Независимая группа общественных учреждений по амбулаторной помощи Варшава-Охота

Цены

Usunięcie woskowiny/płukanie uszu 40,00 zł
Ginekologiczno-położniczej + USG narządu rodnego + cytologia 220
Gastrologicznej/Gastroenterologicznej + USG jamy brzusznej 250,00
*** Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynkiem, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00
RTG klatki piersiowej projekcja boczna 25
Żuchwa w rzucie PA i obu skośnych 75,00 zł
Bródka AP (rentgenogram spojenia żuchwy) 48,00 zł
Tchawica 50,00 zł
Kość krzyżowa i ogonowa AP, bok 60,00 zł
Spojenie łonowe 50,00 zł
Staw ramienny (jedna projekcja) 50,00 zł
Staw ramienny (dwie projekcje) 75,00 zł
Staw łokciowy (każda projekcja dodatkowa) 25,00 zł
54 25,00 zł
Ręce projekcja porównawcza 48,00 zł
Ręce (dwie projekcje) 55,00 zł
Śródstopie, AP, skos 55,00 zł
Palec stopy, AP, bok 45,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Zajęcia grupowe 10 sesji (pakiet) 500,00 zł
Helicobacter pyroli - Antygen w kale 30,00 zł
Badanie serologiczno-konsultacyjne 150,00 zł
Weryfikacja wątpliwych lub dodatnich wyników kiły - test potwierdzenia FTA lub FTA-ABS 40,00
SARS-PC-Koronawirus SARS CoV2 przeciwciała IgG i IgM Total 75,00 zł
Wymaz z nosogardzieli na obecność SARS-CoV-2 met. RT-PCR 500,00 zł
Neurologia
Przeciwciała anty - HBc Total 40,00 zł
Fenobarbital 60,00
Karbamazepina 30,00
Kwas walproinowy 40,00
M2PK i krwi utajonej 180,00 zł
Szybki test diagnostyczny - RSV 35,00 zł
Szybki test diagnostyczny - Influenza A+B 30,00 zł
Test na obecność antygenu SARS-CoV-2 Ag 129,00 zł
Stomatologia dla pacjetów do 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 30,00 zł
Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb) 50,00 zł
Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia 50,00 zł
Znieczulenie 30,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 50,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 60,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni 100,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach 120,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach 150,00 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 150,00 zł
Wkład (sztyft) standardowy metalowy 50,00 zł
Usuwanie zębów mlecznych 80,00 zł
Usuwanie zębów stałych 1 korzeniowy 100,00 zł
Usuwanie zębów stałych wielokorzeniowych 150,00 zł
Stomatologia dla pacjetów powyżej 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania) 20,00 zł
Lakierowanie pojedynczy ząb 15,00 zł
Lakierowanie 1- łuk zębowy 50,00 zł
Znieczulenie 20,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 50,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię 100,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 60,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie 130,00 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 70,00 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie 150,00 zł
Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu 200,00 zł
Wkład (sztyft) standardowy metal 50,00 zł
Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku) 40,00 zł
Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym 50,00 zł
Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku) 30,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek 40,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek 50,00 zł
Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek 60,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód 40,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 2 przewody 50,00 zł
Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 3 przewody 60,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód 30,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody 40,00 zł
Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód 50,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody 70,00 zł
Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody 100,00 zł
Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy 50,00 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka) 10,00 zł
Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta) 10,00 zł
Podcięcie wędzidełka, ze znieczuleniem i opatrunkiem 180,00 zł
Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 50,00 zł
Unieruchomienie zębów kompozytem - 1 punkt 25,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia 70,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia 120,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 170,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia 250,00 zł
Założenie szwu na jeden zębodół 30,00 zł
Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem 15,00 zł
Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym 20,00 zł
Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta 20,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia bez znieczulenia 400,00 zł
Nacięcie ropnia bez znieczulenia 20,00 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego (za jeden zębodół) 100,00 zł
Plastyka otwartej zatoki szczękowej 350,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
INFANRIX HEXA 200,00 zł
NIMENRIX 190,00 zł
PENTAXIM 120,00 zł
VAXIGRIP TETRA 34,00 zł
HEXACIMA 180,00 zł
PREVENAR 13 280,00 zł
FSME IMMUN JUNIOR 100,00 zł
PRIORIX 120
EUVAX 20 ml 40,00 zł
PREVENAR 13
NIMENRIX
AVAXIM 150,00 zł
CERVARIX 350,00
FSME ADULT 110,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Masaż klasyczny
1. Całego ciała – 60 min. 100,00 zł
3. Częściowy – 30 min. 60,00 zł
Masaż relaksacyjny
1. Całego ciała – 60 min. 110,00 zł
2. Całego ciała – 45 min. 80,00 zł
Drenaż limfatyczny
2. Kończyny górne – 30 min. 60,00 zł
3. Kończyny dolne – 30 min. 60,00 zł
Masaż blizny małej (do 10 cm) 15 – 20 min. 20,00 zł
Masaż blizny dużej (powyżej 10 cm) 20 – 30 min. 30,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Porada lekarska (rehabilitacyjna) 120,00 zł
Sporządzenie planu leczenia 30,00 zł
Wizyta domowa lekarska (rehabilitacyjna) (Ochota, Ursus, Raszyn) 250,00 zł
Wizyta domowa fizjoterapeuty 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 120,00 zł 1 080,00 zł
Porada fizjoterapeutyczna 1h (Ochota, Ursus, Raszyn) 60,00 zł
Laseroterapia biostymulacyjna
Prysznicowa 15,00 zł 130,00 zł
Punktowa 15,00 zł 130,00 zł
Skanerowa 15,00 zł 130,00 zł
Światłolecznictwo
Naświetlanie IR - A Sollux 15 zł/15 min 130,00 zł
Sollux z filtrem (niebieskim, czerwonym) 15 zł/15 min 130,00 zł
Naświetlanie lampą kwarcową (zakres dermatologiczny) 20,00 zł 180,00 zł
Fala uderzeniowa
SWT BTL - bezinwazyjna metoda leczenia przewlekłych zaspołów bólowych 60,00 zł 550,00 zł
Elektroterapia
Prądy diadynamiczne (DD) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy interferencyjne (ID) 15,00 zł 130,00 zł
Prądy Tens 15,00 zł 130,00 zł
Prądy Trauberta 15,00 zł 130,00 zł
Tonoliza 15,00 zł 130,00 zł
Galwanizacja 15,00 zł 130,00 zł
Jonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
Elektrostymulacja 15,00 zł 130,00 zł
Inne 15,00 zł 130,00 zł
Prądy (z pozycji 1 - 4) + VACCUM BTL - podciśnieniowa stymulacja zabiegu (Ochota) 5,00
Ultradźwięki
Ultradźwięki 15,00 zł 130,00 zł
Fonoforeza 15,00 zł 130,00 zł
Magnetoterapia
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - Magnetronic 15,00 zł 130,00 zł
Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls 15,00 zł 130,00 zł
Diatermia krótkofalowa DKF 15,00 zł 130,00 zł
Pole magnetyczne n/c. w technologii FMF- FMF technologia skoncentrowanego pola megnetycznego 20,00 zł 170,00 zł
Krioterapia
Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu 20 zł/3 min 180,00 zł
Kinezyterapia
Masaż limfatyczny mechaniczny, dotyczy placówki na Ursusie 20 zł/15 min 180,00 zł
Ćwiczenia bierne 25 zł/15 min 200,00 zł
Ćwiczenia czynno - bierne i wspomagane 25 zł/15 min 200,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 zł/15 min 130,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15 zł/15 min 130,00 zł
Ćwiczenia czynne wolne i czynne wolne oporowe 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia instruktażowe 20 zł/20 min 180,00 zł
Ćwiczenia izometryczne 30 zł/20min 280,00 zł
Ćwiczenia grupowe (grupy do 6 osób) 15 zł/30 min 130,00 zł
Wyciągi 10 zł/20 min 80,00 zł
Kinesiotaping mały 35,00 zł 315,00 zł
Kinesiotaping duży 45,00 zł 400,00 zł
Ćwiczenia samowspomagane 15 zł/15 min 130,00 zł
HYDROTERAPIA
Masaż wirowy kończyn górnych 20,00 zł 180,00 zł
Masaż wirowy kończyn dolnych 20,00 zł 180,00 zł
Indywidualna praca z pacjentem metodami specjalnymi
Terapia manualna (schorzenia kręgosłupa) 70 zł/30 min 630,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 60zł/30 min 540,00 zł
Terapia indywidualna metodami specjalnymi 75zł/40 min 675,00 zł
Pakiety rabatowe
1 x terapia indywidualna 30 min + 2 x zabieg fizykalny 85,00 zł
1 x terapia indywidualna 30 min + 1 x fala uderzeniowa SWT 105,00 zł
Mały pakiet terapeutyczny (5 x terapia indywidualna 30 min + 10 x fizykoterapia) 400,00 zł
Duży pakiet terapeutyczny (10 x terapia indywidualna 30 min + 20 x fizykoterapia) 700,00 zł
Fala SWT + ultradźwięki 70,00 zł Pakiet 5 zabiegów 300,00 zł
Fala SWT + ultradźwięki + krioterapia 80,00 zł Pakiet 5 zabiegów 360,00 zł
Fala SWT + krioterapia 75,00 zł Pakiet 5 zabiegów 320,00 zł
Świadczenia udzielane w pokoju jednoosobowym 20 zł -
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową RSWT (cellulit, rozstępy)
Cena jednostkowa Cena pakietu (5 zabiegów)
Uda przód lub tył 250,00 zł 1 100,00 zł
Uda całe 400,00 zł 1 800,00 zł
Pośladki 250,00 zł 1 100,00 zł
Łydki 200,00 zł 700,00 zł
Ramiona 200,00 zł 700,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowej falą uderzeniową + krioterapia
Uda przód lub tył + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
Uda całe + krioterapia 440,00 zł 1 950,00 zł
Pośladki + krioterapia 290,00 zł 1 250,00 zł
Łydki + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
Ramiona + krioterapia 240,00 zł 850,00 zł
Redukcja tkanki tłuszczowe krioterapią
Uda 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Pośladki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Pośladki 2x6 min 50,00 zł 200,00 zł
Łydki 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Ramiona 2x4 min 40,00 zł 180,00 zł
Masaż wirowy
Masaż wirowy kończyn dolnych 25,00 zł
Masaż wirowy kończyn górnych 25,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pojedyncze narzędzie 4,50 zł
Zestaw narzędzi 1 - 5 7,00 zł
Zestaw narzędzi 5 - 10 9,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Gastroskopia 200,00 zł
Kolonoskopia 320,00 zł
Gastroskopia + Kolonoskopia 550,00 zł
Sigmoidoskopia 220,00 zł
Polipectomia 120,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka 70,00 zł
Badanie histopatologiczne 1 wycinka przy Kolonoskopii 100,00
Test na Helicobakter pylori 20,00 zł
Pobranie wycinków 60,00 zł
Kwalifikacja do zabiegu endoskopowego 50,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 0,5% (5mg) - 1 ampułka 350,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych 2% (10mg) - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterapia naczyń żylnych kończyn dolnych - 2% (20 mg) - 1 ampułka 450,00 zł
Skleroterpia pajączków żylnych 0,5% - 1% - 1 ampułka 400,00 zł
Skleroterpia średnich/dużych żył 1-2% (pod kontrolą USG) od 800,00 do 1 000,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Małe samochody Średnie samochody Busy
Mycie podstawowe (nadwozie, progi, felgi) 24,00 zł 28,00 zł 40,00 zł
Odkurzanie wnętrza (fotele, bagażnik) 20,00 zł 24,00 zł 28,00 zł
Pakiet mycie i odkurzanie 40,00 zł 45,00 zł 58,00 zł
Czyszczenie wewnętrznych elementów plastikowych 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Mycie szyb wewnątrz 16,00 zł 18,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie i kosmetyka opon 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Nabłyszczanie, konserwacja karoserii 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
Ozonowanie pojazdu 40,00 zł 50,00 zł 90,00 zł
Pakiet TAXI
Pakiet mycie i odkurzanie 37,00 zł 45,00 zł
Pranie tapicerki
Pranie tapicerki - fotel 1 szt. 40,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
Pranie tapicerki - kanapa 60,00 zł 67,00 zł 72,00 zł
Pranie tapicerki - podłoga 62,00 zł 72,00 zł 82,00 zł
Pranie dywanów***
Pranie dywanów i wykładzin dywanowych 10 zł/m2
Pranie foteli od 40,00 zł do 80,00 zł/szt
Pranie krzeseł, puf od 8,00 zł do 20,00 zł/szt
* usługa na życzenie klienta, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiału
** w cenę prania kompletnego wliczone jest mycie podstawowe auta
*** Minimalna kwota zamówienia przy praniu dywanów u klienta w domu to 80 zł (usługa dotyczy dzielnicy Ochoty, Śródmieścia, Ursusa i Woli)
RODZAJ USŁUGI CENA [zł]
Pierwsza godzina parkowania 5,00 zł
Kolejna godzina parkowania 4,00 zł
Opłata za utratę biletu parkingowego 60,00 zł
RODZAJ USŁUGI CENA
Bezpłatny wjazd na parking ogólnozakładowy Zespołu 0,00 zł
Konsultacja dietetyczna 96,00 zł
Samochodowa myjnia parowa 15% zniżki
Badania endoskopowe - Gastroskopia 170,00 zł
Badania endoskopowe - Kolonoskopia 272,00 zł
Masaż klasyczny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż klasyczny częściowy 30 min 68,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min 102,00 zł
Masaż relaksacyjny całego ciała 30 min 68,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny górne 30 min 85,00 zł
Drenaż limfatyczny kończyny dolne 30 min 85,00 zł
Masaż blizny małej 15-20 min 17,00 zł
Masaż blizny dużej 20-30 min 25,50 zł
NAZWA USŁUGI CENA*
Konsultacja lekarska 150 zł
Konsultacja lekarska w dniu zabiegu wliczona w cenę zabiegu
Konsultacja kosmetologiczna bezpłatna
Wizyta kontrolna po zabiegu bezpłatna
Chirurgiczne usunięcie zmiany od 150,00 zł
Zdjęcie szwów 50,00 zł
Toksyna botulinowa - preparat Azzalure - usuwanie zmarszczek
(w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna):
1 okolica (np. lwia zmarszczka) 600,00 zł
2 okolice (np. całe czoło) lub (np. lwia zmarszczka i kurze łapki) 800,00 zł
3 okolice (np. całe czoło + kurze łapki) 900,00 zł
Leczenie nadmiernej potliwości - preparat Azzalure toksyna botulinowa typu A,
z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dłonie od 1200 zł
Stopy od 1200 zł
Pachy od 1200 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym- preparat:
z zastosowaniem znieczulenia, cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu
Dolina łez, cienie pod oczami 900,00 zł
Powiększanie, konturowanie ust 1 000,00 zł
Powiększanie, konturowanie ust (2ml) 2 000,00 zł
Zmarszczki głębokie i bruzdy 1 000,00 zł
Zmarszczki głębokie i bruzdy (2ml) 2 000,00 zł
Wolumetria twarzy (1ml) 1 600,00 zł
Wolumetria twarzy od 1200 zł
Lipoliza iniekcyjna - preparat Dermastabilon, (w cenę zabiegu wliczona jest konsultacja medyczna)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Podbródek (1 ampułka) 250 zł 1 ampułka
Ramiona (1-2 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Uda wewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Uda zewnętrzne (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Biodra (1-3 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Brzuch (2-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Mezoterapia igłowa KOKTAJLE (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Okolice oczu 200-400 zł
Skóry owłosionej głowy, włosów 200-1200 zł
Twarz 350-850 zł
Szyja 300-600 zł
Mezoterapia igłowa antycellulitowa (z zastosowaniem znieczulenia)
(cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Brzuch (2 -4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Mezoterapia igłowa Restylane Vital Skinbooster
Restylane Vital 1 ml 750,00 zł
Restylane Vital 2 ml 1 350,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa osoczem bogatopłytkowym
Twarzy 400,00 zł
Szyja 400,00 zł
Twarz, dekolt 450,00 zł
Laseroterapia - Laser Frakcyjny CO2 (z zastosowaniem znieczulenia):
Twarz 1 200,00 zł
Podbródek - szyja 800,00 zł
Ramiona 1 000,00 zł
Brzuch 1 200,00 zł
Pośladki 800,00 zł
Uda 800,00 zł
Laser Frakcyjny CO2 - blizny, rozstępy, przebarwienia, pojedyńcze zmiany skórne (brodawki/kurzajki),
(z zastosowaniem znieczulenia):
Usuwanie blizn 300-1200 zł
Usuwanie rozstępów 300-1200 zł
Usuwanie pojedyńczych brodawek/kurzajek 100-300 zł
**Nici liftingujące:
**MONO NITKI (cena jednej nitki):
Czoło (5-10 nitek) 70,00 zł
Kurze łapki (10-15 nitek) 70,00 zł
Zmarszczki palacza (około 6 nitek) 70,00 zł
Odbudowa policzków (8-16 nitek) 70,00 zł
Dekolt (10-20 nitek) 70,00 zł
Szyja (około 10 nitek) 70,00 zł
Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 70,00 zł
Uda (opadanie skóry na kolanach) (około 15 nitek) 70,00 zł
Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 70,00 zł
Nos (unoszenie koniuszka, wysmuklanie (4-6 nitek) 70,00 zł
**SCREW NITKI (cena jednej nitki):
Uniesienie brwi (około 10 nitek) 100,00 zł
Mini lifting (około 20 nitek) 100,00 zł
Lifting policzków (około 10 nitek) 100,00 zł
**BARBY NITKI (cena jednej nitki):
Mini lifting (opadające policzki/chomiki) (4-8 nitek) 450,00 zł
Lifting policzków (około 4 nitki) 450,00 zł
Szyja (8-12 nitek) 450,00 zł
Podbródek (4-6 nitek) 450,00 zł
Ramiona (motylki) (około 10 nitek) 450,00 zł
Uda (opadanie skóry na kolanach) (10-20 nitek) 450,00 zł
Piersi (rewitalizacja i poprawa napięcia skóry) (10-20 nitek) 450,00 zł
Brzuch (12-30 nitek) 450,00 zł
Pośladki (10-20 nitek) 450,00 zł
Poprawianie owalu twarzy (4-10 nitek) 450,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - preparat BDAsthetic:
Osocze bogatopłytkowe - (twarz, szyja, dekolt - trzy okolice) 600,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - owłosionej skóry głowy, włosów 600,00 zł
Osocze bogatopłytkowe (inne wybrane trzy okolice) 600,00 zł
Osocze bogatopłytkowe - trzy wybrane okolice 1 100,00 zł
Atelokolagen typu I - LINERASE:
Twarz, szyja, dekolt, dłonie (1 ampułka) 1 250,00 zł
Terapia blizn (1 ampułka) 1 200,00 zł
Laserowa ginekologia estetyczna:
Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu 1 200,00 zł
Kolejne zabiegi 1 000,00 zł
Laserowe obkurczanie pochwy (rewitalizacja) 1 400,00 zł
Kolejne zabiegi 1 200,00 zł
Ginekologia estetyczna:
Labioplastyka chirurgiczna 3 800,00 zł
Nieinwazyjny lifting krocza 1 nić 2 500,00 zł
Nieinwazyjny lifting krocza 2 nici 4 000,00 zł
Osocze bogatopłytkowe miejsc intymnych 800,00 zł
NAZWA USŁUGI CENA*
Oczyszczanie manualne 100,00 zł
Maska wyciszająca 20,00 zł
Masaż twarzy, szyi i dekoltu 60,00 zł
PODOLOGIA
Zabieg do cery naczyniowej 170,00 zł
Zabieg do cery odwodnionej 170,00 zł
Zabieg do skóry podrażnionej i wrażliwej - regeneracja 160,00 zł
Zabieg do cery dojrzałej od 180,00 zł do 220,00 zł
Zabieg do cery z trądzikiem różowatym 170,00 zł
Zabieg do cery z trądzikiem pospolitym od 160,00 zł do 200,00 zł
Zabieg na szyję i dekolt (dopłata do zabiegu na twarz) 40,00 zł
Pielęgnacja domowa NANILI PROFESSIONAL
Żel micelarny 200ml 69,00
Ili - tonik 200 ml 79,00 zł
L-cream 50ml 129,00 zł
T-cream 50 ml 149,00 zł
Troxe serum 30 ml 149,00 zł
A-serum 75 ml 149,00 zł
Hinolinic Vial 10 ml 200,00
R-cocktail 50 ml 149,00 zł
Peelingi mechaniczne 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt):
Peeling kawitacyjny 49,00 zł
Peeling kawitacyjny + maska 80,00 zł
Peeling kawitacyjny + maska + ampułka 130,00 zł
Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu 100,00 zł
Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + ampułka 130,00 zł
Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + maska 120,00 zł
Mikrodermabrazja twarzy, szyi, dekoltu + ampułka + maska 150,00 zł
Oksybrazja + ampułka + maska 140,00 zł
Oksybrazja + ampułka lub maska 110,00 zł
Peelingi chemiczne 1 okolicy (twarz lub szyja lub dekolt):
Peeling migdałowy 200,00 zł
Pakiet 2 zabiegi peeling migdałowy 350,00 zł
Pakiet 3 zabiegi peeling migdałowy 450,00 zł
Peeling glikolowy 200,00 zł
Pakiet 2 zabiegi peeling glikolowy 350,00 zł
Pakiet 3 zabiegi peeling glikolowy 450,00 zł
Kwas pirogronowy 200,00 zł
Pakiet 2 zabiegi kwas pirogronowy 350,00 zł
Pakiet 3 zabiegi kwas pirogronowy 450,00 zł
Peeling enzymatyczny 120,00 zł
Sonoforeza:
Twarz 49,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 130,00 zł
Mezoterapia bezigłowa z aktywną ampułką:
Twarz 200,00 zł
Twarz, szyja 250,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 300,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa z aktywną ampułką (w znieczuleniu):
Okolice oczu 130,00 zł
Twarz 180,00 zł
Szyja 180,00 zł
Twarz, szyja 350,00 zł
Dekolt 180,00 zł
Dłonie 150,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 450,00 zł
Mezoterapia mikroigłowa antycellulitowa (w znieczuleniu), (cena jednego zabiegu uzależniona jest od ilości użytego preparatu):
Brzuch (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Pośladki (2-4 ampułki) 250 zł 1 ampułka
Całe uda (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Tył uda i pośladki (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Kuracja antycellulitowa (4-6 ampułek) 250 zł 1 ampułka
Liposukcja ultradźwiękowa + dermomasażer:
Ramiona 120,00 zł
Cały brzuch 180,00 zł
Pośladki 140,00 zł
Całe uda 180,00 zł
Łydki 120,00 zł
Maska (nawilżająca, przeciwzmarszczkowa, przeciwtrądzikowa, łagodząca):
Twarz 30,00 - 50,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 60,00 - 80,00 zł
IPL - usuwanie owłosienia:
KOBIETA MĘŻCZYZNA
Górna warga (wąsik) 50,00 zł 100,00 zł
Broda 50,00 zł 100,00 zł
Cała twarz 100,00 zł 160,00 zł
Szyja 50,00 zł 80,00 zł
Pachy 100,00 zł 150,00 zł
Ramiona 80,00 zł 120,00 zł
Przedramiona 80,00 zł 120,00 zł
Całe ręce 120,00 zł 200,00 zł
Klatka piersiowa 100,00 zł 200,00 zł
Plecy 150,00 zł 300,00 zł
Bikini płytkie 80,00 zł
Bikini głębokie 100,00 zł
Uda 200,00 zł 300,00 zł
Łydki 100,00 zł 200,00 zł
Całe nogi 250,00 zł 450,00 zł
Nos 20,00
Całe ręce 85,00 zł
Łydki 80,00 zł
Łydki + bikini płytkie 140,00 zł
Przedramiona 70,00 zł
Uda 100,00 zł
Łydki + pachy 120,00 zł
Całe nogi 150,00 zł
Łydki + bikini płytkie + pachy 190,00 zł
Bikini głębokie 130,00 zł
IPL - terapia zmian naczyniowych i poprawa krążenia:
Cała twarz 300,00 zł
Policzki 150,00 zł
Czoło 50,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 50,00 zł
Dekolt 100,00 zł
Grzbiet dłoni 50,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 400,00 zł
Pajączki kończyn dolnych 400,00 zł
IPL - zmniejszanie przebarwień skóry:
Cała twarz 250,00 zł
Policzki 100,00 zł
Czoło 100,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 50,00 zł
Dekolt 200,00 zł
Grzbiet dłoni 150,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 350,00 zł
IPL - terapia zmian trądzikowych:
Cała twarz 150,00 zł
Policzki 50,00 zł
Czoło 50,00 zł
Broda 50,00 zł
Szyja 50,00 zł
Dekolt 100,00 zł
Plecy 150,00 zł
Twarz, szyja , dekolt 200,00 zł
Fotoodmładzanie:
Cała twarz 150,00 zł
Szyja 120,00 zł
Dekolt 120,00 zł
Twarz i szyja 170,00 zł
Twarz, szyja, dekolt 220,00 zł
Dłonie 60,00 zł
Dłonie + przebarwienia 150,00 zł
Sauna Infrared:
1 zabieg 40 min 20,00 zł
Pakiet: 3 zabiegi 50,00 zł
Pakiet: 6 zabiegów 100,00 zł
Inne:
Ampułka 50,00 zł
Krem Regener Max Peel Mission 50 ml 120,00 zł
Bon upominkowy 50,00 zł
Bon upominkowy 100,00 zł
Bon upominkowy 200,00 zł
Lipo Laser - odchudzanie i modelowanie sylwetki:
Lipo laser 20 min 150,00 zł
Lipo laser 30 min 175,00 zł
RF radiofrekwencja - odmładzanie za pomocą fal radiowych:
RF 20 min 150,00 zł
RF 30 min 175,00 zł
Kuracja domowa RevitaLash:
Revitalash Advanced 2 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 250,00 zł
Revitalash Advanced 3,5 ml - odżywka stymulująca wzrost rzęs 330,00 zł
Nouriche 3,75 ml - odżywcza suplementacja 240,00 zł
Tusz do rzęs RevitaLash Volumizing Mascara 7,39 ml 80,00 zł
Hair by RevitaLash 46 ml 430,00 zł
Revitabrow - odżywka do brwi 3 ml 260,00 zł
Manicure:
Manicure 50,00 zł
Manicure + pomalowanie 60,00 zł
Malowanie paznokci 30,00 zł
Malowanie hybrydowe 50,00 zł
Manicure męski 40,00 zł
Manicure hybrydowy 90,00 zł
Usuwanie hybrydy 20,00 zł
Masaż dłoni 30,00 zł
Opiłowanie paznokci 30,00 zł
Pedicure:
Pedicure 90,00 zł
Pedicure + pomalowanie 110,00 zł
Malowanie paznokci 30,00 zł
Pedicure męski 110,00 zł
Pedicure hybrydowy 130,00 zł
Pół pedicure hybrydowy 90,00 zł
Pół pedicure klasyczny 50,00 zł
Usuwanie hybrydy 15,00 zł
Pół pedicure klasyczny z pomalowaniem 70,00 zł
Pakiety promocyjne:
Manicure + pedicure + malowanie 140,00 zł
Manicure hybrydowy + pedicure hybrydowy 210,00 zł
Zabieg parafinowy na dłonie:
Zabieg parafinowy na dłonie 40,00 zł
Zabieg parafinowy na dłonie - dodatek do zabiegu 30,00 zł
Henna:
Regulacja brwi 15,00 zł
Henna rzęsy 15,00 zł
Komplet (henna rzęsy i brwi + regulacja brwi) 40,00 zł
Henna brwi 15,00 zł
Stylizacja brwi farbą Elan:
Farbowanie brwi 20,00 zł
Farbowanie brwi + regulacja 35,00 zł
Rzęsy:
Lifting rzęs (trwała+henna+keratyna) 120,00 zł
Darsonval
Zabieg Darsonval 20,00 zł
Podologia
Konsultacja podologiczna 50,00 zł
Wizyta kontrolna w tracie terapii podologicznej 50,00 zł
Podstawowy zabieg podologiczny 120,00 zł
IBX kompleksowa terapia odbudowy i regeneacji zniszczonych paznokci
Pierwsza wizyta 45,00 zł
Kontunuacja terapii 40,00 zł
Dodatek do zabiegu 35,00 zł
Usunięcie odcisku lub modzeli z opatrunkiem i specjalistycznym odciążeniem od 40,00 zł do 80,00 zł
Usuwanie rozpadlin na piętach z opatrunkiem i specjalistycznym odciążeniem od 80,00 zł do 100,00 zł
Terapia brodawek wirusowych (kurzajek)
Pojedyncza zmiana - pierwsza wizyta od 60,00 zł do 80,00 zł
Pojedyncza zmiana - kontynuacja terapii 60,00 zł
Brodawki mnogie od 60,00 zł do 100,00 zł
Kompleksowe opracowanie zdrowych paznokci 50,00 zł
Kompleksowe opracowanie paznokci zmienionych chorobowo lub dystroficznych
Paznokcie grzybicze - pierwsza wizyta od 80,00 zł do 120,00 zł
Paznokcie grzybicze - kontynuacja terapii 80,00 zł
Paznokcie dystroficzne - pierwsza wizyta od 80,00 zł do 120,00 zł
Paznokcie dystroficzne - kontynuacja terapii 80,00 zł
Rekonstrukcja płytki paznokcia od 80,00 zł do 120,00 zł
Oczyszczenie starej rekonstrukcji lub zmienionej płytki przed wykonaniem rekonstrukcji 50,00 zł
Podcięcie wrastajacego paznokcia od 70,00 zł do 100,00 zł
Korekcja wrastającego paznokcia 150,00 zł
Założenie klamry ortonyksyjnej 150,00 zł
Klamra ortonyksyjna kontrola 50,00 zł
Założenie/zmiana opatrunku specjalistycznego od 20,00 zł do 30,00 zł
Założenie/zmiana tamponady 10,00 zł
Założenie/zmiana odciążenia od 20,00 zł do 30,00 zł
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,03 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,32 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej 1,81 zł
Подпишитесь на рассылку, чтобы получать самую свежую информацию о последних новостях нашего портала: Читать далее

NEWSLETTER

Правила бесплатного информационного бюллетеня.