The Independent Group of Public Ambulatory Care Institutions Warsaw-Ochota

Health promotion


SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych
i zdrowotnych, które finansowane są przez:
Urząd m.st. Warszawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic
Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 

Przesiewowe badania słuchu u dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn oraz klas III gimnazjum w Szkole Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Raszynie w budynku przy ulicy Unii Europejskiej 1


Opis i cele programu
Badanie audiometryczne wśród uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest okazją do sprawdzenia poprawności działania narządu słuchu. W szczególności w czasach, kiedy dzieci są narażone na ciągły hałas z różnych źródeł oraz choroby górnych dróg oddechowych. Uczniowie są szczególnie narażeni na hałas w miejscu nauczania, głównie w czasie przerw oraz hałas komunikacyjny w drodze do i ze szkoły. Badania przesiewowe mają na celu potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania narządu słuchu ale przede wszystkim na wykrycie nieprawidłowości w słyszeniu, ocenę częstotliwości występowania szumów oraz skierowanie do dalszej diagnostyki.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn


Opis i cele programu
Do dnia 15 grudnia 2017 r. osoby po 65 roku życia, zameldowane na terenie Gminy Raszyn będą miały możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie. Jest to choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno-zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami. Dokładne informacje w rejestracji ogólnej pod numerem telefonu: (22) 720-05-02. Zapraszamy do skorzystania!
 

The Polish Ministry of Health www.mz.gov.pl
The Polish National Health Fund www.nfz.gov.pl
The Mazovia Voivodeship Office of The Polish National Health Fund in Warsaw www.nfz-warszawa.pl
The Polish Supreme Medical Chamber www.nil.org.pl
The Polish Supreme Chamber of Nurses and Midwives www.nipip.pl
Subscribe to the newsletter to receive up-to-date information about the latest news of our portal: view

NEWSLETTER

Regulations of the Free Newsletter.