Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Poradnia leczenia uzależnień na Ochocie

Poradnia leczenia uzależnień na Ochocie

Szanowni Panstwo,

uprzejmie informujemy iż, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota 1 kwietnia 2019 roku otrzymał kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  mieszczącej się w Dzielnicy Ochota w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1.
Program skierowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób doświadczających przemocy.
W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych, oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta.
W ramach poradni są realizowane:
 • Terapie indywidualne i grupowe,
 • Terapie rodzinne,
 • Warsztaty i treningi psychoterapeutyczne,
 • Długoterminowe terapie indywidualne DDA,
 • Konsultacje psychiatryczne.
 
Ponadto oferujemy bezpłatny udział i możliwość konsultacji w zakresie realizacji programu ponadpodstawowego kierowanego do:
 1. Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
 • Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień; 
 • Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów)
  na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego.
 1. Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych
  (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego):
 2. Pijących matek.
 
Celem programu jest:
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia kobietom, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione, a przy tym  planują ciążę lub są  w ciąży tak, aby ograniczyć ryzyko ekspozycji płodu na działanie alkoholu.
 • Zapewnienie pomocy osobom dotkniętym FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.
 
 
Dane adresowe w celu zapisu:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD
ul. Skarżyńskiego 1 (parter budynku)
02-377 Warszawa
Rejestracja tel.: +48 22 592 98 20
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.