Независимая группа общественных учреждений по амбулаторной помощи Варшава-Охота

Пункт сдачи проб на наличие коронавируса SARS-CoV-2

Дамы и господа,

С понедельника, 19 октября, мы запустили два пункта сдачи проб на наличие коронавируса SARS-CoV-2, расположенных при поликлиниках на улице Szczęśliwicka 36 и на улице Sosnkowskiego 18

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами работы пунктов и способом подготовки к исследованию, которые размещены в следующих вкладках ниже.


Пожалуйста, обратите внимание, что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сдачу материала для исследования.

Для пациента, имеющего направление от врача POZ, ТЕСТ БЕСПЛАТНЫЙ.

В настоящее время мы не делаем платных тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2. 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
на сдачу материала для исследования

С 1 января 2021 года меняется режим работы пунктов:
 

Szczęśliwicka 36

 

Sosnkowskiego 18

         
С 1 января
 пункт закрыт
 
Телефон:
 513  011  866
         
      понедельник 15:00 - 17:00
      вторник 15:00 - 17:00
      среда 15:00 - 17:00
      четверг 15:00 - 17:00
      пятница 15:00 - 17:00
      суббота 08:00 - 10:00
      воскресенье 08:00 - 10:00
 

Внимание! По соображениям безопасности сотрудников, пункты сдачи проб будут закрыты точно в указанное время.
В связи с вышеизложенным может быть принято решение о том, что очередь людей, ожидающих сдачи пробы на наличие коронавируса, будет закрыта до окончания рабочего времени пункта.

 
Текущая КАРТА ПУНКТОВ СДАЧИ ПРОБ НА НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА, расположенных на территории всей Польши


 1.   Względy bezpieczeństwa Mobilnych Punktów Pobrań DriveThru zalecają przybycie na badanie samochodem

2.   Godziny pracy Mobilnych Punktów Pobrań Drive Thru oraz liczba personelu ograniczają maksymalną
       ilość możliwych do obsłużenia pacjentów

3.   W celu wykoniania testu niezbędne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem i swoim nr PESEL

4.   Wykonanie testu pacjentowi, który posiada skierowanie JEST BEZPŁATNE

5.   NIE MA KONIECZNOŚCI ZAPISYWANIA SIĘ na pobranie materiału do badań

 

Każdy pacjent, który zamierza przybyć do Mobilnego Punktu Pobrań Drive Thru zobowiązany jest do:

1.  Noszenia maseczki szczelnie zasłaniającej usta i nos

2.  Zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 1,5-2 m

3.  Przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie całej podróży do i z punktu pobrań
     KLIK → Ministerstwo Zdrowia: aktualne zasady i ograniczenia

4.  Bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń personelu Mobilnego Punktu Pobrań DriveThru


Для забора материала для тестирования ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Подготовка пациента к забору материала для тестирования на Covid-19

1. Мазок берется:
- утром натощак, после полоскания рта кипяченой водой
или
- примерно через 3 часа после последнего приема пищи

2. Перед взятием пробы НЕ СЛЕДУЕТ:
- чистить зубы
- использовать жидкости для полоскания рта
- использовать леденцы для горла
- пользоваться любыми назальными препаратами
- промывать или высморкивать нос
- жевать жвачку или есть сладости
3. Мазок следует брать не менее чем через 2 часа после применения назальных антимикробных препаратов (каплей, мазей, спреев, гелей)
4. Перед забором материала любые съемные протезы следует удалить из полости рта.


Wyniki badania na obecność wirusa Covid-19 pacjent może otrzymać:

1. Na podstawie numeru PESEL oraz otrzymanego, przy pobraniu próbki, 10 cyfrowego numeru umieszczonego pod kodem
    kreskowym na karcie potwierdzającej przeprowadzenie badanie, który należy wpisać na stronie
    KLIK → www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online
    PAMIĘTAJ! wybierz → Centralne Laboratorium ul. Stępińska

2. Po zalogowaniu się na indywidualne KLIK→Internetowe Konto Pacjenta po założeniu KLIK→ Profilu Zaufanego
    jeżeli pacjent nie posiada jeszcze konta w Profilu Zaufanym można w prosty spósób założyć je samodzielnie
    tutaj  KLIK → INSTRUKCJA ZAKŁADANIA PROFILU ZAUFANEGO

3.  Wyniki badań dzieci do 18 roku życia także dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta rodzica - w zakładce dzieci
(widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w prawą, górną zakładkę pt. „Uprawnienia”) pojawia się profil dziecka.

4.  U lekarza, który skierował pacjenta na badanie - w tym przypadku należy kontaktować się z właściwą przychodnią aby
     otrzymać szczegółowe informacje o tym jak można odebrać wynik


NIE MA MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA WYNIKÓW TESTU W PUNKTACH POBRAŃ
ANI W PRZYCHODNIACH OBSŁUGUJĄCYCH PRACĘ PUNKTÓW

 

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать самую свежую информацию о последних новостях нашего портала: Читать далее

NEWSLETTER

Правила бесплатного информационного бюллетеня.