SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

October 11th SZPZLO \ AKTUALNOŚCI  

 

Z przyjemnością informujemy, że 9 października 2017 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dyrektor Centrum prof. dr hab. Ryszard Gellert podpisał kolejne dwa listy intencyjne o współpracy w medycznym kształceniu podyplomowym lekarzy, w dziedzinie medycyny rodzinnej. Tym razem do współpracy w tym zakresie zaproszone zostały Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz reprezentowany przez: Dyrektora – lek. med. Małgorzatę Zaława-Dąbrowską oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota kierowany przez: Dyrektora – Marcina Krzysztofa Zakrzewskiego.
Zgodnie z intencją Listów, celem Partnerów będzie podejmowanie wspólnych działań służących poszerzeniu zaplecza naukowo-dydaktycznego CMKP i poprawie dostępności i jakości szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej, jak również zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez partnerskie placówki.
Podpisanie Listu odbyło się w obecności Pani prof. dr hab. Teresy Jackowskiej, Dziekana Studium Medycyny Rodzinnej i Kierownika Kliniki Pediatrii CMKP, a także Zastępcy Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych.