Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Pomoc dla ofiar przemocy

Pomoc dla ofiar przemocy

Na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2

zamieszone zostały wykazy zawierające dane dotyczące publicznych i niepublicznych placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w m.st. Warszawa w 2022 roku.

Jest to element Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025, którego głównym cel to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Wszystkie informacje na temat Programu i realizowanych w jego ramach inicjatyw można znaleźć na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy-2


Data aktualizacji:  04.04.2022 r.
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.