Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Badania Kliniczne

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi badań klinicznych SZPZLO Warszawa – Ochota oferuje gotowość współpracy jako ośrodek badań klinicznych i projektów badawczych. Jednostka dysponuje gabinetami lekarskimi, zabiegowymi, gabinetami do przeprowadzania badań diagnostycznych. Gabinety te zaopatrzone są w certyfikowany sprzęt. Placówka wyposażona jest w nowoczesną salę dydaktyczno-wykładową przygotowaną do szkoleń, pozwalającą na komfortowe prowadzenie wizyt inicjacyjnych.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie to placówka medyczna udzielająca świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji, diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki laboratoryjnej. W skład Zespołu wchodzi 11 jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie dzielnic Ochoty, Ursusa i Gminy Raszyn. Rocznie udzielamy ponad 600 tysięcy porad przez wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniający pacjentom opiekę zgodną z najwyższymi standardami.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota posiada wdrożony i udokumentowany Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi:
- System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008;
- System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 140001:2004;
- System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy BS OHSAS 18001:2007;
- System Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013.
8 lutego 2018 r. jako jedyni w Polsce uzyskaliśmy pozytywną ocenę Ministra Zdrowiaw procesie  Akredytacji z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
SZPZLO Warszawa – Ochota dysponuje potencjałem wykonywania badań klinicznych w następującym zakresie:

 1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Szczęśliwickiej 36, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia położniczo – ginekologiczna;
 • Poradnia kardiologiczna;
 •  Poradnia diabetologiczna;
 • Poradnia endokrynologiczna;
 • Poradnia reumatologiczna;
 • Poradnia stomatologiczna;
 • Poradnia protetyki stomatologicznej;
 • Poradnia okulistyczna;
 • Poradnia otorynolaryngologiczna;
 • Poradnia rehabilitacyjna z  pracownią fizjoterapii i pracownią kinezyterapii.
 1. Filia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiej 24, Warszawa:
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc.
 1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Skarżyńskiego 1, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia chirurgii ogólnej;
 • Poradnia dermatologiczna;
 • Poradnia neurologiczna;
 • Poradnia okulistyczna;
 • Poradnia urologiczna.
 1. Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Skarżyńskiego 1, Warszawa:
 • Poradnia zdrowia psychicznego, poradnia psychologiczna dla dzieci, zespół leczenia środowiskowego.
 1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia położniczo – ginekologiczna;
 • Poradnia chirurgii ogólnej;
 • Poradnia dermatologiczna;
 • Poradnia okulistyczna;
 • Poradnia otorynolaryngologiczna;
 • Poradnia reumatologiczna;
 • Poradnia neurologiczna.
 1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Sanockiej 6, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia dla dzieci wad postawy;
 • Poradnia dla dzieci okulistyczna;
 • Poradnia dla dzieci otorynolaryngologiczna;
 • Poradnia dla dzieci neurologiczna.
 1. Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojciechowskiego 58, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia stomatologiczna.
 1. Filia Przychodni Rejonowej przy ul. Wojciechowskiego 58, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kadłubka 18:
 • Podstawowa opieka zdrowotna.
 1. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii przy ul. 1 Maja 13, Warszawa:
 • Poradnia rehabilitacyjna z  pracownią fizjoterapii i kinezyterapii.
 1. Centrum Medyczne Raszyn przy ul. Pruszkowskiej  52, Warszawa:
 • Podstawowa opieka zdrowotna;
 • Poradnia położniczo – ginekologiczna;
 • Poradnia stomatologiczna;
 • Poradnia rehabilitacyjna z pracownią fizykoterapii, kinezyterapii i fizjoterapii.
 1. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa:
 • Poradnia zdrowia psychicznego;
 • Zespół leczenia środowiskowego;
 • Poradnia  terapii uzależniania od alkoholu i współuzależnienia;
 • Oddział dzienny psychiatryczny przy ul. Szczęśliwickiej 36.

SZPZLO Warszawa – Ochota od wielu lat prowadzi badania kliniczne m.in. z zakresu psychiatrii oraz kardiologii zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Klinicznej, przepisami prawa farmaceutycznego oraz innymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, obowiązującego w tym zakresie.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub pojawienia się dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Koordynatorem badań Panią Dorotą Beczko tel.: +48 500 445 471 lub mailowo: d.beczko@szpzlo-ochota.pl. Z przyjemnością odpowiemy na państwa pytania lub uszczegółowimy naszą ofertę.


ZGŁOSZENIE BADANIA

Zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota, Sponsor powinien złożyć w sekretariacie Dyrektora SZPZLO stosowny wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie badania klinicznego Zgłoszenie propozycji badania klinicznego.doc
 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Uzupełniony projekt umowy trójstronnej zawierający w szczególności propozycję wynagrodzenia umowy trójstronnej.
2. Dokumenty rejestrowe firmy, w przypadku firm zagranicznych w tłumaczeniu na język polski.
3. Kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Sponsora/Badacza.
4. Pełnomocnictwo przedstawiciela Sponsora (o ile występuje) oraz pełnomocnictwo osoby podpisującej ze strony Sponsora lub/i CRO (o ile występuje).
5. Protokół badania z kryteriami włączenia i wyłączenia w języku polskim.
6. Wykaz środków (próbek leków, testów, odczynników, sprzętu itp.), które Sponsor planuje przekazać w ramach prowadzonego badania klinicznego.
7. Wykaz procedur oraz badań wykonywanych u pacjenta w trakcie badania klinicznego.
 

Uwaga!

Załączone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie propozycji badania klinicznego Załącznik 1
 

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.