The Independent Group of Public Ambulatory Care Institutions Warsaw-Ochota

Prices

Usunięcie woskowiny/płukanie uszu 40,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego + cytologia 220
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej + USG jamy brzusznej 250,00
Prekoncepcji i Patologii Współżycia 150,00
Wizyta domowa lekarza specjalisty (Ochota, Ursus, Raszyn) 350,00 zł
Wizyta kwalifikacyjna przed szczepieniem 70,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 120,00
Zmiana opatrunku prostego 70,00
*** Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
Gamma - glutamylotranspeptydaza GGTP 16,00
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00
RTG klatki piersiowej projekcja boczna 25
Żuchwa w rzucie PA i obu skośnych 75,00 zł
Bródka AP (rentgenogram spojenia żuchwy) 48,00 zł
Tchawica 50,00 zł
Kość krzyżowa i ogonowa AP, bok 60,00 zł
Spojenie łonowe 50,00 zł
Staw ramienny (jedna projekcja) 50,00 zł
Staw ramienny (dwie projekcje) 75,00 zł
Staw łokciowy (każda projekcja dodatkowa) 25,00 zł
54 25,00 zł
Ręce projekcja porównawcza 48,00 zł
Ręce (dwie projekcje) 55,00 zł
Śródstopie, AP, skos 55,00 zł
Palec stopy, AP, bok 45,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Zajęcia grupowe 10 sesji (pakiet) 500,00 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) 55,00 zł
Wskaźnik ACR pakiet (albumina, kreatynina + ACR) 52,00 zł
Helicobacter pyroli - Antygen w kale 30,00 zł
Badanie serologiczno-konsultacyjne 150,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM 42,00 zł
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG 42,00 zł
Pakiet Celiakia IgA (przeciwciała w klasie IgA przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanym peptydom gliadyny + ocena Total IgA)
Pakiet Celiakia IgG (przeciwciała w klasie IgG przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanym peptydom gliadyny, czynnikowi wewnętrznemu IF)
Panel alergologiczny-pediatryczny 30 alergenów 175,00 zł
Panel alergologiczny - 20 alergenów pokarmowych 150,00 zł
Panel alergologiczny - 20 alergenów wziewnych 150,00 zł
Weryfikacja wątpliwych lub dodatnich wyników kiły - test potwierdzenia FTA lub FTA-ABS 40,00
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00 zł
Neurologia
Kwas walproinowy 40,00
Troponina I - szybki test 22,00 zł
Chlamydia - szybki test antygenowy 30,00 zł
Covid/Influenza A i B - szybki test 45,00
Witamina D3 - Senior 60+
Stomatologia dla pacjetów do 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 30,00 zł
Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb) 50,00 zł
Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia 50,00 zł
Znieczulenie 30,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 50,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 60,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 100,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 120,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 150,00 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 150,00 zł
Usuwanie zębów mlecznych 80,00 zł
Stomatologia dla pacjetów powyżej 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 20,00 zł
Lakierowanie pojedynczy ząb 15,00 zł
Lakierowanie 1- łuk zębowy 50,00 zł
Znieczulenie 20,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 50,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 100,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 60,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 130,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 150,00 zł
Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 200,00 zł
Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku) 40,00 zł
Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym 50,00 zł
Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku) 30,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek 40,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek 50,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek 60,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód 40,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 2 przewody 50,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 3 przewody 60,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód 30,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody 40,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody 70,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody 100,00 zł
Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy 50,00 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka) 10,00 zł
Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta) 10,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia 70,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia 120,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 170,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 250,00 zł
Założenie szwu na jeden zębodół 30,00 zł
Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem 15,00 zł
Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym 20,00 zł
Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta 20,00 zł
Nacięcie ropnia bez znieczulenia 20,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
INFANRIX HEXA 200,00 zł
VARILIX 210,00 zł
NIMENRIX 190,00 zł
PENTAXIM 120,00 zł
VAXIGRIP TETRA 34,00 zł
HEXACIMA 180,00 zł
PREVENAR 13 280,00 zł
FSME IMMUN JUNIOR 100,00 zł
PRIORIX 120
EUVAX 20 ml 40,00 zł
PREVENAR 13
NIMENRIX
FSME IMMUN JUNIOR
CERVARIX 350,00
FSME ADULT 110,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (rehabilitacyjna) 120,00 zł
Sporządzenie planu leczenia 30,00 zł
Wizyta domowa lekarska (rehabilitacyjna) (Ochota, Ursus, Raszyn) 250,00 zł
Wizyta domowa fizjoterapeuty 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł 1 080,00 zł
Porada fizjoterapeutyczna 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
Laseroterapia biostymulacyjna
Prysznicowa 15,00 zł 130,00 zł
Punktowa 15,00 zł 130,00 zł
Światłolecznictwo
Naświetlanie IR - A Sollux 15 zł/15 min 130,00 zł
Sollux z filtrem (niebieskim, czerwonym) 15 zł/15 min 130,00 zł
Jonoforeza 20,00 zł 180,00 zł
Naświetlanie lampą kwarcową (zakres dermatologiczny) 20,00 zł 180,00 zł
Tonoliza 20,00 zł 180,00 zł
Elektrostymulacja 20,00 zł 180,00 zł
Galwanizacja 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - KOTZA 20,00 zł 180,00 zł
Prądy - Trauberta 20,00 zł 180,00 zł
Elektroterapia
Prądy diadynamiczne (DD) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy interferencyjne (ID) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy Tens 15,00 zł 130,00 zł
Ultradźwięki
Ultradźwięki 15,00 zł 130,00 zł
Krioterapia
Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu 20 zł/3 min 180,00 zł
Kinezyterapia
Masaż limfatyczny mechaniczny, dotyczy placówki na Ursusie 20 zł/15 min 180,00 zł
Ćwiczenia bierne 25 zł/15 min 200,00 zł
Ćwiczenia czynno - bierne i wspomagane 25 zł/15 min 200,00 zł
HYDROTERAPIA
Wirówka KKD 40,00 zł 360,00 zł
Wirówka KKG 30,00 zł 260,00 zł
Indywidualna praca z pacjentem metodami specjalnymi
Terapia manualna (schorzenia kręgosłupa) 70 zł/30 min 630,00 zł
Ćwiczenia indywidualne 70,00 zł 600,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 60zł/30 min 540,00 zł
Ćwiczenia instruktażowe 25,00 zł 220,00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 25,00 zł 220,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 75zł/40 min 675,00 zł
Pakiety rabatowe
1 x terapia indywidualna 30 min + 2 x zabieg fizykalny 85,00 zł
1 x terapia indywidualna 30 min + 1 x fala uderzeniowa SWT 105,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową RSWT (cellulit, rozstępy)
Uda przód lub tył 250,00 zł 1 100,00 zł
Uda całe 400,00 zł 1 800,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową + krioterapia
Uda przód lub tył + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowe krioterapią
Uda 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Pośladki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Łydki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Ramiona 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Mały pakiet terapeutyczny 1x terapia indywidualna - 30 min + 2x zabieg fizykoterapii 110,00 zł 1000,00
Duży pakiet terapeutyczny 1 x terapia indywidualna - 45 min + 2 x zabieg fizykoterapii 120,00 zł 1100,00 zł
Masaż
Masaż ręczny
Klasyczny - częściowy - 30 min 100,00 zł
Klasyczny - częściowy - 45 min 140,00 zł
Klasyczny - całościowy - 60 min 150,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 30 min 100,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 45 min 140,00 zł
Relaksacyjny - częściowy - 60 min 150,00 zł
Blizny małej - do 10 cm - 15 min 40,00 zł
Blizny dużej - powyżej 10 cm - 20 min 50,00 zł
Masaż mechaniczny
Limfatyczny - BOA - Jedna kończyna 25,00 zł 230,00 zł
Rolmasaż - 10 min 15,00 zł 130,00 zł
Platforma wibracyjna - 10 min 15,00 zł 130,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej/Cellulit/Rozstępy
I Pakiet - RSWT Cena jednostkowa (zł) CEna pakietu 5 zabiegów (zł)
RSWT - Uda - przód lub tył 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT - Uda całe 500,00 zł 2200,00 zł
RSWT pośladki 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT łydki 300,00 zł 1200,00 zł
RSWT Ramiona 300,00 zł 1200,00 zł
II Pakiet RSWT + Krioterapia
RSWT - uda - przód lub tył 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT - uda całe 550,00 zł 2500,00 zł
RSWT pośladki 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT łydki 350,00 zł 1500,00 zł
RSWT ramiona 350,00 zł 1500,00 zł
III Pakiet Krioterapia
Uda 2x4 min 65,00 zł 500,00 zł
Pośladki 1x4 min 65,00 zł 500,00 zł
Łydki 1x4min 65,00 zł 500,00 zł
Ramiona 1x4min 65,00 zł 500,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pojedyncze narzędzie 4,50 zł
Zestaw narzędzi 1 - 5 7,00 zł
Zestaw narzędzi 5 - 10 9,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Gastroskopia 200,00 zł
Kolonoskopia 320,00 zł
Gastroskopia + Kolonoskopia 550,00 zł
Sigmoidoskopia 220,00 zł
Polipectomia 120,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Kolonoskopii 100,00
Test na Helicobakter pylori 20,00 zł
Pobranie wycinków 60,00 zł
Kwalifikacja do zabiegu endoskopowego 50,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 0,5% (5mg) - 1 ampułka 350,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych 2% (10mg) - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 2% (20 mg) - 1 ampułka 450,00 zł
Skleroterpia pajączków żylnych 0,5% - 1% - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterpia średnich/dużych żył 1-2% (pod kontrolą USG) od 800,00 do 1 000,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Małe samochody Średnie samochody Busy
Mycie podstawowe (nadwozie, progi, felgi) 24,00 zł 28,00 zł 40,00 zł
Odkurzanie wnętrza (fotele, bagażnik) 20,00 zł 24,00 zł 28,00 zł
Pakiet mycie i odkurzanie 40,00 zł 45,00 zł 58,00 zł
Czyszczenie wewnętrznych elementów plastikowych 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Mycie szyb wewnątrz 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie i kosmetyka opon 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie, konserwacja karoserii 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Ozonowanie pojazdu 40,00 zł 50,00 zł 90,00 zł
Pranie tapicerki
Pranie tapicerki - fotel 1 szt. 40,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
Pranie tapicerki - kanapa 60,00 zł 67,00 zł 72,00 zł
Pranie dywanów***
Pranie dywanów i wykładzin dywanowych 10 zł/m2
Pranie foteli od 40,00 zł do 80,00 zł/szt
Pranie krzeseł, puf od 8,00 zł do 20,00 zł/szt
* usługa na życzenie klienta, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału
** w cenę prania kompletnego wliczone jest mycie podstawowe auta
*** Minimalna kwota zamówienia przy praniu dywanów u klienta w domu to 80 zł (usługa dotyczna dzielnicy Ochoty, Śródmieścia, Ursusa i Woli)
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pierwsza godzina parkowania 5,00 zł
Kolejna godzina parkowania 4,00 zł
Opłata za utratę biletu parkingowego 60,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Bezpłatny wjazd na parking ogólnozakładowy Zespołu 0,00 zł
Konsultacja dietetyczna 96,00 zł
Samochodowa myjnia parowa 15% zniżki
Badania endoskopowe - Gastroskopia 170,00 zł
Badania endoskopowe - Kolonoskopia 272,00 zł
Masaż klasyczny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż klasyczny częściowy 30 min 68,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 30 min 68,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny górne 30 min 85,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny dolne 30 min 85,00 zł
Masaż blizny małej 15-20 min 17,00 zł
Masaż blizny dużej 20-30 min 25,50 zł
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,03 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,32 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 1,81 zł
Kwalifikacja do terapii TMS 300,00 zł
Leczenie depresji - podstawowy protokół leczniczy (20 sesji stymulacji) 4 500,00 zł
Leczenie depresji - protokół SAINT (50 sesji w 5 dni) 19 000,00 zł
Leczenie ADHD za pomocą TMS (15 dni) 2 500,00 zł
Leczenie spektrum OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) 7 000,00 zł
Subscribe to the newsletter to receive up-to-date information about the latest news of our portal: view

NEWSLETTER

Regulations of the Free Newsletter.