Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Cenniki

RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Konsultacja lekarza w poradni
Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych 120,00 zł
Podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci 120,00 zł
Wad postawy dla dzieci 150,00 zł
Okulistycznej 150,00 zł
Zdrowia psychicznego 120,00 zł
Laryngologicznej 150,00 zł
Laryngologicznej dla dzieci 140,00 zł
Usunięcie woskowiny/płukanie uszu 40,00 zł
Okulistycznej dla dzieci 200,00 zł
Dermatologicznej 250,00 zł
Diabetologicznej 140,00 zł
Dietetycznej 120,00 zł
Wizyta kontrolna w poradni dietetycznej 60,00 zł
Tygodniowy plan żywieniowy 80,00 zł
Dwutygodniowy plan żywieniowy 160,00 zł
Pakiet dwumiesięczny dietetyczny: 320,00 zł
- Konsultacja
- 1 wizyta kontrolna
- Dwutygodniowy plan żywieniowy
Pakiet trzymiesięczny dietetyczny: 440,00 zł
- Konsultacja
- 2 wizyty kontrolne
- Trzytygodniowy plan żywieniowy
Pakiet czteromiesięczny dietetyczny: 560,00 zł
- Konsultacja
- 3 wizyty kontrolne
- Miesięczny plan żywieniowy
Kardiologicznej 180,00 zł
Chirurgicznej 150,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
Zdjęcie szwów 50,00 zł
Endokrynologicznej 150,00 zł
Endokrynologicznej + USG tarczycy 200,00 zł
Ginekologiczno-położniczej 150,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego 270,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego + cytologia 290,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + cytologia 220,00 zł
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej + USG jamy brzusznej 250,00 zł
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej 180,00 zł
Anestezjologicznej 200,00 zł
Internistycznej w zakresie badań endoskopowych 100,00 zł
Chorób płuc i gruźlicy 150,00 zł
Reumatologicznej 150,00 zł
Psychologicznej 120,00 zł
Neurologicznej 150,00 zł
Prekoncepcji i Patologii Współżycia 150,00 zł
Neurologicznej dla dzieci 150,00 zł
Urologicznej 150,00 zł
Obrzezanie całkowite 1800,00 zł
Wydłużenie wędzidełka prącia 1000,00 zł
Cystoskopia 600,00 zł
Cystoskopia z zastosowaniem znieczulenia 800,00 zł
Urethroskopia 650,00 zł
Uroflowmetria 80,00 zł
Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra 200,00 zł - 700,00 zł
Rozszerzenie cewki moczowej 500,00 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego 250,00 zł
Wymiana/usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 150,00 zł
Założenie/wymiana cewników cystostomijnych/nefrostomijnych 250,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Wydanie orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego na wniosek*** 80,00 zł
Wizyta domowa lekarza internisty (Ochota, Ursus, Raszyn) 250,00 zł
Wizyta domowa lekarza specjalisty (Ochota, Ursus, Raszyn) 350,00 zł
Wizyta kwalifikacyjna przed szczepieniem 70,00 zł
Gabinet zabiegowy - lek posiada pacjent - (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) 20,00 zł
Gabinet zabiegowy iniekcje dożylne - lek posiada pacjent 25,00 zł
Podłączenie kroplówki 40,00 zł
Spirometria 50,00 zł
Audiogram 40,00 zł
Krioterapia zmian szyjki macicy 300,00 zł
Krioterapia zmian na sromie 300,00 zł
Opieka pielęgniarska w domu chorego - materiał posiada pacjent (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
Pobranie materiału do badań w domu chorego na terenie dzielnicy Ochota i Ursus + koszty badań 50,00 zł
Zabiegi udzielane w domu chorego - lek posiada pacjent (iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, RR) (Ochota, Ursus, Raszyn) 80,00 zł
EKG z opisem 40,00 zł
Holter 100,00 zł
Test wysiłkowy 140,00 zł
Wizyta położnej środowiskowo - rodzinnej (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł
Kąpiel noworodka 60,00 zł
Badanie cytologiczne 75,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 120,00
Posiew wydzieliny z pochwy 30,00 zł
Czystość pochwy 30,00 zł
Posiew wydzieliny z gardła, nosa, ucha, oka 30,00 zł
Badanie komputerowe wzroku 30,00 zł
Opłata za prowadzenie praktyk studenckich, praktyk zawodowych 15,00 zł (1 osoba/1 dzień praktyk)
Zmiana opatrunku prostego 70,00
*** Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Konsultacja lekarza medycyny pracy
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne i wydanie orzeczenia do pracy 120,00 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych z orzeczeniem 90,00 zł
Badania kierowców (kat. B) 200,00 zł
Konsultacja specjalistyczna z zakresu medycyny pracy
Okulista 110,00 zł
Neurolog 120,00 zł
Laryngolog 120,00 zł
Badania psychotechniczne z zakresu medycyny pracy
Kierowca zawodowy 150,00 zł
Kierowca samochodu służbowego 100,00 zł
Badanie operatora: wózka widłowego, jezdniowego, spalinowego, koparki, koparko-ładowarki, maszyn budowlanych, suwnic, sprzętu ciężkiego i innych sprzętów 80,00 zł
Badanie do pracy na wysokości 70,00 zł
Badanie do pracy kuratora 140,00 zł
Badanie do pracy komornika 140,00 zł
Zabezpieczenie techniczne 120,00 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 150,00 zł
Badania diagnostyczne z zakresu medycyny pracy
EKG 40,00 zł
Spirometria 50,00 zł
Audiogram 40,00 zł
Morfologia 19,00 zł
OB (odczyn Biernackiego) 10,00 zł
Aminotransferaza alaninowa ALT 15,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa AST 15,00 zł
Cholesterol całkowity 14,00 zł
Lipidogram 44,00 zł
Glukoza 12,00 zł
Mocz - badanie ogólne 18,00 zł
Gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP 16,00
Kreatynina 14,00 zł
Bilirubina 14,00 zł
Przeciwciała anty - HBS 38,00 zł
Antygen HBS 26,00 zł
Przeciwciała anty HIV 38,00 zł
Przeciwciała anty HCV 45,00 zł
Kał - nosicielstwo Salmonelli (3 próbki) 170,00 zł
Przeciwciała anty - HBc Total 45,00 zł
RTG klatki piersiowej (PA lub AP) 60,00 zł
RTG klatki piersiowej projekcja boczna 40,00 zł
RTG klatki piersiowej 2 projekcje (PA/AP i boczne) 100,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Czaszka część twarzowa 75,00 zł
Czaszka (dwie projekcje) 75,00 zł
Podstawa czaszki 60,00 zł
Siodło tureckie 60,00 zł
Zatoki przynosowe PA 60,00 zł
Zatoki czołowe PA wg Caldwella 60,00 zł
Zatoki, projekcja boczna 60,00 zł
Żuchwa w rzucie PA i obu skośnych 90,00 zł
Bródka AP (rentgenogram spojenia żuchwy) 60,00 zł
Oczodoły rzut PA lub AP i boczny 70,00 zł
Okolica jarzmowo - szczękowa, osiowe (na łuki jarzmowe) 60,00 zł
Stawy skroniowo - żuchwowe (dwie projekcje) 75,00 zł
Kanały wzrokowe (dwie projekcje) 75,00 zł
Szyja, tkanki miękkie 50,00 zł
Jama brzuszna AP 80,00 zł
Nos 50,00 zł
Nosogardło (projekcja boczna) 60,00 zł
Klatka piersiowa jedna projekcja (PA lub AP) 60,00 zł
Klatka piersiowa projekcja boczna 40,00 zł
Klatka piersiowa dwie projekcje (PA/AP i boczne) 100,00 zł
Klatka piersiowa, zdjęcie płuc techniką miękką 60,00 zł
Klatka piersiowa, celowane na szczyty płuc, jedna projekcja 55,00 zł
Tchawica 55,00 zł
Żebra (jedna projekcja) 60,00 zł
Mostek (dwie projekcje) 65,00 zł
Stawy mostkowo obojczykowe 65,00 zł
Kręgosłup szyjny, AP, bok 75,00 zł
Kręgosłup szyjny, celowane na ząb obrotnika 75,00 zł
Kręgosłup szyjny, skosy 75,00 zł
Kręgosłup szyjny, czynnościowe 75,00 zł
Kręgosłup piersiowy, AP, bok 85,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, AP, bok 85,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, skosy 85,00 zł
Kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy, czynnościowe 85,00 zł
Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy w pozycji stojącej (skolioza) 90,00 zł
Kość krzyżowa i ogonowa AP, bok 85,00 zł
Miednica AP 80,00 zł
Spojenie łonowe 60,00 zł
Staw biodrowy (każda projekcja) 60,00 zł
Stawy biodrowe AP 80,00 zł
Stawy krzyżowo - biodrowe 90,00 zł
Obojczyk, PA 60,00 zł
Łopatka, AP i styczne 70,00 zł
Staw ramienny (jedna projekcja) 60,00 zł
Staw ramienny (dwie projekcje) 100,00 zł
Kość ramienna, AP, bok 70,00 zł
Kość udowa, AP, bok 70,00 zł
Staw łokciowy 70,00 zł
Stawy łokciowe 80,00 zł
Staw łokciowy (każda projekcja dodatkowa) 30,00 zł
Kości przedramienia, AP, bok 70,00 zł
Kości nadgarstka, PA, bok 70,00 zł
Kości nadgarstka, PA, boczne 80,00 zł
Kości nadgarstka (każda projekcja dodatkowa) 30,00 zł
Ręce projekcja porównawcza 60,00 zł
Ręka (dwie projekcje) 60,00 zł
Palec ręki 50,00 zł
Kości podudzia, AP, bok 70,00 zł
Stawy kolanowe, AP, boczne 80,00 zł
Staw kolanowy, AP, bok 70,00 zł
Rzepka (każda projekcja) 50,00 zł
Kość piętowa (każda projekcja) 50,00 zł
Staw skokowy 70,00 zł
Stawy skokowe 80,00 zł
Stopa (dwie projekcje) 70,00 zł
Stopy (trzy projekcje) 80,00 zł
Śródstopie, AP, skos 70,00 zł
Palec stopy, AP, bok 50,00 zł
Zdjęcie zęba 30,00 zł
Zdjęcie Pantomograficzne 90,00 zł
Zdjęcie Cefalometryczne 90,00 zł
Zdjęcie Pantomograficzne i Cefalometryczne 170,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Jama brzuszna 170,00 zł
Układ moczowy 160,00 zł
Sutki 170,00 zł
Tarczyca 170,00 zł
Węzły chłonne 160,00 zł
Tkanki miękkie i wskazana okolica 160,00 zł
Ślinianki 160,00 zł
Jądra 180,00 zł
Gruczoł krokowy 170,00 zł
Narząd rodny 190,00 zł
Ciąża 220,00 zł
Ciąża z nagraniem 240,00 zł
Przezciemiączkowe 170,00 zł
Staw biodrowy (dorośli) 180,00 zł
Stawy biodrowe (dorośli) 320,00 zł
Stawy biodrowe (dzieci) 180,00 zł
Dłoń 180,00 zł
Stawy nadgarstkowe 320,00 zł
Staw łokciowy 180,00 zł
Staw barkowy 180,00 zł
Stopa 180,00 zł
Staw skokowy 180,00 zł
Stawy skokowe 320,00 zł
Ścięgna Achillesa 180,00 zł
Staw kolanowy 180,00 zł
Stawy kolanowe 320,00 zł
Doppler tętnic szyjnych 180,00 zł
Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) 270,00 zł
Doppler tętnic kończyn górnych (2 kończyny) 270,00 zł
Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) 270,00 zł
Doppler żył kończyn górnych (2 kończyny) 270,00 zł
Doppler tętnic 1 kończyna 210,00 zł
Doppler żył szyjnych 180,00 zł
Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych 210,00 zł
Doppler żyły 1 kończyna 210,00 zł
Serce 200,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Zajęcia grupowe 10 sesji (pakiet) 500,00 zł
Badania biochemiczne
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Albumina 14,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa AST 15,00 zł
Aminotransferaza alaninowa ALT 15,00 zł
Amylaza (surowica) 15,00 zł
Amylaza (mocz) 15,00 zł
Białko całkowite 14,00 zł
Białko CRP (ultra czułe) 30,00 zł
Bilirubina całkowita 14,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 13,00 zł
Cholesterol całkowity 14,00 zł
Cholesterol HDL 14,00 zł
Cholesterol całkowity + HDL + LDL +trójglicerydy – lipidogram 44,00 zł
C-peptyd 44,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 10,00 zł
Dopełniacz, składowa C3 45,00 zł
Dopełniacz, składowa C4 45,00 zł
Elektrolity: chlorki (surowica, mocz) 13,00 zł
Elektrolity: potas (surowica, mocz) 14,00 zł
Elektrolity: sód (surowica, mocz) 14,00 zł
Elektrolity – jonogram (potas + sód + chlorki) w surowicy 41,00 zł
Ferrytyna 35,00 zł
Fosfataza kwaśna całkowita ACP 13,00 zł
Fosfataza alkaliczna ALP 15,00 zł
Fosfor nieorganiczny (surowica) 14,00 zł
Fosfor nieorganiczny (mocz) 14,00 zł
Gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP 16,00 zł
Glukoza 12,00 zł
Glukoza po obciążeniu (n – liczba pomiarów) n x 12,00 zł
Hemoglobina glikowana HbA1 C 37,00 zł
Homocysteina 60,00 zł
Immunofiksacja białek surowicy (A, G, M, kappa, lambda) 180,00 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 55,00 zł
Insulina 33,00 zł
Kalprotektyna w kale metodą Elisa 105,00 zł
Kinaza kreatyninowa CPK 15,00 zł
Kinaza keratynowa mięśnia sercowego CK-MB 20,00 zł
Kreatynina (surowica) 15,00 zł
Kreatynina (mocz) 15,00 zł
Kwas foliowy 40,00 zł
Kwas moczowy (surowica) 15,00 zł
Kwas moczowy (mocz) 15,00 zł
Lipaza 15,00 zł
Lit 20,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa 160,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda 160,00 zł
Magnez (surowica) 15,00 zł
Magnez (mocz) 15,00 zł
Mikroalbuminuria (mocz) 30,00 zł
Mocznik (surowica) 15,00 zł
Mocznik (mocz) 15,00 zł
NT-proBNP (Peptyd natriuretyczny) 95,00 zł
Proteinogram (elektroforetyczny rozdział białek surowicy) 40,00 zł
Transferyna 37,00 zł
Troponina T 40,00 zł
Troponina I 45,00 zł
Trójglicerydy 16,00 zł
Wapń całkowity w surowicy 14,00 zł
Wapń zjonizowany w surowicy 18,00 zł
Wapń całkowity w moczu 14,00 zł
Witamina D3 (metabolit 25(OH)) 60,00 zł
Witamina B 12 40,00 zł
Wskaźnik filtracji kłębuszkowej – GFR i kreatynina 20,00 zł
Wskaźnik ACR pakiet (albumina, kreatynina + ACR) 52,00 zł
Żelazo w surowicy 17,00 zł
Żelazo – krzywa wchłaniania (5-cio punktowa) 85,00 zł
Żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 20,00 zł
Analityka
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 20,00 zł
Badanie dobowej zbiórki moczu - DZM (glukoza i/lub białko) 14,00 zł
Kał – badanie ogólne 47,00 zł
Kał – badanie w kierunku pasożytów metodą mikroskopową (1 próbka) 20,00 zł
Kał – badanie w kierunku Giardia lamblia metodą immunochromatograficzną 45,00 zł
Krew utajona w kale (1 próbka) 20,00 zł
Badania hematologiczne
Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 20,00 zł
Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 20,00 zł
OB (odczyn Biernackiego) 12,00 zł
Płytki krwi 20,00 zł
Retikulocyty 22,00 zł
Badania koagulologiczne
Czas protrombinowy (INR) 17,00 zł
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 16,00 zł
D - dimery 50,00 zł
Fibrynogen 29,00 zł
Szybkie testy diagnostyczne
ASO 14,00 zł
Helicobacter pylori – antygen w kale – test jakościowy 40,00 zł
Helicobacter pylori - przeciwciała w surowicy - test jakościowy 40,00 zł
IgE całkowite – test półilościowy 37,00 zł
Odczyn Waalera – Rose (test lateksowy) 16,00 zł
RF (test lateksowy) 14,00 zł
Test ciążowy - jakościowy 16,00 zł
WR (odczyn Wassermana) 20,00 zł
Serologia grup krwi
Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh 40,00 zł
Badanie w kierunku alloprzeciwciał 35,00 zł
Badanie serologiczno-konsultacyjne 180,00 zł
Diagnostyka hormonalna
DHEA dehydroepiandrosteron niezwiązany 50,00 zł
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 40,00 zł
Estradiol 40,00 zł
FSH (hormon folikulotropowy) 35,00 zł
FT3 32,00 zł
FT4 32,00 zł
Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta β - HCG 30,00 zł
Kalcytonina 35,00 zł
Kortyzol (surowica) 40,00 zł
LH (hormon luteotropowy) 35,00 zł
Parathormon 35,00 zł
Progesteron 32,00 zł
Prolaktyna 32,00 zł
Prolaktyna po obciążeniu lekiem – test MCT 64,00 zł
Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy – anty TPO 45,00 zł
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH – anty TSH R 80,00 zł
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie – anty TG 45,00 zł
Somatotropina GH (hormon wzrostu) 40,00 zł
TSH 32,00 zł
Testosteron 32,00 zł
Diagnostyka onkologiczna
Antygen CA 125 35,00 zł
Antygen CA 15-3 50,00 zł
Antygen CA 19-9 35,00 zł
Antygen CA 72-4 55,00 zł
Antygen karcynoembrionalny CEA 35,00 zł
a-fetoproteina AFP 35,00 zł
β2 – mikroglobulina 35,00 zł
CYFRA 21-1 150,00 zł
PSA całkowite 35,00 zł
PSA wolny 35,00 zł
Test Roma (CA 125 + HE 4 + algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 125,00 zł
Wykrywanie mutacji w genie BRCA 1, met. PCR 320,00 zł
Wykrywanie mutacji w genie BRCA 2, met. PCR 250,00 zł
Autoimmunologia
Antygen HLA B 27 - badanie genetyczne 170,00 zł
Antykoagulant tocznia LA (test przesiewowy/test potwierdzenia) 65,00 zł
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi – (a-CCP) 65,00 zł
Przeciwciała przeciw β 2-glikoproteinie (IgG i IgM łącznie) 80,00 zł
Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) 35,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM 42,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgA 42,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG 42,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 – miano + typ świecenia 45,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 – test kompleksowy (miano + typ świecenia + identyfikacja przeciwciał) 100,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-A (Ro) 62,00 zł
Pakiet Celiakia IgA (przeciwciała w klasie IgA przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanym peptydom gliadyny + ocena Total IgA) 130,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty-SS-B (La) 62,00 zł
Pakiet Celiakia IgG (przeciwciała w klasie IgG przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanym peptydom gliadyny, czynnikowi wewnętrznemu IF) 130,00 zł
Panel alergologiczny-pediatryczny 30 alergenów 175,00 zł
Panel alergologiczny - 20 alergenów pokarmowych 150,00 zł
Panel alergologiczny - 20 alergenów wziewnych 150,00 zł
Badania mikrobiologiczne
Badanie kału – nosicielstwo Salmonelli (3 próbki) 180,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 35,00 zł
Ocena czystości pochwy (biocenoza) 32,00 zł
Sporal A* 32,00 zł
Posiew moczu 42,00 zł
Wymazy bakteryjne (z gardła, nosa, ucha, oka, rany, inne materiały) 32,00 zł
Wymazy mykologiczne (gardło, nos, ucho, oko, inne materiały) 32,00 zł
Wymazy z dróg rodnych w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 32,00 zł
Diagnostyka zakażeń
Wymazy z dróg moczowo-płciowych w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 32,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG – test przesiewowy 35,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgG – test potwierdzenia 100,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM – test przesiewowy 35,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) przeciwciała IgM – test potwierdzenia 100,00 zł
Candida spp. – antygen krążący 85,00 zł
Toxoplasma gondii – przeciwciała IgG 40,00 zł
Toxoplasma gondii - przeciwciała IgG - awidność 52,00 zł
Toxoplasma gondii – przeciwciała IgM 40,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgG 50,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgG - awidność 60,00 zł
Cytomegalowirus (CMV) – przeciwciała IgM 50,00 zł
Kiła (Treponema pallidum) - test potwierdzenia 60,00 zł
Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – DNA met. PCR 180,00 zł
Przeciwciała przeciw wirusowi nabytego nabytego niedoboru odporności – HIV 40,00 zł
Wirus nabytego niedoboru odporności – HIV (test potwierdzenia) 160,00 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgG 50,00 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) – przeciwciała IgM 50,00 zł
WZW typu B – antygen HBs 30,00 zł
WZW typu B (antygen HBs) – test potwierdzenia 45,00 zł
WZW typu B – przeciwciała anty-HBs (HBsAB) 40,00 zł
WZW typu C – przeciwciała anty-HCV 45,00 zł
WZW typu C – przeciwciała anty-HCV – test potwierdzenia 120,00 zł
Przeciwciała anty - HBc Total 45,00 zł
Monitorowanie stężenia leków terapeutycznych
Kwas walproinowy 42,00 zł
Badania histopatologiczne
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Inne
Strep A Test 22,00 zł
Szybki test półilościowy CRP 22,00 zł
Troponina I - szybki test 22,00 zł
Chlamydia - szybki test antygenowy 30,00 zł
Covid/Influenza A i B - szybki test 45,00 zł
Witamina D3 - Senior 60+ 40,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty) 20,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 5 - 8 zębów 450,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 9 - 13 zębów 600,00 zł
Proteza całkowita górna 750,00 zł
Proteza całkowita dolna 750,00 zł
Podścielenie protezy 120,00 zł
Naprawa protezy z wyciskiem
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 80,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 1 ząb 220,00 zł
Proteza akrylowa osiadająca na 2 - 4 zęby 350,00 zł
Proteza szkieletowa 1 400,00 zł
Dodatkowe czynności w protezach
1. Wzmocnienie łukiem 50,00 zł
2. Bezbarwne podniebienie 50,00 zł
3. Pelota na drucie 30,00 zł
4. Siatka 100,00 zł
Naprawa protezy bez wycisku
1. Pojedyncze pęknięcie, złamanie, doklejenie zęba 60,00 zł
2. Każda następna czynność 20,00 zł
Odbudowa zęba pod koronę bez ćwieka
1. Materiałem chemoutwardzalnym 70,00 zł
2. Materiałem światłoczułym 90,00 zł
Wkład koronowo - korzeniowy
1. Pojedynczy 250,00 zł
2. Dzielony 320,00 zł
Usunięcie korony akrylowej 60,00 zł
Usunięcie korony metalowej 70,00 zł
Usunięcie korony porcelanowej 80,00 zł
Usunięcie mostu akrylowego 60,00 zł (x ilość ilarów)
Usunięcie mostu metalowego 70,00 zł (x ilość ilarów)
Usunięcie mostu porcelanowego 80,00 zł (x ilość ilarów)
Zacementowanie korony lub wkładu 50,00 zł
Zacementowanie mostu 50,00 zł (x ilość ilarów)
Korona protetyczna
1. Akrylowa 280,00 zł
2. Metalowa 250,00 zł
3. Porcelanowa 750,00 zł
4. Tymczasowa 80,00 zł
Punkt w moście
1. Akrylowym 250,00 zł
2. Metalowym 250,00 zł
3. Porcelanowym 700,00 zł
Stomatologia dla pacjetów do 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 50,00 zł
Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb) 70,00 zł
Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia 70,00 zł
Znieczulenie 30,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 100,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 130,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 180,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 150,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 200,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 250,00 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 300,00 zł
Usuwanie zębów mlecznych 100,00 zł
Stomatologia dla pacjetów powyżej 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 50,00 zł
Lakierowanie pojedynczy ząb 20,00 zł
Lakierowanie 1- łuk zębowy 80,00 zł
Znieczulenie 30,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 100,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 150,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 130,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 200,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 180,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 250,00 zł
Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 300,00 zł
Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku) 80,00 zł
Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym 150,00 zł
Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku) 80,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek 100,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek 150,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek 200,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód 100,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 2 przewody 130,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 3 przewody 150,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód 100,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody 150,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody 180,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód 200,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody 400,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody 600,00 zł
Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy 100,00 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka) 30,00 zł
Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta) 30,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia 130,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia 250,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 300,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 400,00 zł
Założenie szwu na jeden zębodół 60,00 zł
Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem 30,00 zł
Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym 50,00 zł
Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta 50,00 zł
Nacięcie ropnia bez znieczulenia 50,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
ENGERIX 20 MG (FIOLKA) 100,00 zł
ENGERIX 20 MG (AMPUŁKOSTRZYKAWKA) 100,00 zł
INFANRIX IPV + HIP 160,00 zł
INFANRIX HEXA 230,00 zł
VARILRIX 250,00 zł
ROTARIX 335,00 zł
BEXSERO 390,00 zł
PENTAXIM 160,00 zł
Gardasil 9 430,00 zł
HEXACIMA 230,00 zł
PREVENAR 13 300,00 zł
NIMENRIX 200,00 zł
FSME IMMUN JUNIOR 130,00 zł
Encepur Adults 140,00 zł
GRYPA 2022/2023 70,00 zł
RODZAJ USŁUGI Cena jednostkowa [zł] Cena pakietu 10 wizyt/zabiegów [zł]
Porada lekarska (rehabilitacyjna) 120,00 zł
Zalecenia na podstawie skierowania 30,00 zł
Wizyta domowa lekarska 250,00 zł
Wizyta domowa fizjoterapeutyczna 200,00 zł -
Porada fizjoterapeutyczna 80,00 zł
Światłolecznictwo
Laseroterapia (prysznicowa, punktowa, skaner) 20,00 zł 180,00 zł
Sollux 20,00 zł 180,00 zł
Elektroterapia
Prądy - ID 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - DD 20,00 zł 180,00 zł
Jonoforeza 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - TENS 20,00 zł 180,00 zł
Tonoliza 20,00 zł 180,00 zł
Elektrostymulacja 20,00 zł 180,00 zł
Galwanizacja 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - KOTZA 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - Trauberta 20,00 zł 180,00 zł
Magnetoterapia
PM - Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 20,00 zł 180,00 zł
TP - Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 20,00 zł 180,00 zł
DKF - Diatermia krótkofalowa 20,00 zł 180,00 zł
Krioterapia
Krioterapia - parami ciekłego azotu - 1 okolica 30,00 zł 270,00 zł
Krioterapia
Krioterapia - parami ciekłego azotu - 1 okolica 30,00 zł 270,00 zł
Ultradźwięki
Ud 20,00 zł 180,00 zł
Fonoforeza 20,00 zł 180,00 zł
Fala uderzeniowa - SWT 70,00 zł -
Hydroterapia
Wirówka KKD 40,00 zł 360,00 zł
Wirówka KKG 30,00 zł 260,00 zł
Kinezyterapia - 20 min
Ćwiczenia w odciążeniu/w odciążeniu z oporem 25,00 zł 220,00 zł
Ćwiczenia indywidualne 70,00 zł 600,00 zł
Ćwiczenia czynne i oporowe 25,00 zł 220,00 zł
Ćwiczenia instruktażowe 25,00 zł 220,00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 25,00 zł 220,00 zł
Ćwiczenia izometryczne 25,00 zł 220,00 zł
Kinezyterapia - 15 min
Ćwiczenia samowspomagane 20,00 zł 180,00 zł
Wyciągi 20,00 zł 180,00 zł
Kinezyterpia - 30 min
Ćwiczenia grupowe (do 6 osób) 25,00 zł -
Ćwiczenia indywidualne 90,00 zł 800,00 zł
Kinezyterapia 45 min
Ćwiczenia indywidualne 100,00 zł 900,00 zł
Pakiety
Fala SWT + Ud 80,00 zł -
Fala SWT + Krioterapia 90,00 zł -
Fala SWT + Ud + Krioterapia 110,00 zł -
1x Terapia indywidualna + 1x Fala SWT 150,00 zł -
Mały pakiet terapeutyczny 1x terapia indywidualna - 30 min + 2x zabieg fizykoterapii 110,00 zł 1000,00
Duży pakiet terapeutyczny 1 x terapia indywidualna - 45 min + 2 x zabieg fizykoterapii 120,00 zł 1100,00 zł
Masaż
Masaż ręczny
Klasyczny - częściowy - 30 min 100,00 zł
Klasyczny - częściowy - 45 min 140,00 zł
Klasyczny - całościowy - 60 min 150,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 30 min 100,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 45 min 140,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 60 min 150,00 zł
Blizny małej - do 10 cm - 15 min 40,00 zł
Blizny dużej - powyżej 10 cm - 20 min 50,00 zł
Masaż mechaniczny
Limfatyczny - BOA - Jedna kończyna 25,00 zł 230,00 zł
Rolmasaż - 10 min 15,00 zł 130,00 zł
Platforma wibracyjna - 10 min 15,00 zł 130,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej/Cellulit/Rozstępy
I Pakiet - RSWT Cena jednostkowa [zł] Cena pakietu 5 zabiegów [zł]
RSWT - uda - przód lub tył 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT uda całe 500,00 zł 2200,00 zł
RSWT pośladki 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT łydki 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT ramiona 300,00 zł 1200,00 zł
II Pakiet RSWT + Krioterapia
RSWT - uda - przód lub tył 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT - uda całe 550,00 zł 2500,00 zł
RSWT pośladki 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT łydki 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT ramiona 350,00 zł 1500,00 zł
III Pakiet Krioterapia
Uda 2x4 min 65,00 zł 500,00 zł
Pośladki 1x4 min 65,00 zł 500,00 zł
Łydki 1x4min 65,00 zł 500,00 zł
Ramiona 1x4min 65,00 zł 500,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA (sterylizacja) CENA (opakowanie+wskaźnik chemiczny + sterylizacja)
Pojedyncze narzędzie 4,50 zł 6,00 zł
Zestaw narzędzi 1 - 5 7,00 zł 8,50 zł
Zestaw narzędzi 6 - 10 9,00 zł 11,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Gastroskopia 220,00 zł
Kolonoskopia 400,00 zł
Gastroskopia + Kolonoskopia 600,00 zł
Sigmoidoskopia 260,00 zł
Polipectomia (w zależności od wielkości) 220,00-330,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Gastroskopii 90,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Kolonoskopii 100,00
Test ureazowy na Helicobakter pylori 40,00 zł
Pobranie wycinków 80,00 zł
Kwalifikacja do zabiegu endoskopowego 50,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 0,5% (5mg) - 1 ampułka 350,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych 1% (10mg) - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 2% (20 mg) - 1 ampułka 450,00 zł
Skleroterpia pajączków żylnych 0,5% - 1% - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterpia średnich/dużych żył 1-2% (pod kontrolą USG) od 800,00 do 1 000,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł] CENA [zł] CENA [zł]
Małe samochody Średnie samochody SUV
Mycie podstawowe (nadwozie, progi, felgi) 30,00 zł 39,00 zł 59,00 zł
Odkurzanie wnętrza (fotele, bagażnik) 25,00 zł 30,00 zł 49,00 zł
Pakiet mycie i odkurzanie 54,00 zł 65,00 zł 105,00 zł
Czyszczenie wewnętrznych elementów plastikowych 18,00 zł 20,00 zł 22,00 zł
Mycie szyb wewnątrz 20,00 zł 22,00 zł 25,00 zł
Nabłyszczanie i kosmetyka opon 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie, konserwacja karoserii 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł
Ozonowanie pojazdu 40,00 zł 50,00 zł 90,00 zł
Pranie tapicerki
Pranie tapicerki - fotel 1 szt. 40,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
Pranie tapicerki - kanapa 60,00 zł 67,00 zł 72,00 zł
Pranie dywanów***
Pranie dywanów i wykładzin dywanowych (usługa wykonywana od 30,00 zł) 15 zł/m2
Pranie foteli od 40,00 zł
Pranie krzeseł, puf od 8,00 zł
* usługa na życzenie klienta, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału
** w cenę prania kompletnego wliczone jest mycie podstawowe auta
*** Minimalna kwota zamówienia przy praniu dywanów u klienta w domu to 80 zł (usługa dotyczy dzielnicy Ochoty, Śródmieścia, Ursusa i Woli)
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pierwsza godzina parkowania 5,00 zł
Kolejna godzina parkowania 4,00 zł
Opłata za utratę biletu parkingowego 80,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Bezpłatny wjazd na parking ogólnozakładowy Zespołu 0,00 zł
Konsultacja dietetyczna 96,00 zł
Samochodowa myjnia parowa 15% zniżki
Badania endoskopowe - Gastroskopia 170,00 zł
Badania endoskopowe - Kolonoskopia 272,00 zł
Masaż klasyczny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż klasyczny częściowy 30 min 68,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 30 min 68,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny górne 30 min 85,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny dolne 30 min 85,00 zł
Masaż blizny małej 15-20 min 17,00 zł
Masaż blizny dużej 20-30 min 25,50 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 16,29 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,57 zł
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 3,25 zł
Jednorazowa usługa transportowa 50,00 zł
Dzienne wyżywienie w ramach pobytu na oddziałach dziennych lub podobnych 30,00 zł
Kwalifikacja do terapii TMS 300,00 zł
Leczenie depresji - podstawowy protokół leczniczy (20 sesji stymulacji) 4 500,00 zł
Leczenie depresji - protokół SAINT (50 sesji w 5 dni) 19 000,00 zł
Leczenie ADHD za pomocą TMS (15 dni) 2 500,00 zł
Leczenie spektrum OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) 7 000,00 zł
Konsultacja 200,00 zł
I etap treningu (30 godzin/15 dni) 3 000,00 zł
Kolejne etapy treningu (16 godzin/8 dni) 1 600,00 zł
Wspomaganie nauki języków obcych 30 godzin/15 dni (I etap treningu) 3 500,00 zł
Wspomaganie nauki języków obcych 16 godzin/8dni (kolejne etapy treningu) 2 000,00 zł
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.