Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.
 
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowiska:

Pielęgniarek/Pielęgniarzy oraz Położnych i Położnych środowiskowo- rodzinnych


Miejsce pracy - Warszawa
 • Gabinety szkolne;
 • Gabinety zabiegowe oraz Poradnie dla Dzieci Zdrowych;
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży;
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci
  i Młodzieży
 
Wymagania:
 • dyplom pielęgniarstwa/położnictwa;
 • czynne prawo wykonywania zawodu;
 • kurs z zakresu szczepień ochronnych – jeśli dotyczy;
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa środowiska nauczania
  i wychowania - jeśli dotyczy lub tytuł mgr.;
 • kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG – jeśli dotyczy;
 • wiedza z zakresu psychologii dziecięcej - jeśli dotyczy;
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego – jeśli dotyczy

Oferujemy:
 
 • umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt;
 • pakiet benefitów pozapłacowych;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w zgranym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@szpzlo-ochota.pl

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko;
data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.


Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji !


1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl.
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego:
 • w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej: RODO), tj. przepisów ustawy Kodeks pracy,
 • w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 1. w przypadku osoby przyjmowanej do pracy w celu wystawienia skierowania na badania lekarskie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przepisów ustawy Kodeks pracy.
 
4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotowi świadczącemu SZPLZO usługi w zakresie IT.
 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • do sprostowania  danych osobowych,
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.