SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

September 26th SZPZLO \ AKTUALNOŚCI  

 

We wrześniu 2017 roku w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia dotyczące opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych i programy profilaktyczne. Komisja pozytywnie odniosła się do działań prowadzonych przez SZPZLO Warszawa – Ochota.