Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Nowe Poradnie w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1

Nowe Poradnie w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1

Od dnia 1 października 2018 r. w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1 rozpoczęły swoje działania dwie nowe Poradnie: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder). Działalność pierwszej Poradni opiera się na świadczeniu bezpłatnych konsultacji w ramach programu ponadpodstawowego. Skorzystać mogą z niego osoby, które wcześniej ukończyły program podstawowy terapii uzależnienia od alkoholu. Celem programu jest rozwijanie umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji oraz poprawa jakości funkcjonowania uzależnionych pacjentów w poszczególnych sferach życia: psychicznej, społecznej, zawodowej, ogólnozdrowotnej oraz skoncentrowanie na dalszej pracy nad trzeźwością i rozwojem osobistym.
Druga nowo otwarta Poradnia realizuje Program Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD. Celem programu jest:
• Zapewnienie pomocy i wsparcia kobietom, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione a przy tym planują ciążę lub są w ciąży tak, aby ograniczyć ryzyko ekspozycji płodu na działanie alkoholu
• Zapewnienie pomocy osobom żyjącym z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.
Kontakt:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD
ul. Skarżyńskiego 1 (III piętro)
02-377 Warszawa
Rejestracja tel.: 22 822 14 88


 


Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.