Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

PracoDawca Zdrowia 2019

PracoDawca Zdrowia 2019

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, iż kapituła konkursu „PracoDawca Zdrowia”, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych przyznała SZPZLO Warszawa -Ochota certyfikat. Konkurs „PracoDawca Zdrowia”
ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy wykazują szczególną troskę
o zdrowie swoich pracowników oraz skutecznie realizują programy promocji zdrowia w firmie.
Kryteria jakie weryfikowała kapituła to:
1. Promowanie aktywnego stylu życia pracowników.
2. Zwalczanie palenia tytoniu wśród pracowników.
3. Nie pozwalanie na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych
na terenie instytucji.
4. Wspieranie badań profilaktycznych pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.
5. Podejmowanie działań promujących wśród pracowników zdrowy styl życia
i odpowiednie odżywianie.
6. Uświadamianie pracownikom konieczności wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
7. Działanie na rzecz ograniczenia stresu pracowników.
8. Wykorzystywanie funduszu socjalnego do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaganie aktywności fizycznej i wypoczynku pracowników.
9. Współfinansowanie lub aktywne wspieranie kampanii społecznych
na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
10. Ochrona pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych
i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.