Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych z dnia 8.08.2023 r.

Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych z dnia 8.08.2023 r.

Informujemy, iż w dniu 08.08.23 r. pracownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (dalej: SZPZLO Warszawa-Ochota) przesłał pacjentowi SZPZLO Warszawa-Ochota wiadomość e-mail z załącznikiem zawierającym dane osobowe pacjentów (obcokrajowców) SZPZLO Warszawa-Ochota, tj. nr PESEL, imię i nazwisko, wiek.
Nieuprawnione ujawnienie stanowi naruszenie ochrony danych osobowych z art. 4 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35).
Ujawnienie polegało na dodaniu nieuprawnionego adresu mejlowego do listy wysyłkowej. Osoba nieuprawniona zgłosiła nam, że otrzymała taka listę.
Uprzejmie informujemy, że SZPZLO Warszawa-Ochota poinformował o naruszeniu organ nadzorczy.
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Naruszenie danych osobowych - potencjalne konsekwencje
Skutkiem naruszenia ochrony danych osobowych może być powstanie szkód majątkowych lub niemajątkowych: utrata kontroli nad danymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa – dane mogą być wykorzystane do założenia kont na portalach społecznościowych, prób zawarcia w przyszłości umów pożyczki, kredytu, umowy z operatorem telekomunikacyjnym.
W celu zminimalizowania ewentualnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych proponujemy podjęcie następujących działań:
  1. założenie konta na portalu BIK i aktywowanie alertów BIK
  2. zawiadomienie Policji, gdy stwierdzi Pani/Pan, iż doszło do kradzieży tożsamości lub zaistnieje takie podejrzenie 

Więcej informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych można uzyskać od inspektora ochrony danych –

Pawła Decewicza: tel. +48 22 592 98 88, poczta e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl

 


Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.