Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa- Ochota jest liderem projektu „Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”.

Partnerami w projekcie są Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. (MCN) w Zagórzu i Fundacja „Zerwane Więzi”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20)
Informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.10.2023 r.
Wartość projektu: 14 104 485,78 zł
Obszar działania: Dzielnica Ochota, Śródmieście, Ursus m.st. Warszawa,
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest udzielenie bezpłatnego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w 3 dzielnicach m. st. Warszawy. Wsparcie w formie profilaktyki, edukacji i  terapii odbywa się w  przy wykorzystaniu sieci  koordynacji międzysektorowej wykorzystującej zasoby społeczności lokalnej. W zakresie projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących  deinstytucjonalizacji usług społecznych i medycznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie warszawskich dzielnic: Ochoty, Śródmieścia i Ursusa).
Projekt został zaplanowany do realizacji w lokalnym środowisku, w oparciu o model środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, będący elementem współczesnej reformy psychiatrii dziecięcej. Oprócz lidera, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (SZPZLO), partnerami w projekcie są Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii (MCN)/sp. z.o.o., mazowiecka placówka o zasięgu ogólnopolskim, specjalizująca się w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz organizacja pozarządowa- Fundacja Zerwane Więzi (FZW), działającą w obszarze wsparcia środowiskowego, rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz odebraniem dzieci w dojściu do prawidłowego poziomu funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
Ponadto partnerem nieformalnym współpracującym jest: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy i Dzielnica Ursus m.st. Warszawy w poszczególnych instytucjach: OPS, ZOZ, PPP.
 
Pomoc beneficjentom z obszarów działania centrum udziela:
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w placówkach:
Ochota – ul. Skarżyńskiego 1
Śródmieście - ul. Koszykowa 79 A
Ursus – ul. Sosnkowskiego 18
 
Informacji o projekcie udziela:
Kierownik projektu:
Dorota Grądzka
Telefon +48 517 373 227

Strona internetowa projketu: https://www.szpzlo-ochota.pl/power
 
 
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.