Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Sosnkowskiego 18 (Ursus)


Adres:
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa

Kierownik Przychodni
Marcin Oleszek
 
Pielęgniarka Koordynująca:
Edyta Kosior
tel.: 22 662 60 36 do 38

 
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i Ultrasonografi (USG)

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(dla dorosłych i dzieci)

Telefon do rejestracji:
22 822 32 21 do 25
 
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci zdrowe
tel.: 22 592 96 01

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - dzieci chore
22 822 32 21 do 25
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (gabinet) Pielęgniarki/Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 +48 502 867 837
Poradnia Dermatologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Neurologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Reumatologiczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Chirurgii Ogólnej 22 822 32 21 do 25
Poradnia Okulistyczna 22 822 32 21 do 25
Poradnia Otorynolaryngologiczna 22 822 32 21 do 25
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
22 592 98 21
Pracownia RTG/USG    +48 509 537 888
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i  Młodzieży
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) i USG

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Adres:

ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 592 98 21
tel.: +48 517 322 387

Kierownik Oddziału:
Pani Justyna Łobacz - Specjalista Psychiatra


W oddziale prowadzona jest terapia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzenia nastroju;
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zaburzenia odżywiania;
 • Upośledzenia umysłowe;
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego;
 • Zaburzenia zachowania i emocji.
W ramach oddziału będą udzielane świadczenia:
 • obejmujące diagnostykę;
 • leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi
            ze znacznymi zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego;
 • konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej,
których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.
Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży można zapisać pacjenta na podstawie
skierowania wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub lekarza
szpitalnego oddziału psychiatrycznego

 

 

Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
tel.: +48 517 322 387


W ośrodku prowadzona jest terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.
Jednostka przyjmować będzie pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

 • Zaburzeń psychicznych;
 • Schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzeń nastroju;
 • Zaburzeń nerwicowych, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • Zaburzeń osobowości i zachowania;
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • Zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym;
 • Obserwacji w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i osobowości;
 • Inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.
 W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów
w zakresie:
 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.
 
W ośrodku kontynuować swoja terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital i potrzebują psychoterapii.
Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.
 
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.