The Independent Group of Public Ambulatory Care Institutions Warsaw-Ochota

How to prepare for examinations


Przygotowanie pacjenta do pobrania materiału do badań laboratoryjnych ma istotny wpływ na jakość wyników. Dlatego też niezmiernie ważna jest znajomość obowiązujących standardów.

Niniejszy informator zawiera podstawowe wskazówki, mające ułatwić pacjentowi właściwe przygotowanie się do wizyty w Punkcie Pobrań. Informator jest dostępny w Rejestracji i Punktach Pobrań.
 

Podstawowe zasady:

 • pacjent powinien być po wypoczynku nocnym, a pobranie powinno odbywać się w godzinach  8 – 10 rano;
 • przed pobraniem zaleca się ograniczenie lub unikanie wysiłku fizycznego;
 • zalecane jest, a w przypadku niektórych badań wymagane, aby pacjent był na czczo;
 • jeśli pacjent przyjmuje leki, a lekarz nie zleci inaczej, należy zażyć je dopiero po pobraniu materiału do badań (szczególnie dotyczy to leków przeciwcukrzycowych i doustnych antykoagulantów);
 • pojemniki z materiałem (mocz, kał) pobranym w domu przez pacjenta należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia; opisu nie umieszczać na nakrętkach.
 

Uwagi:

W przypadku zlecenia na oznaczenie:
 • PSA u pacjenta, który miał wykonane badanie przez odbyt, na pobranie krwi można zgłosić się dopiero po upływie 2 – 3 dni od badania lekarskiego;
 • Prolaktyny u pacjentki, która miała wykonane badanie sutków, na pobranie można zgłosić się dopiero po upływie 2 – 3 dni od badania lekarskiego;
 
 
lipidogram (w tym cholesterol, trójglicerydy)
 • w dniach poprzedzających badanie zachować normalną dietę;
 • 2 – 3 dni przed badaniem nie spożywać napojów zawierających alkohol;
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi; powstrzymać się od przyjmowania posiłków i palenia tytoniu;
 • na ok. 30 min. przed pobraniem odpocząć w pozycji siedzącej;
 
glukoza na czczo
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 
glukoza na czczo + glukoza 1 godz. i/lub 2 godz. po posiłku
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 • zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7.15 – 8:00;
 • po pobraniu przyjąć zlecone leki (jeśli są takie zalecenia lekarza);
 • zjeść śniadanie i wypić szklankę płynu (zaleca się przyniesienie śniadania i spożycie w przychodni);
 • po 1 i/lub 2 godz. od posiłku zgłosić się na powtórne pobranie krwi;
 
glukoza po obciążeniu 50 lub 75 g glukozy
 • co najmniej 12 godz. przed pobraniem krwi powstrzymać się od przyjmowania posiłków;
 • zgłosić się na pobranie krwi w godz. 7.15 – 8:00;
 • wypić przygotowany w Punkcie Pobrań roztwór;
 • zgłosić się na pobranie po czasie wskazanym przez osobę pobierającą;
mocz – badanie ogólne
 • zaopatrzyć się w aptece w pojemnik do badania moczu;
 • przez ok. 24 godz. powstrzymać się od spożywania potraw wysokobiałkowych (np. jaja, żółte sery) oraz zawierających barwniki (np. buraki), jak również od zażywania leków zmieniających zabarwienie moczu, ograniczyć wysiłek fizyczny;
 • próbkę moczu należy pobrać po całonocnej lub przynajmniej 5 godzinnej przerwie w oddawaniu moczu;
 • umyć skórę w okolicy narządów moczowo-płciowych, osuszyć jednorazowym ręcznikiem;
 • pierwszą porcję moczu (ok. 50 ml) oddać do toalety, nie przerywając oddawania moczu napełnić pojemnik (ok. 100 ml);
 • ostatnią porcję moczu oddać do toalety ;
 • szczelnie zakręcić pojemnik i opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
 
mocz – posiew w jałowym pojemniku
 • zaopatrzyć się w aptece w jałowy pojemnik do badania moczu;
 • postępować jak opisano powyżej: „mocz – badanie ogólne”;
 
mocz – posiew na podłoże URICULT
 • odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka, postawić pionowo na zakrętce, nie dotykać podłoża palcami;
 • pojemnik Uricult napełnić moczem (środkowy strumień) do co najmniej połowy pojemnika;
 • włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę;
 • poprzez delikatne obracanie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego zwilżenia podłoża;
 • po ok. 10 sekundach wylać mocz z pojemnika i szczelnie zakręcić zakrętkę;
 • pojemnik podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL) i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
 •  
dobowa zbiórka moczu na oznaczenie: glukozy, białka, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, wapnia, magnezu, fosforu, sodu, potasu
 
Należy przygotować:
 1. 1.pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece);
 2. 2.naczynie o pojemności 3 litrów z podziałką
 
 • w dniu rozpoczęcia zbiórki pierwszą po nocy porcję moczu oddać do toalety;
 • kolejne porcje moczu, oddawane przez 24 godziny zbierać w 3-litrowym naczyniu;
 • zbiórkę zakończyć następnego dnia, oddając do naczynia mocz z nocy;
 
przez cały okres zbiórki naczynie z moczem przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu;
 • zebrany mocz dokładnie wymieszać;
 • z podziałki na naczyniu odczytać dokładnie ilość zebranego moczu;
 • do pojemnika do badania moczu (1) odlać ok. 100 ml moczu, szczelnie zakręcić pojemnik;
 • na pojemniku zapisać odczytaną ilość moczu;
 • pojemnik opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
kał na badanie ogólne, krew utajoną, obecność pasożytów
 • zaopatrzyć się w aptece w pojemnik do badania kału;
 • przed badaniem zachować normalną dietę;
 • do pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego;
 • materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
 
w przypadku trzykrotnego badania na obecność pasożytów, należy pobrać próbki kału
z trzech wypróżnień do trzech pojemników (np. w 3 kolejnych dniach) i po uzyskaniu ostatniej próbki pojemniki opisać (imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL) i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach przyjęć;
U małych dzieci mocz pobiera się specjalnych woreczków foliowych (dostępne w aptece). Okolice narządów moczowo-płciowych, do których przykleja się woreczek należy umyć i osuszyć. Przyklejony woreczek można pozostawić przez maksimum godzinę, należy często sprawdzać jego zawartość. U dzieci starszych można wykorzystać mocz oddany do nocnika, po uprzednim dokładnym jego umyciu. Mocz zebrany w woreczku lub umytym nocniku należy przelać do pojemnika do badania ogólnego moczu (patrz: mocz – badanie ogólne). Pojemnik opisać: imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL i dostarczyć do Punktu Pobrań w godzinach pracy.
 
Niezmiernie istotna sprawą jest psychiczne przygotowanie dziecka do pobrania krwi przez rodziców lub opiekunów. Należy dziecko poinformować o tym iż: ukłucie igłą trochę boli, ale jest to ból krótkotrwały, że nie należy poruszać ręką w trakcie pobierania.
Zachowanie spokoju przez rodziców lub opiekunów w trakcie pobrania ma również bardzo pozytywny
wpływ na postawę dziecka.
Subscribe to the newsletter to receive up-to-date information about the latest news of our portal: view

NEWSLETTER

Regulations of the Free Newsletter.