Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Wykaz telefonów i adresów

Telefony - centrala

22 822 32 21
22 822 32 22
22 822 32 23
22 822 32 24
22 822 32 25

Sekretariat Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota
tel.: 22 659 72 71
fax: 22 823 12 19
poczta e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
tel.: 22 823 21 30
poczta e-mail: a.sadkowska@szpzlo-ochota.pl
 p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
tel.: 22 823 21 30 
poczta e-mail: j.musiol@szpzlo-ochota.pl
Kancelaria
poczta e-mail: kancelaria@szpzlo-ochota.pl
Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik Działu: +48 503 015 002
tel.: 22 823 38 48
poczta e-mail: dat@szpzlo-ochota.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: 22 592 98 00
tel.: 22 822 88 54
       22 658 29 00
poczta e-mail: ksiegowosc@szpzlo-ochota.pl
Dział Kadr i Płac
Kierownik Działu: 22 592 98 01
tel.: 22 822 38 94
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
Kierownik Działu: tel.: 22 659 67 98
tel.:/fax: 22 822 82 55
tel.: 22 822 82 55
poczta e-mail: rum@szpzlo-ochota.pl
Sekcja Informatyki
Kierownik Sekcji: +48 505 085 531
tel.: 22 823 50 13
poczta e-mail: sekcja_it@szpzlo-ochota.pl
Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia
Kierownik Sekcji: +48 500 445 471
tel.: 22 592 98 07
poczta e-mail: marketing@szpzlo-ochota.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: 22 822 52 81
poczta e-mail: zamowienia@szpzlo-ochota.pl
Sekcja Medycyny Szkolnej
Koordynator Sekcji: +48 502 048 153
tel.: 22 592 98 12
poczta e-mail: medycynaszkolna@szpzlo-ochota.pl
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
+48 22 592 98 11
poczta e-mail: a.winogrodzka@szpzlo-ochota.pl
BHP, P.POŻ, OC
tel.: 22 592 98 10
poczta e-mail: bhp_oc@szpzlo-ochota.pl
 
Dział Obsługi Klienta
Kierownik Działu: tel.: +48 517 373 227
tel.: 22 592 98 04
poczta e-mail: d.gradzka@szpzlo-ochota.pl
  
Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa, tel.: +48 22 592 98 88
poczta e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl
 
Specjalista ds. Epidemiologii
 tel.: +48 22 592 98 03
Rzecznik prasowy
 tel.: +48 501 247 944
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.