Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przygotowanie do Badań


Przygotowanie pacjenta do pobrania materiału do badań laboratoryjnych ma istotny wpływ na jakość wyników. Dlatego też niezmiernie ważna jest znajomość obowiązujących standardów.

Niniejszy informator zawiera podstawowe wskazówki, mające ułatwić pacjentowi właściwe przygotowanie się do wizyty w Punkcie Pobrań. Informator jest dostępny w Rejestracji i Punktach Pobrań.
 

Podstawowe zasady:

 • pacjent powinien być po wypoczynku nocnym, a pobranie powinno odbywać się w godzinach  8:00 – 10:00 rano;
 • przed pobraniem zaleca się ograniczenie lub unikanie wysiłku fizycznego;
 • zalecane jest, a w przypadku niektórych badań wymagane, aby pacjent był na czczo;
 • jeśli pacjent przyjmuje leki, a lekarz nie zleci inaczej, należy zażyć je dopiero po pobraniu materiału do badań (szczególnie dotyczy to leków przeciwcukrzycowych i doustnych antykoagulantów);
 • pojemniki z materiałem (mocz, kał) pobranym w domu przez pacjenta należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia; opisu nie umieszczać na nakrętkach.
 

Uwagi:

W przypadku zlecenia na oznaczenie:
 • PSA u pacjenta, który miał wykonane badanie przez odbyt, na pobranie krwi można zgłosić się dopiero po upływie 2 – 3 dni od badania lekarskiego;
 • Prolaktyny u pacjentki, która miała wykonane badanie sutków, na pobranie można zgłosić się dopiero po upływie 2 – 3 dni od badania lekarskiego;
 
 
lipidogram (w tym cholesterol, trójglicerydy)
 • w dniach poprzedzających badanie zachować normalną dietę;
 • 2 – 3 dni przed badaniem nie spożywać napojów zawierających alkohol;
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi; powstrzymać się od przyjmowania posiłków i palenia tytoniu;
 • na ok. 30 min. przed pobraniem odpocząć w pozycji siedzącej;
 
glukoza na czczo
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 
glukoza na czczo + glukoza 1 godz. i/lub 2 godz. po posiłku
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 • zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7:15 – 8:00;
 • po pobraniu przyjąć zlecone leki (jeśli są takie zalecenia lekarza);
 • zjeść śniadanie i wypić szklankę płynu (zaleca się przyniesienie śniadania i spożycie w przychodni);
 • po 1 i/lub 2 godz. od posiłku zgłosić się na powtórne pobranie krwi;
 
glukoza po obciążeniu 50 lub 75 g glukozy
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 • zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7:15 – 8:00;
 • wypić przygotowany w Punkcie Pobrań roztwór;
 • zgłosić się na pobranie po czasie wskazanym przez osobę pobierającą;
mocz – badanie ogólne
 • zaopatrzyć się w aptece w pojemnik do badania moczu;
 • przez ok. 24 godz. powstrzymać się od spożywania potraw wysokobiałkowych (np. jaja, żółte sery) oraz zawierających barwniki (np. buraki), jak również od zażywania leków zmieniających zabarwienie moczu, ograniczyć wysiłek fizyczny;
 • próbkę moczu należy pobrać po całonocnej lub przynajmniej 5 godzinnej przerwie w oddawaniu moczu;
 • umyć skórę w okolicy narządów moczowo-płciowych, osuszyć jednorazowym ręcznikiem;
 • pierwszą porcję moczu (ok. 50 ml) oddać do toalety, nie przerywając oddawania moczu napełnić pojemnik (ok. 100 ml);
 • ostatnią porcję moczu oddać do toalety ;
 • szczelnie zakręcić pojemnik i opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
 
mocz – posiew w jałowym pojemniku
 • zaopatrzyć się w aptece w jałowy pojemnik do badania moczu;
 • postępować jak opisano powyżej: „mocz – badanie ogólne”;
 
mocz – posiew na podłoże URICULT
 • odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka, postawić pionowo na zakrętce, nie dotykać podłoża palcami;
 • pojemnik Uricult napełnić moczem (środkowy strumień) do co najmniej połowy pojemnika;
 • włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę;
 • poprzez delikatne obracanie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego zwilżenia podłoża;
 • po ok. 10 sekundach wylać mocz z pojemnika i szczelnie zakręcić zakrętkę;
 • pojemnik podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL) i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
dobowa zbiórka moczu na oznaczenie: glukozy, białka, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, wapnia, magnezu, fosforu, sodu, potasu
 
Należy przygotować:
 1. pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece);
 2. naczynie o pojemności 3 litrów z podziałką
 
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki pierwszą po nocy porcję moczu oddać do toalety;
 • kolejne porcje moczu, oddawane przez 24 godziny zbierać w 3-litrowym naczyniu;
 • zbiórkę zakończyć następnego dnia, oddając do naczynia mocz z nocy;
 
przez cały okres zbiórki naczynie z moczem przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu;
 • zebrany mocz dokładnie wymieszać;
 • z podziałki na naczyniu odczytać dokładnie ilość zebranego moczu;
 • do pojemnika do badania moczu (1) odlać ok. 100 ml moczu, szczelnie zakręcić pojemnik;
 • na pojemniku zapisać odczytaną ilość moczu;
 • pojemnik opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
kał na badanie ogólne, krew utajoną, obecność pasożytów
 • zaopatrzyć się w aptece w pojemnik do badania kału;
 • przed badaniem zachować normalną dietę;
 • do pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
 
w przypadku trzykrotnego badania na obecność pasożytów, należy pobrać próbki kału
z trzech wypróżnień do trzech pojemników (np. w 3 kolejnych dniach) i po uzyskaniu ostatniej próbki pojemniki opisać (imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL) i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
W przypadku dzieci karmionych piersią, mlekiem matki lub mieszankami mlecznymi wymagane jest aby od czasu ostatniego karmienia do czasu pobrania krwi upłynęło ok 2 godziny.
 
Przed pobraniem krwi bardzo ważna jest kwestia nawodnienia organizmu. Bez względu na wiek dziecka, około pół godziny przed badaniem powinno ono wypić przynajmniej kilka łyków WODY (BEZ DODATKÓW).

Niezmiernie istotna sprawą jest psychiczne przygotowanie dziecka do pobrania krwi przez rodziców lub opiekunów. Należy dziecko poinformować o tym iż: ukłucie igłą trochę boli, ale jest to ból krótkotrwały, że nie należy poruszać ręką w trakcie pobierania.
Zachowanie spokoju przez rodziców lub opiekunów w trakcie pobrania ma również bardzo pozytywny wpływ na postawę dziecka.
 
U małych dzieci mocz pobiera się specjalnych woreczków foliowych (dostępne w aptece). Okolice narządów moczowo-płciowych, do których przykleja się woreczek należy umyć i osuszyć. Przyklejony woreczek można pozostawić przez maksimum godzinę, należy często sprawdzać jego zawartość. U dzieci starszych można wykorzystać mocz oddany do nocnika, po uprzednim dokładnym jego umyciu. Mocz zebrany w woreczku lub umytym nocniku należy przelać do pojemnika do badania ogólnego moczu (patrz: mocz – badanie ogólne). Pojemnik opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach pracy.
 
 

 1. Na 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 kapsułki Espumisanu
 2. W dniu badania rano należy przyjąć 2 kapsułki Espumisanu oraz zjeść lekki posiłek bez potraw i napojów wzdymających: dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa i napojów gazowanych
 3. Na 6h przed badaniem nie należy:
  • przyjmować pokarmów;
  • przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić niewielkie ilości wody niegazowanej);
  • palić tytoniu;
  • żuć gumy.
 1. Na 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 kapsułki Espumisanu
 2. W dniu badania rano należy przyjąć 2 kapsułki Espumisanu oraz zjeść lekki posiłek bez potraw i napojów wzdymających: dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa i napojów gazowanych
 3. Na 2h przed badaniem nie należy:
  • przyjmować pokarmów;
  • przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić wodę niegazowaną);
  • palić tytoniu;
  • żuć gumy.


 
 1. W dniu badania rano należy zjeść lekki posiłek bez potraw i napojów wzdymających: dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa i napojów gazowanych.
 2. Na 2h przed badaniem (lub w miarę możliwości) nie należy:
  • przyjmować pokarmów;
  • przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić wodę niegazowaną);
  • żuć gumy.


 
Dzień przed badaniem:
 • dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa;
 • u osób ze znaczną nadwagą Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu; pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków.

6 godzin przed badaniem:
 • nie przyjmować pokarmów;
 • nie palić tytoniu;
 • nie żuć gumy.

1 godzinę przed badaniem:
 • należy wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu.

 
Dzień przed badaniem:
 • dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa;
 • u osób ze znaczną nadwagą Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków.

2 godziny przed badaniem:
 • nie przyjmować pokarmów;
 • nie palić tytoniu;
 • nie żuć gumy.

1 godzinę przed badaniem:
 • należy wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu.
 
Dzień przed badaniem:
 • dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa.

2 godziny przed badaniem lub w miarę możliwości:
 • nie przyjmować pokarmów;
 • nie żuć gumy.

1 godzinę przed badaniem:
 • należy wypić 0,5 - 1 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu.
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.