Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Skarżyńskiego 1 (Ochota)
 

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 823 06 56
22 823 22 07
22 822 57 36
 
Kierownik Przychodni:
dr n. med. Andrzej Barcik

Pielęgniarka koodynująca:
mgr Alicja Kunikowska
tel.: 22 822 37 32
kom. +48 509 906 504
 
Dni i godziny pracy przychodni Wykaz komórek organizacyjnych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:00 - 20:00 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (dla dorosłych)
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia dermatologiczna
Poradnia neurologiczna 
Poradnia okulistyczna
Poradnia urologiczna
 Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Kierownik Projektu polegającego na utworzeniu Centrum Opieki Psychiatrycznej:
lek. med. Mariusz Bartyzel

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 14 88

Poradnia psychologiczna dla dzieci
telefon do rejestracji:
tel.: 22 822 83 35

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20

W Poradni świadczone są bezpłatne konsultacje w ramach programu ponadpodstawowego.
Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły wcześniej program podstawowy terapii uzależnienia od alkoholu.                
Program ponadpodstawowy finansowany jest ze środków m.st. Warszawy jako kontynuacja programu podstawowego realizowanego w ramach środków z NFZ. Jego cel, poza rozwijaniem umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji, ukierunkowany jest na poprawę jakości funkcjonowania pacjentów uzależnionych w poszczególnych sferach życia: psychicznej, społecznej, zawodowej, ogólnozdrowotnej oraz skoncentrowany na dalszej pracy nad trzeźwością i rozwojem osobistym.
W ramach programu prowadzone są wyspecjalizowane formy terapii indywidualnej i grupowej, treningi psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty psychodramy, maratony, a także długoterminowa terapia indywidualna DDA.

 

Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)
 

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20
 
Nowo otwarta poradnia realizuje Program Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Jest on dedykowany dla:
 1. Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
  • Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
  • Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów) na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego.
 1. Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego):
  • Kobiet w ciąży;
  • Kobiet w wieku rozrodczym/planujące ciąże.
Celem programu jest:
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia kobietom, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione a przy tym  planują ciążę lub są  w ciąży tak, aby ograniczyć ryzyko ekspozycji płodu na działanie alkoholu;
 • Zapewnienie pomocy osobom żyjącym z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.
Program finansuje m.st. Warszawa
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.