The Independent Group of Public Ambulatory Care Institutions Warsaw-Ochota

FAQ

SZPZLO Warszawa-Ochota - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zespół skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych wraz z licznymi poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, sprawującymi opiekę medyczną nad 65 tyś. pacjentów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Ochoty, Ursusa i Gminy Raszyn. Zatrudniona wykwalifikowana, doświadczona kadra medyczna oraz administracyjna, działa na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców.
Pacjentom oferowany jest szeroki zakres świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, stomatologia i psychiatria. Dorosłym, młodzieży oraz dzieciom udzielane są świadczenia zdrowotne w następujących dziedzinach medycyny: medycyna rodzinna, pediatria, chirurgia, kardiologia, diabetologia, gastroenterologia, urologia, neurologia, endokrynologia, ginekologia, reumatologia, okulistyka, otorynolaryngologia, dermatologia, medycyna estetyczna, medycyna pracy, pulmologia, psychologia.
 
Dzięki zmodernizowanej oraz doposażonej w sprzęt nowej generacji, bazie diagnostycznej, SZPZLO Warszawa-Ochota oferuje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu kompleksowych badań laboratoryjnych, rantgenodiagnostyki, USG, USG Doppler, Holter, etc.
Mając na uwadze dobro Pacjentów oraz nieustające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, SZPZLO Warszawa-Ochota od 2015 roku współpracuje z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie: medycyna rodzinna, pediatria, okulistyka, ginekologia, chirurgia ogólna, otorynolaryngologia, psychologia. Dzięki temu Zespół, znalazł się na liście jednostek akredytowanych
i upoważnionych do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych ww. dziedzinach medycyny. Placówka stała się jednostką edukującą młodych lekarzy specjalistów, zgodnie z najwyższymi standardami wykonywania świadczeń zdrowotnych.
 
Wszelkie działania podejmowane przez SZPZLO Warszawa-Ochota ukierunkowane są na systematyczne podwyższanie jakości oraz poszerzanie zakresu oferowanych świadczeń zdrowotnych. Wysokie standardy wykonywania świadczeń zdrowotnych są potwierdzone uzyskanymi certyfikatami:
 
 1. CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
Wydany przez Ministra Zdrowia, w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 1. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009).
Posiadanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że realizowane są cele związane z dostarczaniem usług na wysokim poziomie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów.
 1. ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego.
Posiadanie certyfikatu potwierdza, że wymagania stawiane przez normę są realizowane, a pomiot leczniczy minimalizuje wpływ na środowisko naturalne.
 1. OHSAS 18001:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
System umożliwia identyfikowanie, kontrolowanie oraz ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi przy realizacji usług medycznych

 
Warto zwrócić szczególna uwagę na następujące nagrody i wyróżnienia zdobyte przez SZPZLO Warszawa-Ochota:

 1. LIDER POLSKIEGO LECZNICTWA – nagroda specjalna przyznana decyzją Rady Programowej Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiej gospodarki, otrzymana w czerwcu 2015.
 2. Perły Medycyny 2015 – I nagroda w kategorii Medycyna Estetyczna.
 3. Gepardy Biznesu 2015.
 4. Firma Dobrze Widziana 2015, 2016, 2017 – przyznana przez Business Centre Club. Konkurs objęty patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem medialnym TVP Info i Dziennika Gazety Prawnej. 
 5. Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2017 – przyznana przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości.
 6. Teraz Polska” - w kategorii Usługi Medyczne. w zakresie opieki psychiatrycznej, poradnictwa psychologicznego dla dzieci i dorosłych oraz leczenia uzależnień.
W skład SZPZLO Warszawa-Ochota wchodzą:
 
 1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-535 Warszawa. 
 2. Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36, ul. Kaliska 24, 02-316 Warszawa. 
 3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa. 
 4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa. 
 5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa. 
 6. Przychodnia Rejonowa, ul. Wojciechowskiego 58, 02-495 Warszawa. 
 7. Filia Przychodnia Rejonowej, ul. Wojciechowskiego 58, Kadłubka 18, 02-495 Warszawa. 
 8. Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa. 
 9. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, ul. 1 Maja 13, 02-495 Warszawa. 
 10. Centrum Medyczne Raszyn, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn. 
 11. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Sosnkowskiego 1802-495 Warszawa.
Dział Telefonicznej Obsługi Pacjenta jest to zespół wykwalifikowanych konsultantów, których zadaniem jest sprawna rejestracja do lekarza internisty, pediatry, ginekologa, oraz innych specjalistów, a także do pielęgniarki Poradni Medycyny Pracy. Konsultanci udzielają również wszelkich informacji dotyczących działalności poszczególnych przychodni wchodzących w skład SZPZLO Warszawa-Ochota.
Dział Telefonicznej Obsługi Pacjenta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30. Po 14.30 telefoniczną obsługę pacjenta przejmują rejestracje poszczególnych przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota.
Obecnie do Działu Telefonicznej Obsługi Pacjenta są podłączone następujące przychodnie:
 
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-535 Warszawa.
 • Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36, ul. Kaliska 24, 02-316 Warszawa.
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa.
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa.
 • Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
 • Przychodnia Rejonowa, ul. Wojciechowskiego 58, 02-495 Warszawa
 
Na poradę do lekarza POZ w SZPZLO Warszawa-Ochota poradę do lekarza można umówić w następujący sposób:
 
 • Dzwoniąc do Działu Telefonicznej Obsługi Pacjenta.
 • Osobiście w rejestracji danej przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota.
 • Korzystając z e-portalu (zakładka „e-portal” na stronie internetowej Zespołu http://www.szpzlo-ochota.pl).

W celu zapisu na poradę do lekarza zachęcamy do korzystania z usługi telefonicznej obsługi pacjenta. Konsultanci pracujący w Dziale Telefonicznej Obsługi Pacjenta sprawnie zarejestrują na poradę, a także udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Umówioną poradę w SZPZLO Warszawa-Ochota można odwołać w następujący sposób:
 
 • Dzwoniąc do Działu Telefonicznej Obsługi Pacjenta.
 • Korzystając z e-portalu (zakładka „e-portal” na stronie internetowej Zespołu http://www.szpzlo-ochota.pl).
 • Osobiście zgłaszając się do rejestracji danej przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota.
W celu odwołania porady zachęcamy do kontaktu z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta. Nasi konsultanci odwołają poradę, a także zaproponują inny bardziej odpowiedni termin wizyty.
Oczywiście, pacjent nie należący do SZPZLO Warszawa-Ochota zostanie zapisany na poradę do lekarza POZ. Wykwalifikowany zespół konsultantów Działu Telefonicznej Obsługi Pacjenta pomoże wybrać odpowiedniego lekarza, a także dzień i godzinę porady. Pacjent zostanie poinformowany, iż przed wizytą powinien zgłosić się do rejestracji celem wypełnienia deklaracji do lekarza POZ.
Wszystkich pacjentów serdecznie zapraszamy do korzystania ze świadczonych przez Zespół usług oraz do wypełnienia deklaracji wyboru lekarza POZ.
Pacjent, który nie posiada ubezpieczenia zostanie zapisany na poradę do lekarza POZ. Porada zostanie potraktowana jako świadczenie odpłatne.
W przypadku:
 • pacjentów, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza;
 • pacjentów, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni;
będą mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską. Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji.
Jeżeli lekarz zadecyduje, iż pacjentowi niezbędne jest zwolnienie lekarskie, to do jego wystawienia potrzebne są następujące dane:
 
 • Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL pacjenta.
 • Dane adresowe z kodem pocztowym, zgodne z miejscem pobytu w czasie trwania zwolnienia lekarskiego.
 • Dane dotyczące ubezpieczenia (czy pacjent jest ubezpieczony w ZUS czy KRUS).
 • NIP lub numer dowodu osobistego, ewentualnie numer paszportu.
 • NIP płatnika, czyli pracodawcy.
Należy podkreślić, iż o wystawieniu zwolnienia lekarskiego każdorazowo decyduje lekarz na podstawie wywiadu i badania pacjenta.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza pracującego w SZPZLO Warszawa-Ochota, przychodnia wydaje kopię zwolnienia za poświadczeniem z oryginałem. Pacjent w celu uzyskania kopi powinien zwrócić się do rejestracji.

W celu umówienia porady do lekarza przez Internet należy skorzystać ze strony internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota http://www.szpzlo-ochota.pl- zakładka „e-portal”.

 

Link do zakładki „e-portal” został umieszczony poniżej:
https://ekolejkowanie.pl

Do zalogowania się za pomocą e-portalu niezbędna jest indywidualna karta pacjenta posiadająca kod kreskowy oraz numer. Kartę można uzyskać w rejestracji przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota. Po otrzymaniu karty trzeba wyrazić obsłudze rejestracji chęć z korzystania z systemu e-portal wtedy osoba rejestrująca wygeneruje hasło, które zostanie wysłane na mail podany w karcie pacjenta jako mail kontaktowy.
W celu umówienia wizyty domowej należy skontaktować się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta danej przychodni i z menu głównego wybrać numer 3 a następnie wybrać daną przychodnię.

Wizyta domowa, to także wizyta w miejscu pobytu pacjenta. Dojazd do pacjenta na wizytę domową w terenie miejskim realizowaną przez lekarzy SZPZLO Warszawa-Ochota wynosi 30 km.

Decyzję o realizacji wizyty domowej każdorazowo podejmuje lekarz.
SZPZLO Warszawa-Ochota wykonuje świadczenia stomatologiczne w następujących Przychodniach:
 
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36.
 • Przychodnia Rejonowa ul. Wojciechowskiego 58
 • Centrum Medyczne Raszyn ul. Pruszkowska 52
W SZPZLO Warszawa-Ochota dysponuje Poradnią Protetyki Stomatologicznej znajdującą się w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36. Poradnia czynna jest w poniedziałki 8.30-15.00, środy 8.30 – 13.00, czwartki 8.30 – 14.00.

W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących Poradni Protetyki Stomatologicznej prosimy kontaktować się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta. Wykwalifikowani konsultanci udzielą niezbędnych informacji bądź przekierują połączenie bezpośrednio do lekarza Poradni.
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na pisemny wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta. Wniosek należy sporządzić na formularzu F-424-02-01-01. Formularze wniosków są dostępne w każdej przychodni oraz stronie internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota (zakładka „Dokumenty do pobrania”).
Wnioski można składać w dni robocze w siedzibach jednostek organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Ochota w godzinach pracy.

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii, wyciągów lub odpisów pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Cennik SZPZLO Warszawa-Ochota można pobrać ze strony internetowej Zespołu http://www.szpzlo-ochota.pl zakładka „Cennik”.

Poniżej umieszczono link do zakładki:
http://szpzlo-ochota.pl/pl,cenniki,0,15.html
Pomoc w nagłej sytuacji można uzyskać dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
W przypadku kiedy pacjent znajdujący się w stanie nagłego pogorszenia zdrowia bądź uległ wypadkowi i skontaktuje się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta, konsultanci są zobowiązani przekierować połączenie na numer alarmowy 112.
SZPZLO Warszawa-Ochota nie świadczy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną świadczą:
 • Dla Dzielnic Ochota i Ursus:
  Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ulica Banacha 1A,  telefon 22 250-28-01.
 • Dla Gminy Raszyn:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Piastun” Piastów, ulica Mikołaja Reja 1,
  telefon 22 753 81 37; 22 723 11 47.
Kontaktując się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta w celu zapisu na pierwszą poradę do lekarza specjalisty, pacjent jest zobowiązany posiadać skierowanie. Podczas rejestracji na poradę konsultant poprosi o podanie następujących danych ze skierowania:
 
 • Data wystawienia skierowania.
 • Kod ICD 10.
 • Numer prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • REGON jednostki kierującej.
 • VII oraz VIII część kodu resortowego jednostki kierującej.
Należy pamiętać, iż telefoniczna rejestracja do lekarza specjalisty nie będzie możliwa bez podania danych ze skierowania.
Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni od dnia zapisania pacjenta na poradę do lekarza specjalisty. Przypadku nie dostarczenia skierowania pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.
Punkty pobrań w poszczególnych przychodniach SZPZLO Warszawa-Ochota pracują w następujących godzinach:
 
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna,
  ul. Szczęśliwicka 36 (OCHOTA) wszystkie dni robocze rejestracja III piętro: 7:15 - 11:00.
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Skarżyńskiego 1 (OCHOTA) wszystkie dni robocze: 7:15 - 10:00.
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18 (URSUS) wszystkie dni robocze: 7:15 - 10:00.
 • Przychodnia Rejonowa, ul. Wojciechowskiego 58 (URSUS) wszystkie dni robocze: 7:15-09:30.
 • Centrum Medyczne Raszyn, ul. Pruszkowska 52 (RASZYN) wszystkie dni robocze: 7:15 - 10:00.
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sanocka 6 (OCHOTA) wszystkie dni robocze: 7:15 - 10:00.
 • Filia Przychodni Rejonowej, ul. Wojciechowskiego 58,ul. Kadłubka 18 (URSUS) poniedziałek: 7:15 - 10:00.
Informacje na temat przygotowania do badań znajdują się na stronie internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota http://www.szpzlo-ochota.pl w zakładce „Przygotowanie do badań” > „Laboratorium”.
 
Link do zakładki umieszczono poniżej:
http://szpzlo-ochota.pl/pl,przygotowanie-do-badan,0,10.html
Wyniki badań laboratoryjnych można odebrać w rejestracji danej przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota po godzinie 15.00 lub bezpośrednio u lekarza (kierującego na badania) podczas planowej porady.
SZPZLO Warszawa-Ochota dysponuje zmodernizowanymi oraz doposażonymi w sprzęt nowej generacji Pracowniami RTG i USG, w których pracują odpowiednio wyselekcjonowani i wykwalifikowani specjaliści. Pracownie znajdują się w:
 
 • Przychodni Rejonowo-Specjalistcyznej ul. Szczęśliwicka 36.
 • Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Sosnkowksiego 18.
W celu wykonania badania USG i RTG potrzebne jest skierowanie.
Informacje na temat przygotowania do badania USG i RTG znajdują się na stronie internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota http://www.szpzlo-ochota.pl w zakładce „Przygotowanie do badania” > „USG” > „RTG”.
 
Wyniki badań USG i RTG można odebrać w rejestracji Pracowni USG i RTG. Informacje na temat terminu odbioru wyników badań udzielają pracownicy rejestracji.
Informacje na temat przygotowania do badań znajdują się na stronie internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota http://www.szpzlo-ochota.pl w zakładce „Przygotowanie do badań”.
 
Link do zakładki został umieszczony poniżej:
http://szpzlo-ochota.pl/pl,przygotowanie-do-badan,0,10.html

W przypadku kiedy pacjent nie posiada dostępu do Internetu, informacje na temat przygotowania do badań może uzyskać kontaktując się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta. Wykwalifikowani konsultanci udzielą wskazówek, a także rozwieją wszelkie wątpliwości.
Do Poradni Medycyny Pracy SZPZLO Warszawa-Ochota można zapisać się:
 
 • Kontaktując się z Dziale Telefonicznej Obsługi Pacjenta i wybierając z menu głównego cyfrę 1.
 • Osobiście w Poradni Medycyny Pracy mieszczącej się w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej, ul. Szczęśliwicka 36.

Zalecamy telefoniczną rejestracją do Poradni Medycyny Pracy. Wykwalifikowani konsultanci sprawnie dokonają zapisu oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Pracodawca w celu skierowania pracownika do Poradni Medycyny Pracy SZPZLO Warszawa-Ochota jest zobowiązany posiadać podpisaną umowę z Zespołem.
W przypadku braku podpisanej umowy, pracodawca zostanie poproszony o kontakt z Sekcją Marketingu i Promocji Zdrowia w celu jej zawarcia.
Wykonywanie badań z zakresu Medycyny Pracy bez zawartej umowy niestety nie jest możliwe. Wyjątek stanowią:
 
 • Wpis do książeczki w ramach badań sanitarno-epidemiologicznych.
 • Badania w zakresie prawa jazdy kategorii B (przedłużenie lub zaświadczenie na kurs prawa jazdy).

W celu wykonania badań z zakresu Medycyny Pracy zachęcamy do kontaktu z Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia.
SZPZLO Warszawa-Ochota oferuje badania endoskopowe wykonywane w nowo otwartej Poradni Gastroskopii z Pracownią Endoskopii znajdującej się w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej, ul. Szczęślwicka 36. Badania wykonują wysokiej klasy specjaliści, pracujący na nowej generacji i certyfikowanym sprzęcie diagnostycznym.
W celu zapisu na badania należy skontaktować się z Działem Telefonicznej Obsługi Pacjenta i z menu głównego wybrać numer 5.
W Poradni Gastroskopii z Pracownią Endoskopii SZPZLO Warszawa-Ochota w zakresie badań endoskopowych wykonywane są:
 
 • Gastroskopia.
 • Kolonoskopia.
 • Sigmoidoskopia.
 • Polipectomia.
Informacje na temat przygotowania do badań endoskopowych znajdują się na stronie internetowej SZPZLO Warszawa-Ochota http://www.szpzlo-ochota.pl w zakładce „Badania endoskopowe”.
 
Poniżej umieszczono link do zakładki:
http://szpzlo-ochota.pl/pl,badania-endoskopowe,0,11.html
 
Subscribe to the newsletter to receive up-to-date information about the latest news of our portal: view

NEWSLETTER

Regulations of the Free Newsletter.