The Independent Group of Public Ambulatory Care Institutions Warsaw-Ochota

Coronavirus specimen collection site

Ladies and gentlemen,
 
Since Monday, October 19, we have launched two drive-thru/walk-up SARS-CoV-2 specimen collection sites, located at the outpatient clinics at 36 Szczęśliwicka Street and 18 Sosnkowskiego Street.
 
Please read carefully the guidelines for the working hours of the sites and how to prepare for the test, which are placed in the following tabs below.

 
We kindly inform you that THERE IS NO NEED TO MAKE AN APPOINTMENT FOR A SPECIMEN SUBMISSION.
For a patient who has A REFERRAL FROM A POZ DOCTOR, THE TEST IS FREE OF CHARGE.

 
Currently, we do not perform paid tests for patients.

  

THERE IS NO NEED TO MAKE AN APPOINTMENT
FOR A SPECIMEN SUBMISSION

Opening hours change from January 1, 2021:
 

Szczęśliwicka 36

 

Sosnkowskiego 18

         
From 1 January
 closed
 
Telephone:
 513  011  866
         
      Monday 15:00 - 17:00
      Tuesday 15:00 - 17:00
      Wednesday 15:00 - 17:00
      Thursday 15:00 - 17:00
      Friday 15:00 - 17:00
      Saturday 08:00 - 10:00
      Sunday 08:00 - 10:00
 

Attention! For employee safety reasons, the specimen collection sites will be closed at exactly the specified time.
In connection with the above, a decision may be made that the queue of people waiting for a smear will be closed before the end of working hours of the specimen collection site.

 

Current MAP OF CORONAVIRUS SPECIMEN COLLECTION SITES located throughout Poland


 1.   Względy bezpieczeństwa Mobilnych Punktów Pobrań DriveThru zalecają przybycie na badanie samochodem

2.   Godziny pracy Mobilnych Punktów Pobrań Drive Thru oraz liczba personelu ograniczają maksymalną
       ilość możliwych do obsłużenia pacjentów

3.   W celu wykoniania testu niezbędne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem i swoim nr PESEL

4.   Wykonanie testu pacjentowi, który posiada skierowanie JEST BEZPŁATNE

5.   NIE MA KONIECZNOŚCI ZAPISYWANIA SIĘ na pobranie materiału do badań

 

Każdy pacjent, który zamierza przybyć do Mobilnego Punktu Pobrań Drive Thru zobowiązany jest do:

1.  Noszenia maseczki szczelnie zasłaniającej usta i nos

2.  Zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 1,5-2 m

3.  Przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie całej podróży do i z punktu pobrań
     KLIK → Ministerstwo Zdrowia: aktualne zasady i ograniczenia

4.  Bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń personelu Mobilnego Punktu Pobrań DriveThru


Please note that NO APPOINTMENT IS NECESSARY for specimen collection

Patient preparation for the specimen collection for Covid-19 testing

1. The specimen should be collected:
- in the morning, on an empty stomach, after rinsing the mouth with boiled water
or
- approx. 3 hours after the last meal

2. Before taking a sample, DO NOT:
- brush your teeth
- use mouthwashes
- use lozenges for the throat
- use any nasal medicine
- rinse or blow your nose
- chew gum or eat any sweets
3. The specimen should be collected at least 2 hours after intranasal administration of antimicrobials (drops, ointments, sprays, sprays, gels).
4. Any removable dentures should be removed from the oral cavity prior to specimen collection.


Wyniki badania na obecność wirusa Covid-19 pacjent może otrzymać:

1. Na podstawie numeru PESEL oraz otrzymanego, przy pobraniu próbki, 10 cyfrowego numeru umieszczonego pod kodem
    kreskowym na karcie potwierdzającej przeprowadzenie badanie, który należy wpisać na stronie
    KLIK → www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online
    PAMIĘTAJ! wybierz → Centralne Laboratorium ul. Stępińska

2. Po zalogowaniu się na indywidualne KLIK→Internetowe Konto Pacjenta po założeniu KLIK→ Profilu Zaufanego
    jeżeli pacjent nie posiada jeszcze konta w Profilu Zaufanym można w prosty spósób założyć je samodzielnie
    tutaj  KLIK → INSTRUKCJA ZAKŁADANIA PROFILU ZAUFANEGO

3.  Wyniki badań dzieci do 18 roku życia także dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta rodzica - w zakładce dzieci
(widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w prawą, górną zakładkę pt. „Uprawnienia”) pojawia się profil dziecka.

4.  U lekarza, który skierował pacjenta na badanie - w tym przypadku należy kontaktować się z właściwą przychodnią aby
     otrzymać szczegółowe informacje o tym jak można odebrać wynik


NIE MA MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA WYNIKÓW TESTU W PUNKTACH POBRAŃ
ANI W PRZYCHODNIACH OBSŁUGUJĄCYCH PRACĘ PUNKTÓW

 

Subscribe to the newsletter to receive up-to-date information about the latest news of our portal: view

NEWSLETTER

Regulations of the Free Newsletter.