Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Miejski program szczepień przeciw HPV

Miejski program szczepień przeciw HPV

SZPZLO od wielu lat uczestniczy w Warszawskim Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12”. Program jest w całości finansowany z budżetu miasta.
Pierwsza edycja programu była realizowana w latach 2019-2021. Obecnie trwa już 2. edycja programu, która rozpoczęła się w styczniu 2022 r. i potrwa do grudnia 2024 r. Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 13 mln zł (na każdy rok obecnej edycji programu ponad 4.4 mln zł).
Program jest adresowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia – jeden rocznik). Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13 roku życia. Od początku pierwszej edycji miejskiego programu, czyli do 2019 r. do końca 2022 r. podano łącznie ponad 20.6 tys. szczepionek przeciw HPV dla młodzieży powyżej 12 r.ż., z czego ponad 7.4 tys. szczepień zostało wykonanych w ubiegłym roku.
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy celem programu jest zwiększenie odporności na zakażenia wirusem HPV w populacji docelowej co najmniej 40 proc. dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (6000 z 15200 osób rocznie).
Z programu szczepień przeciw HPV mogą skorzystać dziewczynki i chłopcy w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 r. ż., a przed ukończeniem 13 r. ż.), którzy mieszkają na terenie Warszawy. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki podawanych w odstępie 6 miesięcy – w ramach programu finansowane są obie. Wiek nastolatka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13 lat. W ramach programu profilaktyki HPV koszty szczepienia obydwiema dawkami ponosi miasto – cena rynkowa jednej dawki waha się pomiędzy 450 zł a 750 zł.
Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska (wywiad i badanie lekarskie) w celu wykluczenia przeciwwskazań. Badanie lekarskie nie jest wykonywane w ramach programu oraz nie jest finansowane z budżetu m.st Warszawy, ale wykonuje je np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).
Zapisy pod nr 22 822 32 21 do 25
więcej o zagrożeniu tym wirusem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.