Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Skarżyńskiego 1 (Ochota)
 

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 822 32 21 do 25

Pielęgniarka koodynująca:
mgr Michalina Chrom
tel.: 22 822 37 32

 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (dla dorosłych)
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia dermatologiczna
Poradnia neurologiczna 
Poradnia okulistyczna
Poradnia urologiczna
 Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Teleporady udzielane są przez SZPZLO  w godzinach pracy lekarzy określonych w  harmonogramach ich pracy i udostepnianych na stronie Zespołu w zakładkach odnoszących się do poszczególnych przychodni.

REGULAMIN UDZIELANIA TELEPORAD W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 14 88

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 83 35
 
poniedziałek        08:00 - 18:00
wtorek 08:00 - 18:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 08:00 - 18:00
piątek 08:00 - 18:00

W poradni prowadzona będzie terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż
do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Jednostka przyjmować będzie pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:
 • Zaburzeń psychicznych;
 • Schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowe;
 • Zaburzeń nastroju;
 • Zaburzeń nerwicowych, związane ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • Zaburzeń osobowości i zachowania;
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • Zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie  i w wieku młodzieńczym;
 • Obserwacji w kierunku podejrzewanych zaburzeń umysłowych i osobowości;
 • Inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego
            stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

 W przychodni pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry psychologa, terapeuty środowiskowego
i psychoterapeutów w zakresie:
 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

W przychodni kontynuować swoją terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital i potrzebują psychoterapii.
Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Koordynator Poradni:
Pani Patrycja Dąbrowska

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20


Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie
pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek 10:25 - 18:00
wtorek 09:00 - 16:35
środa 10:25 - 18:00
czwartek 09:00 - 16:35
piątek 09:00 - 16:35
 

Program poradni skierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
oraz osób doświadczających przemocy, program realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
W ramach programu realizowana jest:

 • Terapia indywidualna i grupowa;
 • Terapie rodzin;
 • Warsztaty i treningi;
 • Konsultacje psychiatryczne.

W Poradni świadczone są bezpłatne konsultacje w ramach programu ponadpodstawowego.
Program ponadpodstawowy finansowany jest ze środków m.st. Warszawy jako kontynuacja programu podstawowego realizowanego w ramach środków z NFZ. Z programu mogą skorzystać osoby, które są mieszkańcami m.st. Warszawy i ukończyły podstawowe leczenie w ramach NFZ, z wyłaczeniem osób wychowujących się w rodzinach, w których występowało uzależnienie (DDA), te osoby mogą skoarzystać z oddziaływań bez uprzedniej terapii. Jego cel, poza rozwijaniem umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji, ukierunkowany jest na poprawę jakości funkcjonowania pacjentów uzależnionych w poszczególnych sferach życia: psychicznej, społecznej, zawodowej, ogólnozdrowotnej oraz skoncentrowany na dalszej pracy nad trzeźwością i rozwojem osobistym.
W ramach programu prowadzone są wyspecjalizowane formy terapii indywidualnej i grupowej oraz treningi,  warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołeczne skierowane do osób uzależnionych jak i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym zależności spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu przez ciężarne kobiety
od częstotliwości występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS).
https://bit.ly/371IguA
 Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
 


Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)


Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20


Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie
pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek 10:25 - 18:00
wtorek 09:00 - 16:35
środa 10:25 - 18:00
czwartek 09:00 - 16:35
piątek 09:00 - 16:35


Program prowadzony w ramach  Poradni Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD kierujemy do:
 •     Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
 •     Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
 •     Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów) na podstawie screeningu
                lub wywiadu alkoholowego;
 •     Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych (np. ze względu na problem alkoholowy
                partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego);
 •     Pijących matek;
 •     Zapewnienie pomocy osobom z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.

Program finansuje m.st. Warszawa


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym zależności spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu przez ciężarne kobiety
od częstotliwości występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS).
https://bit.ly/371IguA
 Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.