Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przeciwdziałanie przemocy

Szanowni Państwo,
Poniżej został umieszczony został link zawierający wykaz podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zawiera wykazy:
1. Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie województwa mazowieckiego.
2. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
3. Punkty konsultacyjno - informacyjne udzielajace wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
4. Podmioty realizujące programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne.
5. Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz inne ośrodki wspracia udzielające pomocy osobom i rodzinom doświadczającym
     przemocy w rodzinie.
6. Baza organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom i rodzinom doświadczających przemocy.

 
KLIK→https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie
oraz
KLIK  https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2


 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.