Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Adres:

ul. pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (III piętro)
02-495 Warszawa
tel.: +48 517 322 387

Kierownik Oddziału:
Pani Justyna Łobacz - Specjalista Psychiatra


Kwalifikacje do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży


Drodzy Rodzice,
 
Obecnie trwają kwalifikacje do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
z klas 7-8 szkoły podstawowej.
Jeśli Twoje dziecko ma trudności w szkole, doświadcza lęku, napięcia w sytuacjach społecznych, ma problemy w relacjach
z rówieśnikami
, czy z rodziną, jeśli czuje się małowartościowe, jest nieśmiałe i wycofane, doświadcza przygnębienia, smutku, poczucia pustki, czy wahań nastroju, nie radzi sobie z takimi uczuciami jak złość, poczucie winy, wstyd, niezadowolenie
z siebie,
ma problemy z koncentracją i uwagą, jeśli spotkało się z mobbingiem ze strony rówieśników nasza oferta skierowana jest właśnie do Niego.
Przed przyjęciem odbywają się kwalifikacje przeprowadzane przez lekarza psychiatrę, psychologa lub psychoterapeutę.
Osoby zakwalifikowane przed przyjęciem są zobowiązane do dostarczenia skierowania.  
 
Oddział udziela świadczeń z zakresu opieki psychologiczno–psychoterapeutycznej i psychiatrycznej:
 • leczenia oraz rehabilitacji młodzieży z problemami natury psychologicznej
 • działań edukacyjno-konsultacyjnych dla pacjentów oraz ich rodziców i opiekunów



W ramach oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny
klas 7-8 szkoły podstawowej.
 
PEŁNA OFERTA ODDZIAŁU:
W oddziale prowadzona jest terapia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia odżywiania
 • Upośledzenia umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego
 • Zaburzenia zachowania i emocji


W ramach oddziału będą udzielane świadczenia:
 • obejmujące diagnostykę
 • leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi ze znacznymi zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego
 • konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.
Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży można zapisać pacjenta na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub lekarza szpitalnego oddziału psychiatrycznego


 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.