) lub (np. lwia zmarszczka i kurze łapki) 1400,00 zł
3 okolice (np. całe czoło + kurze łapki) 1600,00 zł
Leczenie nadmiernej potliwości - preparat Azzalure toksyna botulinowa typu A,
z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dłonie od 1200 zł
Stopy od 1200 zł
Pachy od 1200 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym:
z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dolina łez, cienie pod oczami 1 300,00 zł
Powiększanie, konturowanie ust (1ml) 1 300,00 zł
Powiększanie, konturowanie ust (2ml) 2 000,00 zł
Zmarszczki głębokie i bruzdy (1ml) 1 200,00 zł
Zmarszczki głębokie i bruzdy (2ml) 2 000,00 zł
Wolumetria twarzy (1ml) 1 600,00 zł
Wolumetria twarzy (2ml) 2 200,00 zł
Lipoliza iniekcyjna - preparat Dermastabilon, (w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Podbródek (1 ampułka) 250 zł 1 ampułka
Ramiona (1-2 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Uda wewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Uda zewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Biodra (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Brzuch (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Mezoterapia igłowa KOKTAJLE (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Jedna ampułka 350,00 zł
Dwie ampułki 650,00 zł
Trzy ampułki 850,00 zł
Każda kolejna ampułka do zabiegu 100,00 zł
Mezoterapia igłowa antycellulitowa (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Brzuch (2 -4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Mezoterapia igłowa Restylane Vital Skinbooster
Restylane Vital 1 ml 750,00 zł
Restylane Vital 2 ml 1 350,00 zł
Mezoterapia igłowa skóry głowy RRS XL Hair
Jedna ampułka 450,00 zł
Dwie ampułki 800,00 zł
Trzy ampułki 1 100,00 zł
Laseroterapia - Laser Frakcyjny CO2 (z zastosowaniem znieczulenia):
Twarz 1 200,00 zł
Podbródek - szyja 800,00 zł
Ramiona 1 000,00 zł
Brzuch 1 200,00 zł
Pośladki 800,00 zł
Uda 800,00 zł
Laser Frakcyjny CO2 - blizny, rozstępy, przebarwienia, pojedyńcze zmiany skórne (brodawki/kurzajki),
(z zastosowaniem znieczulenia):
Usuwanie blizn 300-1200 zł
Usuwanie rozstępów 300-1200 zł
Usuwanie pojedyńczych brodawek/kurzajek 100-300 zł
**Nici liftingujące:
**MONO NITKI (cena jednej nitki):
Czoło (5-10 nitek) 70,00 zł
Kurze łapki (10-15 nitek) 70,00 zł
Zmarszczki palacza (około 6 nitek) 70,00 zł
Odbudowa policzków (8-16 nitek) 70,00 zł
Dekolt (10-20 nitek) 70,00 zł
Szyja (około 10 nitek) 70,00 zł
Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 70,00 zł
Uda (opadanie skóry na kolanach) (około 15 nitek) 70,00 zł
Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 70,00 zł
Nos (unoszenie koniuszka, wysmuklanie (4-6 nitek) 70,00 zł
**SCREW NITKI (cena jednej nitki):
Uniesienie brwi (około 10 nitek) 100,00 zł
Mini lifting (około 20 nitek) 100,00 zł
Lifting policzków (około 10 nitek) 100,00 zł
**BARBY NITKI (cena jednej nitki):
Mini lifting (opadające policzki/chomiki) (4-8 nitek) 450,00 zł
Lifting policzków (około 4 nitki) 450,00 zł
Szyja (8-12 nitek) 450,00 zł
Podbródek (4-6 nitek) 450,00 zł
Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 450,00 zł
Uda (opadanie skóry na kolanach) (10-20 nitek) 450,00 zł
Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 450,00 zł
Brzuch (12-30 nitek) 450,00 zł
Pośladki (10-20 nitek) 450,00 zł
Poprawianie owalu twarzy (4-10 nitek) 450,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - preparat BDAsthetic:
Osocze bogatopłytkowe - jedna wybrana okolica 600,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - jedna wybrana okolica, podwójna dawka 800,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - dwie wybrane okolice 850,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - trzy wybrane okolice 1 100,00 zł
Atelokolagen typu I - LINERASE:
Twarz, szyja, dekolt, dłonie (1 ampułka) 1 250,00 zł
Terapia blizn (1 ampułka) 1 200,00 zł
Laserowa ginekologia estetyczna:
Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu 1 200,00 zł
Kolejne zabiegi 1 000,00 zł
Laserowe obkurczanie pochwy (rewitalizacja) 1 400,00 zł
Kolejne zabiegi 1 200,00 zł
Ginekologia estetyczna:
Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 1 ml 2 000,00 zł
Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 2 ml 3 000,00 zł
Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 1 ml + Laserowe obkurczanie pochwy 3 000,00 zł
Rewitalizacja pochwy kwasem hialuronowym 2 ml + Laserowe obkurczanie pochwy 4 000,00 zł
NAZWA USŁUGI CENA*
Oczyszczanie manualne 120,00 zł
Ampułka do zabiegu 20,00 zł
Masaż twarzy, szyi i dekoltu 60,00 zł
ZABIEGI NANILI PROFFESSIONAL
Zabieg do cery naczyniowej 170,00 zł
Zabieg do cery odwodnionej 170,00 zł
Zabieg do skóry podrażnionej i wrażliwej - regeneracja 160,00 zł
Zabieg do cery dojrzałej od 180,00 zł do 220,00 zł
Zabieg do cery z trądzikiem różowatym 170,00 zł
Zabieg do cery z trądzikiem pospolitym od 160,00 zł do 200,00 zł
Zabieg na szyję i dekolt (dopłata do zabiegu na twarz) 40,00 zł
Pielęgnacja domowa NANILI PROFESSIONAL
Żel micelarny 200ml 69,00
Ili - tonik 200 ml 79,00 zł
L-cream 50ml 129,00 zł
T-cream 50 ml 149,00 zł
Troxe serum 30 ml 149,00 zł
A-serum 75 ml 149,00 zł
Hinolinic Vial 10 ml 200,00
R-cocktail 50 ml 149,00 zł
Peelingi mechaniczne 1 okolicy (20 min. zabiegu):
Peeling kawitacyjny 50,00 zł
Peeling kawitacyjny + ampułka lub maska 80,00 zł
Peeling kawitacyjny + ampułka + maska 110,00 zł
Mikrodermabrazja 100,00 zł
Mikrodermabrazja + ampułka lub maska 130,00 zł
Mikrodermabrazja + ampułka + maska 150,00 zł
Oksybrazja 80,00 zł
Oksybrazja + ampułka + maska 140,00 zł
Oksybrazja + ampułka lub maska 110,00 zł
Peelingi chemiczne 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt):
Zabieg z użyciem jednego kwasu 170,00 zł
Zabieg z użyciem dwóch kwasów 200,00 zł
Zabieg z użyciem trzech kwasów 230,00 zł
PAKIETY
Pakiet 2 zabiegów z użyciem jednego kwasu 310,00 zł
Pakiet 3 zabiegów z użyciem jednego kwasu 420,00 zł
Pakiet 2 zabiegów z użyciem dwóch kwasów 370,00 zł
Pakiet 3 zabiegów z użyciem dwóch kwasów 450,00 zł
Pakiet 2 zabiegów z użyciem trzech kwasów 430,00 zł
Pakiet 3 zabiegów z użyciem trzech kwasów 480,00 zł
Sonoforeza:
Twarz 50,00 zł
Twarz, szyja, dekolt (2-3 ampułki) 80,00 - 110,00 zł
Mezoterapia bezigłowa z aktywną ampułką:
Twarz 100,00 zł
Twarz, szyja 130,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 150,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa z aktywną ampułką:
Okolice oczu 130,00 zł
Twarz 180,00 zł
Szyja 180,00 zł
Twarz, szyja 250,00 zł
Dekolt 180,00 zł
Dłonie 150,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 300,00 zł
Mezoterapia nanoigłowa z aktywna ampułką i maską
Twarz 160,00 zł
Twarz, szyja 190,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 220,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa antycellulitowa (w znieczuleniu), (cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Brzuch (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Liposukcja ultradźwiękowa + dermomasażer:
Ramiona 120,00 zł
Cały brzuch 180,00 zł
Pośladki 140,00 zł
Całe uda 180,00 zł
Łydki 120,00 zł
Maska (nawilżająca, przeciwzmarszczkowa, przeciwtrądzikowa, łagodząca):
Twarz 30,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 60,00 zł
IPL - usuwanie owłosienia:
KOBIETA MĘŻCZYZNA
Górna warga (wąsik) 50,00 zł 100,00 zł
Broda 50,00 zł 100,00 zł
Cała twarz 100,00 zł 160,00 zł
Szyja 50,00 zł 80,00 zł
Pachy 100,00 zł 150,00 zł
Ramiona 80,00 zł 120,00 zł
Przedramiona 80,00 zł 120,00 zł
Całe ręce 120,00 zł 200,00 zł
Klatka piersiowa 100,00 zł 200,00 zł
Plecy 150,00 zł 300,00 zł
Bikini płytkie 80,00 zł
Bikini głębokie 100,00 zł
Uda 200,00 zł 300,00 zł
Łydki 100,00 zł 200,00 zł
Całe nogi 250,00 zł 450,00 zł
Depilacja woskiem Lycon:
Cała twarz 110,00 zł
Regulacja brwi woskiem 20,00 zł
Nos 20,00 zł
Wąsik 20,00 zł
Broda 25,00 zł
Policzki 40,00 zł
Pachy 60,00 zł
Całe nogi 150,00 zł
Łydki + bikini płytkie + pachy 190,00 zł
Bikini głębokie 130,00 zł
Całe ręce 85,00 zł
Bikini płytkie 80,00 zł
Łydki 80,00 zł
Łydki + bikini płytkie 140,00 zł
Przedramiona 70,00 zł
Uda 100,00 zł
Łydki + pachy 120,00 zł
IPL - terapia zmian naczyniowych i poprawa krążenia:
Cała twarz 150,00 zł
Policzki 100,00 zł
Czoło 100,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 100,00 zł
Dekolt 150,00 zł
Grzbiet dłoni (jedna dłoń) 50,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 220,00 zł
Pajączki kończyn dolnych (liczone od miejsca) 30,00 zł
IPL - zmniejszanie przebarwień skóry:
Cała twarz 150,00 zł
Policzki 100,00 zł
Czoło 100,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 100,00 zł
Dekolt 150,00 zł
Grzbiet dłoni (jedna dłoń) 50,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 220,00 zł
IPL - terapia zmian trądzikowych:
Cała twarz 150,00 zł
Policzki 100,00 zł
Czoło 100,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 100,00 zł
Dekolt 150,00 zł
Plecy 150,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 220,00 zł
Fotoodmładzanie:
Cała twarz 150,00 zł
Szyja 100,00 zł
Dekolt 150,00 zł
Twarz i szyja 170,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 220,00 zł
Dłonie (jedna dłoń) 50,00 zł
Dłonie + przebarwienia 150,00 zł
Sauna Infrared:
1 zabieg 40 min 20,00 zł
Pakiet: 3 zabiegi 50,00 zł
Pakiet: 6 zabiegów 100,00 zł
Inne:
Ampułka 50,00 zł
Krem Regener Max Peel Mission 50 ml 120,00 zł
Shecell Dermatologic skóra naczynkowa 60,00 zł
Shecell Dermatologic skóra odwodniona 60,00 zł
Shecell Dermatologic skóra atopowa, sucha i bardzo sucha 60,00 zł
Shecell Dermatologic skóra dojrzała 60,00 zł
Bon upominkowy 50,00 zł
Bon upominkowy 100,00 zł
Bon upominkowy 200,00 zł
Lipo Laser - odchudzanie i modelowanie sylwetki:
Lipo laser 20 min 150,00 zł
Lipo laser 30 min 175,00 zł
RF radiofrekwencja - odmładzanie za pomocą fal radiowych:
RF 20 min 150,00 zł
RF 30 min 175,00 zł
Kuracja domowa RevitaLash:
Revitalash Advanced 2 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 290,00 zł
Revitalash Advanced 3,5 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 390,00 zł
Nouriche 3,75 ml - odżywcza suplementacja 240,00 zł
Tusz do rzęs RevitaLash Volumizing Mascara 7,39 ml 110,00 zł
Hair by RevitaLash 46 ml 490,00 zł
Revitabrow - odżywka do brwi 3 ml 310,00 zł
Manicure:
Manicure 50,00 zł
Manicure + pomalowanie 60,00 zł
Malowanie paznokci 30,00 zł
Malowanie hybrydowe 50,00 zł
Manicure męski 40,00 zł
Manicure hybrydowy 90,00 zł
Usuwanie hybrydy 20,00 zł
Masaż dłoni 30,00 zł
Stylizacja paznokci - metoda żelowa:
Założenie żeli 150,00 zł
Założenie żeli + hybryda 210,00 zł
Uzupełnienie żeli 110,00 zł
Uzupełnienie żeli + hybryda 160,00 zł
Naprawa jednego paznokcia - żel 15,00 zł
Pedicure:
Pedicure 90,00 zł
Pedicure + pomalowanie 110,00 zł
Malowanie paznokci 30,00 zł
Pedicure męski 110,00 zł
Pedicure hybrydowy 130,00 zł
Pół pedicure hybrydowy 90,00 zł
Pół pedicure klasyczny 50,00 zł
Usuwanie hybrydy 20,00 zł
Pół pedicure klasyczny z pomalowaniem 70,00 zł
Pedicure kwasowy 140,00 zł
Pedicure kwasowy z pomalowaniem 160,00 zł
Pedicure kwasowy hybrydowy 180,00 zł
Pakiety promocyjne:
Manicure + pedicure + malowanie 160,00 zł
Manicure hybrydowy + pedicure hybrydowy 210,00 zł
Zabieg parafinowy na dłonie:
Zabieg parafinowy na dłonie 40,00 zł
Zabieg parafinowy na dłonie - dodatek do zabiegu 30,00 zł
Henna:
Regulacja brwi 15,00 zł
Henna rzęsy 15,00 zł
Henna brwi 15,00 zł
Komplet (henna rzęsy i brwi + regulacja brwi) 40,00 zł
Stylizacja brwi farbą Elan:
Farbowanie brwi 20,00 zł
Farbowanie brwi + regulacja 35,00 zł
Rzęsy:
Lifting rzęs (trwała+henna+keratyna) 120,00 zł
Darsonval
Zabieg Darsonval 20,00 zł
Podologia
Konsultacja podologiczna bezpłatna
Wizyta kontrolna w tracie terapii podologicznej 50,00 zł
Podstawowy zabieg podologiczny 120,00 zł
IBX kompleksowa terapia odbudowy i regeneracji zniszczonych paznokci
Pierwsza wizyta 45,00 zł
Kontynuacja terapii 40,00 zł
Dodatek do zabiegu 35,00 zł
Usunięcie odcisku lub modzeli z opatrunkiem i specjalistycznym odciążeniem od 40,00 zł do 80,00 zł
Usuwanie rozpadlin na piętach z opatrunkiem i specjalistycznym odciążeniem od 80,00 zł do 100,00 zł
Terapia brodawek wirusowych (kurzajek)
Pojedyncza zmiana - pierwsza wizyta od 60,00 zł do 80,00 zł
Pojedyncza zmiana - kontynuacja terapii 60,00 zł
Brodawki mnogie od 60,00 zł do 100,00 zł
Kompleksowe opracowanie zdrowych paznokci 50,00 zł
Kompleksowe opracowanie paznokci zmienionych chorobowo lub dystroficznych
Paznokcie grzybicze - pierwsza wizyta od 80,00 zł do 120,00 zł
Paznokcie grzybicze - kontynuacja terapii 80,00 zł
Paznokcie dystroficzne - pierwsza wizyta od 80,00 zł do 120,00 zł
Paznokcie dystroficzne - kontynuacja terapii 80,00 zł
Rekonstrukcja płytki paznokcia od 80,00 zł do 120,00 zł
Oczyszczenie starej rekonstrukcji lub zmienionej płytki przed wykonaniem rekonstrukcji 50,00 zł
Podcięcie wrastajacego paznokcia od 70,00 zł do 100,00 zł
Korekcja wrastającego paznokcia
Założenie klamry ortonyksyjnej 150,00 zł
Klamra ortonyksyjna kontrola 50,00 zł
Pasywna korekcja paznokci 100,00 zł
Założenie/zmiana opatrunku specjalistycznego od 20,00 zł do 30,00 zł
Założenie/zmiana tamponady 10,00 zł
Założenie/zmiana odciążenia od 20,00 zł do 30,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,25 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,32 zł
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 1,85 zł
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.