Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Ankieta Satysfakcji Pacjenta 2021 r.

Ankieta Satysfakcji Pacjenta 2021 r.

Drodzy Pacjenci,

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią na temat świadczonych przez nas usług.
Załączamy link do ankiet satysfakcji pacjenta online. KLIK → www.szpzlo-ochota.pl/ankiety

Badanie satysfakcji pacjenta jest badaniem subiektywnych ocen pacjenta w oparciu o jego indywidualne doświadczenia, wymagania i oczekiwania. Ma ono na celu zweryfikowanie poziomu jakości świadczonych usług medycznych od strony pacjenta, analizę wszelkich niedogodności, problemów oraz ich niwelowanie.
Badanie prowadzone jest za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego. Kwestionariusz ankiety został podzielony na 6 części i jest adresowany do pacjentów korzystających z usług medycznych na terenie dzielnicy Ochota, Ursus oraz Gminy Raszyn. Ankieta skierowana jest do Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki rehabilitacyjnej oraz opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej, leczenia uzależnień.
Pytania dotyczą oceny pracy rejestratorek medycznych, pielęgniarek i położnych, lekarzy, rehabilitantów, oraz warunków panujących w przychodni. Ostatnie pytanie ma formę pytania otwartego, dzięki któremu respondenci mają możliwość wyrażania własnych opinii i sugestii na temat ich traktowania podczas wizyty w przychodni.
Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankietowych udostępnionych Pacjentom w formie papierowej i elektronicznej pozwoli nam wskazać obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Państwa zdanie jest dla nas ważne.
Dziękujemy.
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.