Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Kadłubka 18 (Ursus)

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 

Adres:
ul. Kadłubka 18
02-496 Warszawa

Telefon do rejestracji:  
+48 501 506 074

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem +48 501 506 074 lub osobiście w dniach:
poniedziałek w godz. 11:00 -18:00
wtorek w godz. 7:30-15:00
środa w godz. 07:30-15:00
czwartek w godz. 07:30 -15:00
piątek w godz. 07:30 -15:00
 

Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek 8:00-20:00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Program skierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób doświadczających przemocy, program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W ramach programu realizowana jest:
  • Terapia indywidualna i grupowa;
  • Terapie rodzin;
  • Warsztaty i treningi;
  • Konsultacje psychiatryczne.
W Poradni świadczone są bezpłatne konsultacje w ramach programu ponadpodstawowego. Mogą z niego skorzystać osoby, które
są mieszkańcami m.st. Warszawy i ukończyły podstawowe leczenie w ramach NFZ, z wyłączeniem osób wychowujących się
w rodzinach, w których występowało uzależnienie (DDA), te osoby mogą skorzystać z oddziaływań bez uprzedniej terapii.

Program ponadpodstawowy finansowany jest ze środków m.st. Warszawy jako kontynuacja programu podstawowego realizowanego w ramach środków z NFZ. Jego cel, poza rozwijaniem umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji, ukierunkowany jest na poprawę jakości funkcjonowania pacjentów uzależnionych w poszczególnych sferach życia: psychicznej, społecznej, zawodowej, ogólnozdrowotnej oraz skoncentrowany na dalszej pracy nad trzeźwością i rozwojem osobistym.
W ramach programu prowadzone są wyspecjalizowane formy terapii indywidualnej i grupowej oraz treningi,  warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołeczne skierowane do osób uzależnionych jak i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym zależności spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu przez ciężarne kobiety
od częstotliwości występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS).

https://bit.ly/371IguA
 Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


 

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.