Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej działającej w SZPZLO Warszawa-Ochota
 

Sylwia Mróz
Przewodnicząca Rady Społecznej
Ochocianka - od urodzenia związana z dzielnicą. Jestem absolwentką pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Byłam uczestniczką
XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości
w Szkole Głównej Handlowej.
Pracuję w publicznej służbie zdrowia. Byłam inicjatorką akcji #przytulMiś w warszawskim pogotowiu ratunkowym – zbieraliśmy pluszowe misie dla najmłodszych pacjentów i świadków wypadków w Stolicy.
Od 2010 roku jestem radną Dzielnicy Ochota. W Radzie kadencji 2014 - 2018 przewodniczyłam Komisji Oświaty Wychowania
i Sportu.
Działam aktywnie przy tworzeniu budżetu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy naszej dzielnicy mogą bezpośrednio decydować
o sposobie wydatkowania środków publicznych i zgłaszać swoje pomysły biorąc czynny udział w kształtowaniu swojego miejsca zamieszkania i otoczenia.
Od 2011 roku jestem członkiem Rady Społecznej działającej w SZPZLO Warszawa-Ochota, w 2014 roku zostałam powołana na Przewodniczącą Rady Społecznej. W nowej kadencji zostałam wybrana Przewodniczącą Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, natomiast w Oddziale Ochota pełnię funkcję Sekretarza.
Mając na uwadze dobro wspólne jakim są tereny zielone w mieście, a szczególnie w miejscu zamieszkania, od wielu lat wspieram prace związane z konkursem „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Moje pasje to dobra książka, fotografia i sport (rugby, pływanie, sporty zimowe). Stawiam na aktywny tryb życia, zachęcam przyjaciół do prowadzenia zdrowego, sportowego stylu.
Przyjmuję mieszkańców w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota,
pokój 114 - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 727 291 592.
 
 
Tomasz Fazan
Przedstawiciel Rady Społecznej
Ewa Malinowska - Grupińska
Przedstawiciel Rady Społecznej
Joanna Staniszkis
Przedstawiciel Rady Społecznej
Agata Solecka
Przedstawiciel Rady Społecznej
Anita Szymańska
Przedstawiciel Rady Społecznej
Piotr Żbikowski
Przedstawiciel Rady Społecznej
Dariusz Grylak
Przedstawiciel Rady Społecznej
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.